Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Posts Tagged ‘land tenure’

Full land rights policy expected

Vientiane Times, 1 August, 2013

Law and policy makers have recommended full recognition and ownership over land use rights for people who inherited lands from their parents over generations, even though they have no land titles. The recognition matter was debated at the fifth ordinary session of the National Assembly’s (NA) seventh legislature, which closed on Friday when the law makers shared ideas to develop the draft National Land Policy. Parliamentarians said it was the government who was slow in issuing land titles to people, notably those in rural communities.

Vientiane Authorities Say That Luang Area Belongs to Investors

RFA, 01 August, 2013

Authorities in Laos have issued an order informing hold-out residents of an area in the capital slated for a massive urban development project that they are not to sell their land as it now belongs to the site’s developers from China. The order came amid general concerns of government mismanagement and corruption in disputes between residents and investors.

ຫາລືການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອສ້າງແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ

ຂ່າວສານປະເທດລາວ, 18 ກໍລະກົດ 2012

(ຂປລ): ກຳມາທິການເສດຖະກິດ-ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເກັບກຳຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອສ້າງແຜນນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17-18 ກໍລະກົດ 2012 ນີ້ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລັດສະໝີພລາຊາ ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ, ກຳມະການຄະນະ ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມະທິການເສດຖະກິດ-ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ທ່ານ ອາຄົມ ຕຸນາລົມ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ ກົມ, ຮອງກົມ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ດຣ. ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວ ກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ, ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເປັນ ກຳມະສິດຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ, ຮັບຟັງລາຍງານຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ການປະສານງານ ລະຫ່ວາງ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ສະພາບຂອງນິຕິກຳທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃຫ້ ແກ່ການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ດິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ໃນໄລຍະໃໝ່ ຊຶ່ງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກຳມະສິດທີ່ດິນ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງມູນມໍລະດົກ, ສັນຍາຊື້ຂາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ລະຫ່ວາງ ປະຊາຊົນ, ການລົງ ທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆ ໄດ້ກວມເອົາທີ່ດິນທຳການຜະລິດ ແລະ ທີ່ດິນປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ, ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ, ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ດິນປາດົງດິບຕຶບໜາ, ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ທັງເປັນປ່າປ້ອງກັນ ແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ ບ່ອນທຳ ມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ, ການລົງ ທຶນຂຸດແຮ່ທາດ ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳທີ່ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້, ດິນນາບໍ່ສາມາດປູກເຂົ້າຍ້ອນນ້ຳເຄັມທຳລາຍ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມເປັນຈິງ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດອາຊີບທຳມາຫາກິນ, ບໍ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ຖະ ໜົນຫົນທາງ, ທີ່ດິນທີ່ລັດມອບໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ຖືກຫັນປ່ຽນໄປເປັນ ກຳມະສິດຂອງເອກະຊົນ ຫລື ສຳປະທານເປັນເວລາດົນນານ ທີ່ມີຄ່າຕອບແທນ ແກ່ລັດບໍ່ທັນສົມເຫດສົມຜົນ.

NA urges govt to review land rights policy

Vientiane Times, June 27, 2012

National Assembly (NA) members have called for the government to review its land rights policy to ensure that legitimate benefits flow to local people who are affected by development projects. NA member for Khammuan province Mr Inthava Moundala told the Third Ordinary Session of the NA’s Seventh Legislature this week about how local authorities violated the rights of villagers who lost their land to development projects. He highlighted the fact that villagers who have been earning a livelihood on a piece of land for decades don’t have official title to the land. When a development project encroaches on this land, local authorities come and tell the villagers “this is not your land” and refuse to compensate the families affected. Mr Inthava pointed out that although villagers did not have a land title they had worked the land for many years and under the Lao Constitution and laws they have customary rights to the land.

ການຈັດສັນທີ່ດິນນັບວ່າຈຳເປັນຕໍ່ສັງຄົມປັດຈຸບັນ

ລາວ​ພັດທະນາ, 14 ມິຖຸນາ 2012

ອ່ານ​​ເນື້ອ​ໃນ​ຂ່າວ​ໄດ້​ທີ່​ນີ້ ການຈັດສັນທີ່ດິນນັບວ່າຈຳເປັນຕໍ່ສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ລາວພັດທະນາ14.06.2012

Foreign land grab threat not just an illusion

Bangkok Post, May 24, 2012.

Remember the news three years ago about some Saudi sheikhs trying to buy up paddy fields in central Thailand to ensure a steady rice supply for their oil-rich but food-scarce countries? Back then, the authorities could not deliver any evidence of the buy-ups, and blamed foreign men with Thai wives for purchasing local land through proxy ownership. That’s why I thought the brouhaha was simply a case of xenophobia. Now, I am not so sure. Thanks to research by farmers rights group GRAIN on worldwide farmland grabs, I couldn’t help wondering if the scapegoating was a ploy to shift public attention from the real culprits.

Cambodia suspends land concessions

Mongabay.com, May 07, 2012

Cambodian Prime Minister Hun Sen announced today that Cambodia would be temporarily suspending new economic land concessions and would revoke any concessions from companies involved in illegal logging, the evictions of locals or land-grabbing. The announcement comes two week after the high-profile death of local forest activist, Chut Wutty, who was shot and killed by military police while investigating illegal logging with two journalists.

UN Voluntary Guidelines for Land Tenure and Access Rights to Land, Fisheries and Forests

The Food and Agriculture Organisation of the United Nations has coordinated the preparation of the Voluntary Guidelines for Land Tenure and Access Rights to Land, Fisheries and Forests, approved by 96 countries on March 14, 2012.  The Guidelines’ purpose is to improve the governance of tenure of land, fisheries and forests.

Expert cautions on ‘land grab’ model

Myanmar Times, February 27, 2012

A visiting land expert has warned against falling for the “dominant model” of land grabbing, which sees small-scale farmers replaced by agri-businesses that are in many cases less productive. Mr Robin Palmer, who has worked on land issues for more than 35 years as both an academic and for British NGO Oxfam, said last week that population pressures and the increasing consumption of meat and dairy products in developing countries were often used to justify plantation farming, with peasant farmers and traditional pastoralists dismissed as “romantic nonsense”.

FAO and TI: Corruption undermining land access and development

FAO and Transparency International, December 12, 2011

Transparency and accountability help to ensure that land resources benefit everyone.

Unprecedented pressures on land have been created as new areas are cultivated, taken over by expanding urban centres or abandoned due to degradation, climate change and conflict, according to a working paper jointly prepared by the UN Food and Agriculture Organization (FAO) and global corruption watchdog Transparency International (TI).

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes