ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘organic agriculture’

Lao farmers need no ‘magic’ to adapt to climate change

VIENTIANE, Laos (MindaNews/24 September 2013)

The sky is still dark when 48-year old Ms Kham Phanyavong leaves her house at 3:30 AM on Saturday. She has to be at That Luang organic market before the customers arrive. She pays 40,000 kip to transport four baskets of vegetables from Nontae village in Xaythany district here. In her baskets are long beans, onions, morning glory, cucumber, papaya and carrots, all from her garden.

Earning four million kip a month, cash comes in regularly from selling vegetables and not from her two rai (0.32 hectare) of rice farm.

Organic farming to increase Savannakhet farmers’ incomes

Vientiane Times, 24 July,  2013

The Sustainable Natural Resources Management and Productivity Enhancement Project is encouraging farmers in southern provinces to grow organic vegetables for commercial sale to boost their household incomes. However, some farmers still have a lack of education to manage pests, insects and techniques to treat their vegetables and other crops if pests become a problem.

Demand for organic produce outstripping supply

Vientiane Times, 29 April, 2013

Authorities are encouraging vegetable growers in Vientiane to grow more organic produce for sale at the twice-weekly market on the That Luang esplanade, to ensure consumers eat healthily. These days many people in Vientiane are recognising the benefits of organic food. Eating vegetables that have been organically grown is better for your health because they are free from potentially harmful chemicals.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes