ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Vientiane’

Vientiane Authorities Say That Luang Area Belongs to Investors

RFA, 01 August, 2013

Authorities in Laos have issued an order informing hold-out residents of an area in the capital slated for a massive urban development project that they are not to sell their land as it now belongs to the site’s developers from China. The order came amid general concerns of government mismanagement and corruption in disputes between residents and investors.

Protected areas under threat

Vientiane Times, 28 May, 2013

Phouphanang and Phoukhaokhuay National Protected Areas are under serious threat from deforestation and encroachment by rubber plantations and commercial crops, according to a forestry expert. High demand for timber and land to farm have forced people to intrude into the protected areas despite knowing that it is against the law.

Demand for organic produce outstripping supply

Vientiane Times, 29 April, 2013

Authorities are encouraging vegetable growers in Vientiane to grow more organic produce for sale at the twice-weekly market on the That Luang esplanade, to ensure consumers eat healthily. These days many people in Vientiane are recognising the benefits of organic food. Eating vegetables that have been organically grown is better for your health because they are free from potentially harmful chemicals.

Govt hopes to benefit from land reclassification

Vientiane Times, 23 April, 2013

The government is preparing to reclassify the land in the Phou Khao Khuay National Protected Area where the Nam Mang 1 hydropower plant is located in hopes of benefitting further from the project by generating funding for forest protection. The matter was raised for discussion by the National Assembly’s Standing Committee which met last week in preparation for the Assembly’s upcoming fifth ordinary session.

Land grab’ as families are uprooted to make way for luxury resort that will host EU ministers

The Telegraph, Nov 1, 2012

At least 500 people have been uprooted from their homes to make way for luxury villas where European Union foreign ministers, including William Hague, will stay during a summit in Laos on Monday. The “Asia-Europe Meeting” will bring together 48 EU and Asian countries on Don Chan island in the centre of Laos’s capital, Vientiane. To allow the construction of 50 villas and two conference centres, the authorities have moved 102 families who once lived on the island and worked its green paddy fields. The new facilities will be used for this and future summits.

Vietnam and Laos sign gold contract

Viet Nam News, March 15, 2012

Viet Nam and Laos signed a gold exploration contract in Vientiane yesterday, Viet Nam News Agency’s correspondent in Laos has reported. The contract was signed by Lao Deputy Minister of Planning and Investment Bounthavi Sisouphanthong and representative of Global South Joint Stock company Cu Thanh Tien. The gold exploration will be carried out in an area of 24 square kilometres in Xangthong district, Vientiane city.

US firm partners up for gold exploration in Sanakham

Vientiane Times, March 6, 2012

Development of a gold mine in Sanakham district of Vientiane province may see rapid progress after the project developer enlisted a new business partner to explore the mining site. The Catalyst Resource Group announced yesterday that it has signed a definitive agreement to acquire an 80 percent equity interest in Laos Minerals Mining, which owns a 68sq km gold concession in Somsanouk village. The agreement will speed up exploration of the gold deposit in Sanakham district, one of the top potential gold mines in Laos.

Press release on communal land titles in Sangthong district

SNV, DLMA Sangthong, February 21, 2012

On 20 February 2012 the Governor of Sangthong District and the District Land Management Agency overseen by high ranking officials from Vientiane Capital (Chief Cabinet of the Provincial Governor’s Office, Vientiane Department of Industry and Commerce, Vice President of the Lao Women Union) and supported by GDG-SNV organized the official handover of Communal Land Titles to 5 village chiefs (Kum ban pattana number 05) totaling 2,189 hectares, represented by 7 gold framed communal land titles (Bai Ta Din Khok Thong).

Tapioca maker sees sharp increase in cassava supply

Vientiane Times, February 13, 2012

The Lao Indochina Group Public Company Tapioca Factory expects cassava plantations and the number of its member farmers to increase by up to three times its initial target for this year. “I’ve talked to farmers and each seems to have expanded their fields by about one or two times,” company Chairman Mr Sengmaly Sengvatthana said at a press conference in Vientiane on Friday.

Phu Bia to open new gold mine in Laos

Vientiane Times, 25 January, 2012

Phu Bia, one of the largest mining companies operating in Laos, expects to kick off its new gold mining project in Vientiane province in March, the Australian miner reported. PanAust, the parent company of Phu Bia, this week announced the progress of its Ban Houayxai gold and silver mine project, saying the US$168 million gold and silver mining facility is scheduled to come on-stream in March this year.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes