ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘sustainable forestry management’

Agriculture ministry to pursue three focal targets

Vientiane Times, February 2, 2016

The Ministry of Agriculture and Forestry has announced it will pursue three focal targets set to ensure food security, greater commercial production and sustainable forestry management. In its five-year plan provided recently, the ministry revealed the first target is to secure food production with sufficient nutrition. In this regard, the ministry will pursue the annual production of 2.5 million tonnes of paddy rice via government-introduced food security projects. Of which, between 200,000 and 400,000 tonnes will be stockpiled as national reserve.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes