ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Turning Land into Capital’

That Luang Marsh road to convert land into capital

Vientiane Times, 21 August 2014

The construction of an 11km highway in Vientiane from Donnokhoum village in Sisattanak district which links to the 450 Year Road will still proceed under the policy of turning land into capital. Gossip amongst local residents recently was that the road would no longer have land reserved along each side to be sold and converted into capital as they had heard no talks on the issue in recent months. In fact, the road will still proceed under the original plan, with two hundred metres of land being reserved along each side of the road, which will be sold at commercial rates afterwards.

Village authorities illegally turn state land into capital

Vientiane Times, 5 August 2014

Investigations are underway after allegations were made against Sivilay village authorities accusing them of illegally turning state land into capital. Deputy Director General of the Land Management Department under the Ministry of Natural Resources and Environment, Mr Anothai Chanthalasy, said officials would investigate the matter immediately.

If the allegations prove to be true, the authorities from the village in Xaythany district of Vientiane will be charged according to the law. Mr Anothai made the decision in response to an inquiry raised by a resident of the district via the National Assembly’s (NA) ordinary session hotline.

Land survey worries residents, sparks fears of relocation

Vientiane Times, 30 April 2014

Vientiane authorities are currently making a survey of land surrounding a rebuilt road in Xaysettha district of Vientiane but the future use of the land remains unclear, sparking concerns among local residents. Deputy District Governor of Xaysettha Mr Phouttaphone Khotpanya told Vientiane Times on Tuesday the survey was covering a stretch of land 11 kilometres long and 50 metres wide on both sides of the road.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes