ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘farmers’

Chinese rural ire grows with land grabs: survey

Reuters, February 7, 2012

Premier Wen Jiabao said at the weekend that China’s government failed to give farmers enough protection from land confiscation for what many of them see as paltry compensation. The survey of 1,791 farmers overseen by the Landesa Rural Development Institute, based in Seattle, gave statistical flesh to the extent of complaints over losses of land to commercial development, an issue that triggered a dramatic ten-day confrontation in Wukan Village in Guangdong province last year.

Saravan limits land concessions for agriculture

Vientiane Times, January 9, 2012

Saravan province has agreed to allow domestic and foreign investors to set up projects under the ‘two plus three’ system, which does not involve land concessions and is of direct benefit to farmers. Under this system, the investor provides funding, materials and technical support to farmers, who provide the land and labour required, provincial Agriculture and Forestry Department Deputy Director Mr Thongdy Chanthavong explained recently.

JVC helps farmers in Laos raise rice yields

JVC works for community development, peace exchange and emergency relief.

Japan Times, December 21, 2011

Decades after gaining independence, Laos still needs outside support for its agriculture sector, the country’s major industry. The Southeast Asian country, which was mostly covered in dense tropical forests until the 1960s, has been suffering from food shortages and deforestation. The nongovernmental organization Japan International Volunteer Center, or JVC, which is engaged in humanitarian aid in nine developing countries including Laos, Afghanistan and Sudan, has been providing aid to improve the lives of Laotians since 1989. The NGO, a regular recipient of The Japan Times Readers’ Fund, this year received ¥184,191 from the fund to train Laotians in agriculture, and the newspaper is currently soliciting donations from readers to support similar activities by the group.

Mali Conference Declaration: Stop Land-Grabbing Now

Land grabbing is a worldwide phenomenon of unprecedented size and speed. From 17 to 19 November, more than 250 small farmers and civil society activists gathered in Mali, for the first international farmers’ conference to tackle land grabs. Here is the declaration that came out of the conference.

Stop Land-Grabbing Now!

Laos aims for further sustainable rattan certification

Vientiane Times, November 10, 2011

Laos plans to increase the land area certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable rattan production to boost the income of local families. Laos is first country in the world to have received FSC forest management certification on rattan products as part of the ‘Establishing a Sustainable Production System for Rattan Products Project’. The project carried out in Laos, Vietnam and Cambodia aims to establish a sustainable rattan industry by introducing cleaner production and a credible chain-of-custody certification for raw rattan, as well as the establishment of a link to the European market.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes