ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Sector Working Group’

Experts formulate plans for natural resources and environment sector

Vientiane Times, 17 May 2014

Lao and international experts have vowed to consolidate partnerships and policies to address the challenges encountered by the country’s natural resources and environment sector. The experts made the decision last week when reviewing their cooperation in the sector over the past six months and discussing the implementation of directives reached at last year’s round table meeting.

Land issues under scrutiny at working group meeting

Vientiane Times, 1 Oct 2013

Satisfactory land allocation and consistency between land policy and development practice would facilitate agricultural development and advance poverty reduction, according to experts.

The comment was made at a meeting of the Sector Working Group on Agriculture and Rural Development held in Vientiane yesterday.

“Policy making and development practice should be coordinated so that they facilitate development and help with poverty eradication,” Lao Biodiversity Association President Houmphanh Rattanavong said.

Working group to focus on sustainability of natural resources

Vientiane Times, 6 May, 2013

To manage natural resources and protect the environment, the government is encouraging the natural resource and environmental sectors to work closely with relevant groups and development partners. Representatives from civil, social, government organisations and development partners gathered in Vientiane on Friday to discuss the achievements and work plan of the natural resource and environment sectors as well as challenges and recommendations to be implemented within the sector.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes