ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘illegal logging’

Pilot scheme to eradicate illegal logging

Vientiane Times, 24 July 2014

The exportation of logs is undergoing a pilot scheme in an attempt to address the issue of illegal logging in Laos. Despite the government prohibiting the exportation of logs in order to boost domestic supplies to wood processing plants and adding value by processing wood products before exporting them, logs are still seen to be exported with several complaints being made on the issue.

Over 700,000 cubic metres felled illegally, but not as timber

KPL News, 16 July 2014

The Minister of Natural Resources and Environment reported that over 700,000 cubic metres of trees are felled illegally every year for charcoal production, construction purposes (supporters) and being used as firewood. Mr Noulinh Sinbandith, who is the above mentioned minister told the ongoing ordinary session of the 7th National Assembly legislation on 14 July that the increased cutting of wood for such purposes severely damaged and deforested the production forestry in the country.

NA: Govt needs to work harder on forest management, conservation

Vientiane Times, 16 July 2014

Members of the National Assembly (NA) have asked the government to work harder to manage, protect and conserve Lao forests in an effort to increase forest coverage to 65 percent by 2015 and 70 percent by 2020 as planned. The members made the comments this week during the ongoing ordinary session of the NA following a presentation by the government on its initiative to manage, protect and conserve forests, which were categorised into three types. These three categories are protected forest, conservation forest and production forest in order to ease its management effort.

Govt aware of rising deforestation in Laos, PM says

Vientiane Times, 9 July 2014

The government is aware of the widespread deforestation and increasing number of sawmills in Laos, which is sparking concerns in regards to its efforts to increase forestry cover to 70 percent by 2020. Prime Minister Thongsing Thammavong was responding to a question from National Assembly member Mr Duangdy Outthachak yesterday at the ongoing NA session.

Mr Duangdy questioned why the government has approved the felling of so much timber. With trucks carrying timber for export all day and night how can Laos achieve the target of increasing forest cover to 70 percent by 2020, he asked.

Planting campaign to conserve mountain’s abundant forest

Vientiane Times, 2 June 2014

Hundreds of people joined in planting trees to conserve forest in Vientiane’s Sangthong district, which covers part of the Phouphanang National Protected Area. District Governor Mr B ounthieng Khounsy led officials from Vientiane’s Department of Agriculture and Forestry, Department of Natural Resources and Environment, local police, military forces, local residents and students in planting around 2,000 native saplings on around two hectares of land on Lanmanh Hill near Samphanna village.

Illegal logging encroaching onto private lands

Vientiane Times, 26 May 2014

Trees on privately held land have become a target for illegal loggers as the stocks of trees dwindle in natural forests on state owned land. One local businessman named Mr Khamphay Sonsana who had some valuable trees stolen from his forest, spoke to Vientiane Timeson Friday about the current situation of the timber trade and concerns among members of the public.

Xayaboury executes mass timber factory closure to save forests

Vientiane Times, 22 May 2014

Xayaboury provincial authorities have ordered many wood factories to stop their businesses for operating illegally, amidst a shortage of young trees and saplings. The Director of Xayaboury State inspection organisation Department, Mr Bounta Inthavong spoke to Vientiane Times yesterday on the situation with the timber trade in the province and how authorities planned to address it.

Public concerned Lao forests will be left with no big trees

Vientiane Times, 22 May 2014

People are seeing scores of wood trucks on the roads every day in some parts of the country, prompting concerns that Lao’s forests may soon be stripped of all big trees. Most of the trucks look overloaded and some do not display number plates, leading to suspicions of illegal timber trading.

“Logging is not taking place in all the woodlands of the country as the public think,” Deputy Director of the Forestry Department Mr Thong-eth Phayvanh told Vientiane Times on Wednesday. The wood trucks people are seeing may be carrying timber harvested between 2011 and 2013, not wood cut this year. He said the wood may also have been cleared from areas being developed into hydropower dams or crop plantations.

Illegal logging spurred by neighbouring countries timber demand endangers forests

Vientiane Times, 15 May 2014

Forests in Laos are being put under threat by surging demand for timber in neighbouring countries, despite the government’s efforts to deal with the problem. In April alone, authorities seized more than 200 cubic metres of timber and wood products in the middle and southern provinces of Khammuan, Savannakhet, Saravan and Xekong, according to a report from the Ministry of Agriculture and Forestry.

Minister vows to speed up forest surveys, rehabilitation efforts

Vientiane Times, 5 May 2014

The Ministry of Agriculture and Forestry aims to complete a survey on the remaining 780,000 hectares of production forest, the forest allocated for logging, which has yet to be surveyed and assessed by 2015. Minister of Agriculture and Forestry, Mr Vilayvanh Phomkhe made the announcement recently at a meeting between the government cabinet, the Vientiane Mayor and provincial governors in Vientiane.

The government has approved 51 production forest areas across the country covering about 3.1 million hectares in total. Of these, officials have completed surveys, as well as logging and management plans for an area of more than 2.3 million hectares, the minister told the meeting.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes