ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘timber’

Timber exports to come under greater scrutiny

Vientiane Times, 8 July, 2013

Finance Minister Phouphet Khamphounvong last week issued an instruction to various departments to pay more attention in managing wood exports, aiming to ensure that all revenues from timber flow to the national budget. In the past years, the government has issued a number of laws, regulations and decrees to manage wood exports but these have been insufficiently enforced, creating loopholes for illegal logging activities.

Govt to reduce export of unprocessed natural resources

Vientiane Times, March 19, 2012

Laos will take serious action to reduce the export of unprocessed natural resources as a measure to boost the domestic processing industry. In line with the processing industry and commerce development strategy for 2011-2020, Laos will have to reduce the export of unprocessed natural resources, including unprocessed minerals and timber, so that sufficient raw material is available for the domestic processing industry.

EU tightens timber import regulations

Vientiane Times, March 14, 2012

The European Union will not allow any timber products originating from illegal sources to enter its markets once new timber legislation comes into force next year. Chargé Affaires of the EU Delegation to Laos Mr Michel Goffin made this clear to Vientiane Times during a visit yesterday to Burapha Agro Forestry Co., Ltd (BAFCO) in Saen-oudom village, Xaythany district, Vientiane. “The EU market will only be open to legally sourced wood so if people are cutting wood illegally, it won’t be exported to Europe,” he said.

Govt urged to halt export of unprocessed wood

Government is urged to halt the export of unprocessed timber because the Lao wood processing industry is experiencing a shortage of raw materials.

Vientiane Time, February 2, 2012

The Lao wood processing industry expects to face a shortage of raw materials this year if the government continues to export unprocessed timber. Lao Wooden Products Association President Mr Thongsavanh Souliyamath made the comment yesterday after the government announced a decision to postpone its logging quota, which could slow the supply of timber to the domestic wood processing industry.

Govt postpones this year’s logging quota

Vientiane Times, January 27, 2012

The government has decided not to approve this year’s logging quota from production forests due to a lack of detailed planning, except where required along road corridors, mine sites or hydropower plants. This year’s timber quota has not yet been approved as the government needs more detailed harvesting plans.

Laos exports US$80m in timber products last fiscal year

Vientiane Times, January 12, 2012

Timber is one of the top foreign exchange earners for Laos, alongside mining, electricity and tourism.

The European Union funded survey shows that timber was still one of the top foreign exchange earners for Laos in fiscal year 2010/2011. Other top foreign exchange earners were mining products, electricity, tourism, garment products, and cash crops. The survey, which was made possible with cooperation from the Ministry of Agriculture and Forestry, identified the major importers of Lao timber as Thailand with trading value of about US$22 million, Vietnam with trading value of US$11 million, and Japan with trading value of US $4.5 million. The European Union and Australia also imported Lao timber products worth US$147,579 and US$151,691 respectively.

Illegal logging worsen wood prices by 30%

KPL, undated

Lower wood prices in the country which is between 25-30 per cent lower than that in the world market is attributed to illegal wood exploitation, according to President of the National Wood Processing Industry Association. Mr. Thongsavanh Souliyamath, whose post is mentioned above said that such illegal logging has caused the government loss of revenues for its coffer. Mr. Thongsavanh said that the illegal logging is against the law on forestry and had brought defame to the country.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes