ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Ministry of Industry and Commerce’

Banana exports drop after govt tightens regulations on growers

Source: Vientiane Times, August 25, 2017

http://vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Banana.htm

The export value of bananas in the first six months (Q1 and Q2) of this year decreased compared to the same period last year and is expected to decline further.

The drop in exports comes after the government called a halt to the establishment of large scale banana plantations in a bid to prevent environmental impacts, with local authorities also taking stricter action against banana farms. Laos earned almost US$125 million from banana exports in Q1 and Q2 this year, while last year’s figure for the same period was over US$137.5 million, according to the Ministry of Industry and Commerce.

Govt pledges investigation for fair rubber price

Vientiane Times, 28 July 2014

The government has pledged to undertake an investigation to ensure a fair rubber price following claims from rubber growers that the price is lower than the market rate. Deputy Minister of Industry and Commerce Mr Bounmy Manivong made the pledge on Friday in a press conference held at the National Assembly (NA) responding to the issue raised by a rubber grower through the hotline of the NA’s ordinary session that ended on the day.

Poor management a barrier to forestry targets

Vientiane Time, January 26, 2012

The forestry sector is facing difficult challenges and is unlikely to meet its targets over the next eight years without better cooperation from various ministries. Deforestation as a result of illegal logging, changes in land use and infrastructure development is hindering efforts to increase forest cover to 65 percent of the total land area by 2015 and 70 percent by 2020.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes