ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘MoNRE’

One million land titles by 2015 ‘possible’ despite major funding gap: minister

Vientiane Times, 29 April 2014

Laos reaching its target of issuing one million land titles by 2015 “is possible”, Minister of Natural Resources and Environment Mr Noulin Sinbandith said on Friday. Work on giving out land titles began in 1997 and since then around 730,000 have been issued, according to the minister.

Mr Noulin spoke to local media at a meeting between the government cabinet, Vientiane Mayor and provincial governors that closed on Friday in Vientiane. He said it was possible to achieve the target of issuing one million land titles by 2015, which was set in the seventh national five-year socio-economic development plan (2011-2015) and the resolution of the ninth Party Congress.

Govt considers revoking 10 mining concessions

Vientiane Times, 28 April 2014

The government will consider revoking investment concessions for about 10 mining projects whose investors have failed to abide by relevant laws and agreements they made with the government. Poor performance of the investors was found by a committee in charge of launching an assessment inspection of mining projects across the country in a move to ensure mining investment effectiveness.

Databases to help guide policymakers

Vientiane Times, 1 Nov 2013

Government websites hosting databases on natural resource and environmental information have been redesigned to enable easier data management, according to government officials.

The Ministry of Natural Resources and Environment’s Information Centre held a seminar yesterday to review its work performance over the past year and discuss plans for the coming year.

Websites reviewed at the meeting include the natural resources and environment database – datainfo.monre.gov.la – and the land management database – landinfo.monre.gov.la.

Land compensation tops parliament debate

Vientiane Times, 26 July, 2013

Compensation for lands taken for development projects topped debate in parliament yesterday with law-makers stating that affected people should receive reasonable compensation in order to address the emerging land dispute issue. Members of the National Assembly (NA) are debating to develop the draft National Land Policy at the assembly’s fifth ordinary session of the NA’s Seventh Legislature.

Land title issuance still far below target

Vientiane Times, 13 June, 2013

The issuance of land titles continues to fall far short of the target set, says a senior government official, with changes in organisational structure and financial constraints cited as the two main reasons for the slow progress. The government has set a target to issue one million land titles over the five-year period from 2011-2015, but this looks ambitious considering a total of just over 100,000 titles have been issued over the past six years as calculated by Vientiane Times based on information provided by the Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE).

Working group to focus on sustainability of natural resources

Vientiane Times, 6 May, 2013

To manage natural resources and protect the environment, the government is encouraging the natural resource and environmental sectors to work closely with relevant groups and development partners. Representatives from civil, social, government organisations and development partners gathered in Vientiane on Friday to discuss the achievements and work plan of the natural resource and environment sectors as well as challenges and recommendations to be implemented within the sector.

Government aims to address land related issues

Vientiane Times, 6 May, 2013
The government is committed to ensuring that the compensation provided to villagers affected by land development projects is done in such a way that villagers are satisfied with the outcomes. The move is aimed to address land disputes in Laos, which have been an ongoing issue as villagers sometimes feel that they don’t receive appropriate compensation for land lost to development projects.

Director General of the Land Administration Department within the Ministry of Natural Resources and Environment, Mr Siphandone Sihavong, told Vientiane Times last week that if land compensation is paid in accordance with market prices, all the problems can be resolved. In fact, Prime Ministerial Decree No.192 stipulates that land compensation for any affected villagers needs to ensure that those people enjoy improved livelihoods after relocating to other areas.

Govt hopes to benefit from land reclassification

Vientiane Times, 23 April, 2013

The government is preparing to reclassify the land in the Phou Khao Khuay National Protected Area where the Nam Mang 1 hydropower plant is located in hopes of benefitting further from the project by generating funding for forest protection. The matter was raised for discussion by the National Assembly’s Standing Committee which met last week in preparation for the Assembly’s upcoming fifth ordinary session.

National draft land policy under scrutiny

Vientiane Times, 22 March, 2013

Representatives from various government sectors, the National Assembly (NA) and foreign experts from NGOs are discussing a national draft land policy before submitting it to the next ordinary session of the National Assembly. A two-day meeting on the draft policy began yesterday in Vientiane, chaired by the NA’s Economics, Planning and Finance Committee President, Dr Souvanpheng Bouphanouvong.

First nationwide analysis on land concessions released

Vientiane Times, 26 Jan, 2013

With a predominantly rural population still dependent on the land, issues regarding land use in Laos are of paramount importance for the future, and so the first nationwide analysis of land concessions should be welcomed by all concerned. The culmination of years of hard work and planning by various departments and international organisations, the report entitled “Concessions and Leases in the Lao PDR” was unveiled at a workshop held in Vientiane on Wednesday.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes