ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘RRI’

Laos shares land and forestry management goals

Vientiane Times, Aug 29, 2012.

Land and forestry is the primary resource of the nation, and needs to be managed properly in order to improve local people’s living conditions and further socio-economic development in Laos. To manage these natural resources sustainably and for the benefit of all Lao people, the country should have suitable policies and good mechanisms for implementation, Vice President of the National Assembly, Dr Xaysomphone Phomvihane said at the workshop on land and forestry tenure reform in Vientiane yesterday.

National Workshop Proceedings – Forest Tenure and Policies in Lao PDR

RECOFTC, February 17, 2012

A national workshop on Forest Tenure and Policies in Lao PDR was recently held in Vientiane from 28-29 November, 2011. The workshop was hosted by the Department of Forests of Lao PDR, with support from RECOFTC – the Center for People and Forests and the Rights and Resources Initiatives (RRI). The key objective of the workshop was to continue the process of learning on forest land tenure reform from various countries, review and reflect on the current states of forest tenure in Lao PDR, and work out on pathways to forest tenure change.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes