ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Vietnam Rubber Group’

Environmental Group Urges Laos to Support Complaint Mechanism

RFA, 31 Dec 2014

An environmental advocacy group has called on the government of Laos to ensure that a Vietnamese state-owned rubber group operating in the country is adhering to the law and upholding the rights of villagers affected by its plantations. Vietnam Rubber Group (VRG), which is majority owned by the Vietnamese government, agreed in July to set up a system through which it resolves issues raised in citizen’s complaints and inquiries concerning two of its plantations in Champasak and Savannakhet provinces within 30 days.

Complaint launched after land grabbing Vietnam Rubber Group certified ‘OK’

Global Witness, 10 September 2014

Vietnam rubber giant to address issues raised by displaced communities

Vientiane Times, 28 August 2014

The state-owned Vietnam Rubber Group (VRG) will directly resolve all issues raised by villagers affected by its plantations in Laos and Cambodia, Thanh Nien News reported. A large area of land in Laos has been given over to rubber plantations under concessions awarded to large companies.

The report by the news agency, which is run by Vietnam’s Youth Association, referred to Global Witness’ requests that VRG improve its communication with communities affected by the company’s plantations in the two countries.

Vietnam rubber giant to hear complaints from displaced communities

Thanh Nien News, 25 August 25 2014

The state-owned Vietnam Rubber Group (VRG) has promised to improve communication with communities affected by its plantations in Cambodia and Laos following requests from Global Witness, a British NGO that investigates the financial dimensions of corruption and resource extraction. Communities affected by VRG’s plantations can now lodge formal complaints or inquiries with the firm. Previously there was no system that allowed people to interact with the company in this way, according to Global Witness.

New report on land and forest “grabs” in Cambodia and Laos

Press Release, Global Witness, 14 May, 2013

The International Finance Corporation (IFC) and Deutsche Bank are financing Vietnamese rubber companies driving a wave of land and forest “grabs” in Cambodia and Laos, according to a new report and film by Global Witness.

The report, “Rubber Barons”, reveals how a pervasive culture of secrecy around plantation investments in the region has allowed two of Vietnam’s largest companies, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) and the state-owned Vietnam Rubber Group (VRG), to acquire more than 200,000 hectares of land through a series of deals with the Lao and Cambodian governments that lack transparency.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes