ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘FAO’

Laos intends to use the VPA process for forestry development

Vientiane Times, July 27, 2015.

Laos is enhancing its efforts to implement the Forest Law Enforcement, Governance and Trade, Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VAP) as it seeks to further the development of the forestry sector. With support from Germany´s Agency for International Cooperation (GIZ) and the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO), the Department of Forestry Inspection under the Ministry of Agriculture and Forestry held an introduction workshop on the forestry legal compendium in Vientiane last week.

Rising costs, market access issues depriving farmers

Vientiane Times, 20 Oct 2014

The rising cost of agricultural inputs, natural disasters due to climate change and the lack of access to markets have posed great challenges for family and smallholder farmers in Laos as they strive to make a living, officials and experts have agreed. Speaking at a ceremony last week in Xieng Khuang province to mark the World Food Day 2014, representatives of the government and Food and Agriculture Organisation (FAO) shared the common concerns about the challenges faced by farmers in Laos. High-level representatives from the Ministry of Agriculture and Forestry, Xieng Khuang province and the FAO were present to celebrate the event, which this year was dedicated to the ‘Farming Family’, according to the a press release from the FAO.

The FAO State of Food and Agriculture 2012

LIWG, Dec 11, 2012

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has published its annual State of Food and Agriculture report which can be downloaded here. The report advocates a new investment strategy that puts farmers at the centre, including helping smallholders access credit, supporting producer associations, investing in agricultural research and development, rural infrastructure and ensuring that large-scale investments in agriculture are transparent, accountable, socially beneficial and environmentally sustainable.

UN Voluntary Guidelines for Land Tenure and Access Rights to Land, Fisheries and Forests

The Food and Agriculture Organisation of the United Nations has coordinated the preparation of the Voluntary Guidelines for Land Tenure and Access Rights to Land, Fisheries and Forests, approved by 96 countries on March 14, 2012.  The Guidelines’ purpose is to improve the governance of tenure of land, fisheries and forests.

FAO and TI: Corruption undermining land access and development

FAO and Transparency International, December 12, 2011

Transparency and accountability help to ensure that land resources benefit everyone.

Unprecedented pressures on land have been created as new areas are cultivated, taken over by expanding urban centres or abandoned due to degradation, climate change and conflict, according to a working paper jointly prepared by the UN Food and Agriculture Organization (FAO) and global corruption watchdog Transparency International (TI).

Thematic issue of the FAO Land Tenure Journal: land tenure and climate change

A thematic issue of the Land Tenure Journal brings together theories and practices related to land tenure and climate change both from the mitigation and adaptation perspectives. Articles look at the implications that REDD+ and Payments for Environmental Services pose to land tenure and administration. In addition they propose approaches to deal with the new challenges and analyze the adaptation of local tenure systems and livelihoods to climate change. Land Tenure Journal is a peer-reviewed, open-access flagship journal of the Land Tenure Group within the Natural Resources Management and Environment Department of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The journal can be accessed here.

UN expert calls for guidelines to protect vulnerable people against land grabs

The Guardian, October 6, 2011

Olivier De Schutter, UN special rapporteur on the right to food, calls for consensus before talks this month on land governance, as commercial pressures mount. Governments should be wary of speculation and concentration of ownership when land rights are transferred to investors to “develop” farmland, a UN expert has warned before key UN negotiations on land governance. “We must escape the mental cage that sees large-scale investments as the only way to develop agriculture and to ensure stability of supply for buyers,” said the UN special rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter amid concern among civil society groups about land grabs.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes