ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘forest cover’

Govt plans more tree

Vientiane Times, 21st May 2015

Laos will have more new tree planting this year, well in excess of the target set in the government’s plan. The government had planned to encourage people around the country, including government offices and business operators, to plant 30,000 hectares of new trees but the Department of Forestry Deputy Director General, Mr Boualy Phameuang, said he was confident that this figure would be surpassed as society generally has become more aware of the need for greater forest cover.

Forest cover goal possible if managed properly

Vientiane Times, 22 July 2014

The goal of increasing forest cover to 70 percent of the country by 2020 will be possible if action is taken to manage and protect forests. Director General of the Department of Forestry under the Ministry of Agriculture and Forestry, Mr Thongphath Vongmany, said last week that if proper action was taken to manage the forests and the damaged forests were recovered, then Laos would be able to surpass their target of 70 percent.

NA: Govt needs to work harder on forest management, conservation

Vientiane Times, 16 July 2014

Members of the National Assembly (NA) have asked the government to work harder to manage, protect and conserve Lao forests in an effort to increase forest coverage to 65 percent by 2015 and 70 percent by 2020 as planned. The members made the comments this week during the ongoing ordinary session of the NA following a presentation by the government on its initiative to manage, protect and conserve forests, which were categorised into three types. These three categories are protected forest, conservation forest and production forest in order to ease its management effort.

Govt aware of rising deforestation in Laos, PM says

Vientiane Times, 9 July 2014

The government is aware of the widespread deforestation and increasing number of sawmills in Laos, which is sparking concerns in regards to its efforts to increase forestry cover to 70 percent by 2020. Prime Minister Thongsing Thammavong was responding to a question from National Assembly member Mr Duangdy Outthachak yesterday at the ongoing NA session.

Mr Duangdy questioned why the government has approved the felling of so much timber. With trucks carrying timber for export all day and night how can Laos achieve the target of increasing forest cover to 70 percent by 2020, he asked.

Planting campaign to conserve mountain’s abundant forest

Vientiane Times, 2 June 2014

Hundreds of people joined in planting trees to conserve forest in Vientiane’s Sangthong district, which covers part of the Phouphanang National Protected Area. District Governor Mr B ounthieng Khounsy led officials from Vientiane’s Department of Agriculture and Forestry, Department of Natural Resources and Environment, local police, military forces, local residents and students in planting around 2,000 native saplings on around two hectares of land on Lanmanh Hill near Samphanna village.

Reaching forest cover target ‘a challenging task’: minister says

Vientiane Times, 14 May 2014

Increasing forest cover to 65 percent of the country’s entire area by 2015 and further to 70 percent by 2020 will prove challenging even though Laos plants 30,000 hectares of trees each year. Minister of Agriculture and Forestry, Vilayvanh Phomkhe, made the observation recently, noting that satellite data puts current forest cover at just over 50 percent of Laos’s total area, which the minister said was still low.

Reaching forest cover target ‘a challenging task’: minister says

Vientiane Times, 14 May 2014

Increasing forest cover to 65 percent of the country’s entire area by 2015 and further to 70 percent by 2020 will prove challenging even though Laos plants 30,000 hectares of trees each year. Minister of Agriculture and Forestry, Vilayvanh Phomkhe, made the observation recently, noting that satellite data puts current forest cover at just over 50 percent of Laos’s total area, which the minister said was still low.

Minister vows to speed up forest surveys, rehabilitation efforts

Vientiane Times, 5 May 2014

The Ministry of Agriculture and Forestry aims to complete a survey on the remaining 780,000 hectares of production forest, the forest allocated for logging, which has yet to be surveyed and assessed by 2015. Minister of Agriculture and Forestry, Mr Vilayvanh Phomkhe made the announcement recently at a meeting between the government cabinet, the Vientiane Mayor and provincial governors in Vientiane.

The government has approved 51 production forest areas across the country covering about 3.1 million hectares in total. Of these, officials have completed surveys, as well as logging and management plans for an area of more than 2.3 million hectares, the minister told the meeting.

Timber exports to come under greater scrutiny

Vientiane Times, 8 July, 2013

Finance Minister Phouphet Khamphounvong last week issued an instruction to various departments to pay more attention in managing wood exports, aiming to ensure that all revenues from timber flow to the national budget. In the past years, the government has issued a number of laws, regulations and decrees to manage wood exports but these have been insufficiently enforced, creating loopholes for illegal logging activities.

Govt to scrutinise protected area boundaries

Vientiane Times, 29 May, 2013

The government will soon scrutinise the boundaries of protected areas in Laos, after many thousands of hectares of protected areas have been encroached upon for farming activities and commercial tree plantations in recent years. Logging in Nam Kan National Protected Area in Bokeo province is sparking serious concerns. Illegal logging remains a challenge for Laos in its efforts to protect its natural resources for the future.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes