ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘national conservation forest’

Govt steps up protection of conservation forest

Vientiane Times, 22nd May 2015

Development projects carried out in conservation forest areas in which the forest area has been converted or changed to another use must compensate for the forest loss, a new decree states. The government recently issued the Decree on Conservation Forest that identifies principles, measures and regulations on the establishment, allocation, management, protection, development and use of conservation forests.

Govt steps up protection of conservation forest

Vientiane Times, 22nd May 2015

Development projects carried out in conservation forest areas in which the forest area has been converted or changed to another use must compensate for the forest loss, a new decree states. The government recently issued the Decree on Conservation Forest that identifies principles, measures and regulations on the establishment, allocation, management, protection, development and use of conservation forests.

Encroaching on conservation is prohibited, officials say

Vientiane Times, 17 Oct 2014

If investors are found encroaching on national conservation forest areas or national protection forest areas they will be ordered to cease all activities immediately, according to agriculture and forestry officials. Forest authorities will call the encroachers to their offices and educate them. In cases where they still fail to discontinue their activities after being informed by the authorities, the invaders who are breaking the regulations will be prosecuted under the country’s laws. Director of the Agriculture and Forestry Department in Vientiane province Mr Sethxay Vilayphay told Vientiane Times on Thursday that some investors and local people have planted trees on a few parcels of land within a conservation forest area. “Hinheup district is one of the places in the province where conservation forest is found to be being encroached upon,” he mentioned.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes