ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘LFNC’

Land guidelines aim to ensure fairness

Vientiane Times, 10 June, 2013

The Lao multi-ethnic people are able to be involved in the planning and decision-making process and provide their views in relation to development projects, and guidelines have now been distributed in this regard. The Lao Front for National Construction (LFNC) on Friday disseminated the ‘Guidelines on Consultation with Ethnic Groups Affected by Public and Private Development Projects’ booklet, which will be provided to officials across the country.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes