ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘land price’

Land demand in Vientiane decreases

Vientiane Times, 27 Sep 2014

Land buying and selling in Vientiane this year is less popular than before as the economy is slowing down and land prices are high. At this time of year many would-be sellers are talking to friends and others they meet telling them they have some land for sale but they usually get no buyer interest.

A parcel of land advertised for sale in Vientiane. A few years ago all you had to do was mention that you had some land for sale and potential buyers would line up immediately. You might also see bargain hunters travelling to villages to ask the local residents if they had land they wanted to sell.

Countryside ‘land rush’ attracts Vientiane buyers

Vientiane Times, 2 May 2014

Many people in Vientiane are eagerly buying up cheaper plots of land in the countryside surrounding the city in the hope of cashing in at a higher price in the future. Buying a block of land and waiting for it to increase has become a popular technique recently among those seeking a perceived safe return on their investment.

Investors call for clearer ruling on land change fee

Vientiane Time, January 24, 2012

Agroup of Japanese investors has urged the government to make clearer its ruling on the change of land classification fee to ensure it is effective and just.The investors want the government to amend Presidential Decree No. 03 on state service fees, particularly regarding the fee for changing land classification from agricultural land to industrial land.

Land prices in Vientiane soaring sharply

Foreign investment and urbanisation have increased land prices and traffic congestion in central areas of the Lao capital.

Vientiane Times, January 5, 2011

Land prices in Vientiane have increased many times over in recent years due to the inflow of foreign investment and developing urbanisation. Officials involved in the sector told Vientiane Times yesterday that land in the city centre now sells for US$2,500 to US$3,000 per square metre, especially in areas close to the Morning Market. They attributed the soaring price to growing demand by businesses for land in the city centre, where the necessary facilities are readily available and the population density is highest.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes