ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Vietnam’

Rubber export revenue rises despite persistent low prices

Vientiane Times, 28 November 2014

The country’s income from the export of rubber products increased substantially this year despite the crisis in rubber pricing in the world market. In the last fiscal year the country earned about US$96.7 million from rubber exports to China, Vietnam and Thailand, of which only US$37 million had come in the first six months according to the Agriculture Department of the Ministry of Agriculture and Forestry.The price of rubber in the country has currently dropped to just over 4,000 kip, while varying between 7,000 and 8,000 kip at beginning of the year. After the number of rubber trees that were mature enough to tap had increased substantially, rubber went to the top of the list of Lao agricultural exports as the highest revenue earner.

VN’s timber ‘ban’ has a catch

Phnom Penh Post, Thu, 6 November 2014

Vietnam’s announcement that it would temporarily suspend the import and re-export of unprocessed timber from Cambodia and Laos may not benefit the Kingdom’s forests as much as it may seem, experts on the timber trade told the Post yesterday. Vietnam’s Ministry of Industry and Trade, which declined to comment immediately for this article, made the announcement in a circular released Tuesday, which takes effect on December 8.

Vietnam to ban timber imports

Phnom Penh Post, Wed, 5 November 2014

Vietnam will be enacting a “temporary suspension” of timber imports and re-exports sourced from natural forests in Cambodia and Laos, according to a government circular from the country’s Ministry of Industry and Trade. The circular takes full effect on December 8 but does not indicate when the suspension will end. Officials from the Ministry of Industry and Trade did not reply to requests for comment.

Laos enters negotiation on EU FLEGT

Vientiane Times, 23 Oct 2014

Assurance of the legality of Lao timber is a step closer after negotiations with the European Union (EU) regarding forestry law enforcement, governance and trade commenced.  The Ministry of Agriculture and Forestry announced the progress on the issue yesterday in Vientiane.

The Forestry Department Director General, Mr Thongphat Vongmany spoke at a press conference during the 4th Sub-Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance in Vientiane, which runs from October 22-24. He said the Lao side still has several issues requiring discussion with the EU FLEGT and Asean nations attending the training workshop. “Are we ready to enter the EU FLEGT? The answer is not yet, due to the fact we still need more discussion on this,” he said.

Rubber becomes top export earner

Vientiane Times, 9 Oct 2014

In the first six months of this year rubber reached the top of the list of Lao agricultural exports as the highest revenue earner after the number of rubber trees mature enough to tap increased substantially. The country exported about 16,650 tonnes of unfinished and raw rubber products to China, Vietnam and Thailand and received almost US$37 million according to an official Agriculture Department report. Other major agricultural export earners were sweetcorn, 186,000 tonnes worth US$36 million; coffee, over 7,000 tonnnes worth almost US$16 million and cassava, 50,000 tonnes worth about US$12 million.

Complaint launched after land grabbing Vietnam Rubber Group certified ‘OK’

Global Witness, 10 September 2014

Vietnam rubber giant to address issues raised by displaced communities

Vientiane Times, 28 August 2014

The state-owned Vietnam Rubber Group (VRG) will directly resolve all issues raised by villagers affected by its plantations in Laos and Cambodia, Thanh Nien News reported. A large area of land in Laos has been given over to rubber plantations under concessions awarded to large companies.

The report by the news agency, which is run by Vietnam’s Youth Association, referred to Global Witness’ requests that VRG improve its communication with communities affected by the company’s plantations in the two countries.

Vietnam rubber giant to hear complaints from displaced communities

Thanh Nien News, 25 August 25 2014

The state-owned Vietnam Rubber Group (VRG) has promised to improve communication with communities affected by its plantations in Cambodia and Laos following requests from Global Witness, a British NGO that investigates the financial dimensions of corruption and resource extraction. Communities affected by VRG’s plantations can now lodge formal complaints or inquiries with the firm. Previously there was no system that allowed people to interact with the company in this way, according to Global Witness.

Cross border timber smuggling reported in Xieng Khuang

Vientiane Times, 20 August 2014

Vietnamese nationals have been felling trees illegally in Lao territory, with clandestine logging reportedly taking place in Xieng Khuang province which shares a border with Vietnam’s Nghe An province. Lao government officials reported that the Vietnamese have used slings to transfer the logs they cut in remote Lao forest areas back to Vietnam, said Deputy Director General of the Department of Forest Inspection under the Ministry of Agriculture and Forestry Mr Thongphanh Ratanalangsy.

Xekong rubber project: some affected villagers refuse relocation

Vientiane Times, 13 August 2014

Some 38 families affected by a rubber plantation project in southern Xekong province have refused to move to a newly-developed community arranged for them, a senior government official told media last week. The 38 families claim that land in the area allocated to them is not fertile for cultivation.

But technical officials have confirmed that up to 80 percent of the entire area prepared for the newcomers is arable and good for cultivation, Deputy Director General of the Land Administration Department under the Ministry of Natural Resources and Environment, Mr Anothai Chanthalasy told a press conference recently.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes