Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Posts Tagged ‘REDD’

ລາວ- ສ ເກົາຫລີສົ່ງເສີມການລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ

ໜັງສືພິມຂ່າວສານປະເທດລາວ, 23/12/2014

ຂປລ. ສປປ ລາວ ແລະ ສ ເກົາ ຫລີ ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງປ່າໄມ້ ສ ເກົາຫລີ ນັ້ນ ໄດ້ຍົກບັນຫາຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື ນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍຂອບຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ໄດ້ ເຊັນຮ່ວມກັນຜ່ານມາໃນປີ2013.ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືເຫັນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ຮ່ວມກັນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະລິເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການ ຕ່າງໆໃນຕົ້ນປີ 2015 ໂດຍກວມ ເອົາ 5 ຂົງເຂດຄື: ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ, ວຽກງານ ຄົ້ນ ຄວ້າປ່າໄມ້, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາພັນໄມ້, ການຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ການ ປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນ ຍາກາດ (ແລດ) REDD+ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນຮູບ ແບບຕ່າງໆ.ສ່ວນວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ສະເພາະຂຶ້ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະລົງເລິກລາຍລະອຽດ.

ການພົບປະສອງຝ່າຍທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ຊີນວອງ ຊອບ Dr. Shin Won Sop ລັດຖະມົນ ຕີວ່າການກະຊວງປ່າໄມ້ ສ ເກົາຫລີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສະໄໝພິເສດລັດຖະມົນຕີ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ-ສ ເກົາຫລີ ໃນ ລະ ຫວ່າງວັນທີ 10-11 ທັນວາ2014 ຜ່ານມາ ທີ່ບູຊານ ສ ເກົາຫລີ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະສັກ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະ ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ ປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ ຫລວງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຍັງມີປະຊາຊົນ ສ່ວນຫລາຍທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດ ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ອາ ໄສທຳມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນ ແຫລ່ງທຳມາຫາກິນ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ຈິ່ງເຫັນໄດ້ ວ່າວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມ ສຳຄັນຫລາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ກໍຄືໃນໂລກ. ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ໂດຍ ລວມແລ້ວການຂະຫຍາຍຂອບ ຮ່ວມມືເພື່ອໃຫ້ກ້ວາງອອກນັ້ນ, ແມ່ນເປັນການດີ ສປປ ລາວ ເຫັນ ດີ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຫລັກການ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນ ຕອນຕ່າງໆບົນພື້ນລະບຽບກົດ ໝາຍພາຍໃນຂອງປະເທດ ແລະ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບຂະ ແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມ ອີກ. ນອກນັ້ນ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກຖະແຫລງການຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ-ສເກົາຫລີກ່ຽວ ກັບບັນຫາການສືບຕໍ່ການຮ່ວມ ມືດ້ານປ່າໄມ້, ການປົກປ້ອງສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານດິນ ຟ້າອາກາດ, ການສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຮ່ວມມືດ້ານ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ ກັບວຽກງານປ່າໄມ້ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງ ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງ ລາຍງານຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບຜົນ ສຳເລັດຂອງການຮ່ວມມືດ້ານປ່າ ໄມ້ ລະຫວ່າງ ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ສ ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາ MOU ຮ່ວມກັນ ມາແຕ່ປີ 2012. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍປຶກສາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາ ຮ່ວມກັນໃນປີຕໍ່ໜ້າ. ສະເພາະການ ຮ່ວມມືດ້ານປ່າໄມ້ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເລັ່ງໃສ່ ວຽກງານຟື້ນຟູ ປ່າໄມ້ຮູບແບບການ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ, ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ  ການ ປູກໄມ້ແບບຍືນຍົງ. ການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາ ກອນດ້ານປ່າໄມ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ແຜນການຮ່ວມມືຕໍ່ໜ້ານອກຈາກ ແຜນງານທີ່ມີແລ້ວໄດ້ສະເໜີໂຄງການເພີ່ມເຊັ່ນ: ໂຄງການປົກປັກຮັກ ສາໄຟປ່າ ແລະ ສະເໜີຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ໃນການສ້າງຕ້ັງອົງກອນຮ່ວມມືດ້ານປ່າໄມ້ອາຊີ-ສ ເກົາຫລີ.

Forest protection vital for carbon control

Vientiane Times, 16 December 2014

As the climate changes, many countries around the world have had to take on greater responsibility for forest protection and management.
Laos is one of the countries working hard on forestry conservation.
The Forestry Department last week held a Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) meeting in Vientiane to encourage the relevant sectors to participate in forest protection. The meeting was chaired by the department Deputy Director General, Mr Khamphay Manivong. The government has established targets for reafforestation set at 65 percent of cover by 2015 and 70 percent by 2020 but it faces severe challenges to reach these targets due to an increasing population and rapid development. Forests are referred to as carbon sinks as they absorb carbon dioxide from and release oxygen into the atmosphere, according to the World Bank’s senior Forestry Specialist, Mr Robert R. Davis.
Every decade since the 1960s global temperatures have been rising, 2012 was the warmest year in recorded history, he said.
Asia is important for REDD (reducing emission from deforestation and forest degradation) as about 20 percent of the world’s forests are in Asia and Oceania.
FCPF was launched at the 13th session of the conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bali.
FCPF first began operations in June 2008. There are 47 participating developing countries in REDD which have been selected to join the FCPF (18 in Africa, 18 in Latin America, and 11 in the Asia pacific region).
Thirteen donors or contributors from both the public and private sectors are financially supporting the FCPF in Laos. After the country joined the FCPF it received two grants, US$200,000 for RPP (readiness, preparation and proposal) development implemented during 2009-2010 and US$3.6 million for RPP implementation and REDD+ readiness support. This grant became effective in August this year. The objective of the project is to contribute to Laos’ efforts to design and implement a sound national REDD+ strategy. The FCPF is designed to set the stage for a large-scale system of incentives for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries, providing a fresh source of financing for the sustainable use of forest resources and biodiversity conservation and for the more than 1.2 billion people who depend to a varying degree on forests for their livelihood.

LIWG Statement on Forest Tenure Rights

LIWG, Nov 30,2012

On Sunday December 2nd 2012 the Forest Day 6 will take place in Doha, Qatar. The LIWG wants to use this opportunity to release a tatement on Forest Tenure Rights. Securing community forest tenure rights supports sustainable forest management and reduces greenhouse gas emissions from forest loss. However, tenure rights are currently extremely weak in Laos, particularly in rural areas, and there is an urgent need to improve them. Reassessing forest tenure rights is essential for international mechanisms such as REDD+ and FLEGT to be successful, as well as achieving the nationally stated goal of increasing national forest cover to 55% by 2015 and 70 by 2020.

Press release on communal land titles in Sangthong district

SNV, DLMA Sangthong, February 21, 2012

On 20 February 2012 the Governor of Sangthong District and the District Land Management Agency overseen by high ranking officials from Vientiane Capital (Chief Cabinet of the Provincial Governor’s Office, Vientiane Department of Industry and Commerce, Vice President of the Lao Women Union) and supported by GDG-SNV organized the official handover of Communal Land Titles to 5 village chiefs (Kum ban pattana number 05) totaling 2,189 hectares, represented by 7 gold framed communal land titles (Bai Ta Din Khok Thong).

Thematic issue of the FAO Land Tenure Journal: land tenure and climate change

A thematic issue of the Land Tenure Journal brings together theories and practices related to land tenure and climate change both from the mitigation and adaptation perspectives. Articles look at the implications that REDD+ and Payments for Environmental Services pose to land tenure and administration. In addition they propose approaches to deal with the new challenges and analyze the adaptation of local tenure systems and livelihoods to climate change. Land Tenure Journal is a peer-reviewed, open-access flagship journal of the Land Tenure Group within the Natural Resources Management and Environment Department of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The journal can be accessed here.

Laos issues its first communal forest land titles: National workshop discusses lessons learnt

The LIWG Communal Land Titling workshop gathered together a variety of public, private and civil society organisations.

Forest Carbon Asia, November 10, 2011

In recent landmark developments, Laos issued its first communal forest land titles on an NGO development project site. Mr. Chanthaviphone Inthavong of the National Land Management Authority laid out the background and government plans for land titling including communal titling, while local government agencies presented their experiences from the case study. Next steps?

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes