ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘import-export’

Deputy PM visits Champassak agricultural project

Vientiane Times, 7 August,  2013

Deputy Prime Minister Somsavat Lengsavad visited Champassak province recently to encourage local people to boost their productivity and grow crops for commercial sale and export. The Deputy PM was welcomed by Champassak Provincial Governor Sonexay Siphandone and other officials before visiting a number of agricultural production projects in the region.

Rubber factories encounter export problem with China

Vientiane Times, 21 May, 2013

Rubber processing factories in Oudomxay province are facing unexpected problems because China is not allowing the import of rubber from Laos at the moment, causing large amounts of the material to remain in stock. Sino-Lao Rubber Company Director Mr Oun told the media recently that, after the company had invested in the building of a rubber processing factory, they encountered an export problem when China refused to allow imports of their rubber, forcing the factory to hold 270 tonnes of processed rubber, worth over one billion kip, in stock.

Phongsaly to increase tea processing capacity

Vientiane Times, 1 May, 2013

Investors from neighbouring China plan to pour more capital into developing a new tea processing plant in Laos’ northernmost province of Phongsaly, aiming to process good quality tea for export to China. The Phongsaly Provincial Governor Mr Khamjane Vongphosy delivered a report about the plan during the government’s four-day open meeting that closed in Vientiane recently.

Oudomxay bans banana projects

Growing bananas under a contract farming arrangement with a Chinese company. Photo from Phongsaly Province (2012).

Vientiane Times, 1 May, 2013

Oudomxay provincial authorities will not issue new investment licenses for the plantation of bananas for export. The decision to impose the ban has been made after banana growing has caused negative impacts to the environment and a reduction in rice production in the province.

Deputy Head of the Provincial Agriculture and Foresty Department Mr Souvik Chanthayod told the Vientiane Timesthis week that the provincial authority has already banned new banana investment projects for two years.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes