ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Don Chan’

Land grab’ as families are uprooted to make way for luxury resort that will host EU ministers

The Telegraph, Nov 1, 2012

At least 500 people have been uprooted from their homes to make way for luxury villas where European Union foreign ministers, including William Hague, will stay during a summit in Laos on Monday. The “Asia-Europe Meeting” will bring together 48 EU and Asian countries on Don Chan island in the centre of Laos’s capital, Vientiane. To allow the construction of 50 villas and two conference centres, the authorities have moved 102 families who once lived on the island and worked its green paddy fields. The new facilities will be used for this and future summits.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes