ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘deforestation’

NA: Govt needs to work harder on forest management, conservation

Vientiane Times, 16 July 2014

Members of the National Assembly (NA) have asked the government to work harder to manage, protect and conserve Lao forests in an effort to increase forest coverage to 65 percent by 2015 and 70 percent by 2020 as planned. The members made the comments this week during the ongoing ordinary session of the NA following a presentation by the government on its initiative to manage, protect and conserve forests, which were categorised into three types. These three categories are protected forest, conservation forest and production forest in order to ease its management effort.

Govt aware of rising deforestation in Laos, PM says

Vientiane Times, 9 July 2014

The government is aware of the widespread deforestation and increasing number of sawmills in Laos, which is sparking concerns in regards to its efforts to increase forestry cover to 70 percent by 2020. Prime Minister Thongsing Thammavong was responding to a question from National Assembly member Mr Duangdy Outthachak yesterday at the ongoing NA session.

Mr Duangdy questioned why the government has approved the felling of so much timber. With trucks carrying timber for export all day and night how can Laos achieve the target of increasing forest cover to 70 percent by 2020, he asked.

Govt to scrutinise protected area boundaries

Vientiane Times, 29 May, 2013

The government will soon scrutinise the boundaries of protected areas in Laos, after many thousands of hectares of protected areas have been encroached upon for farming activities and commercial tree plantations in recent years. Logging in Nam Kan National Protected Area in Bokeo province is sparking serious concerns. Illegal logging remains a challenge for Laos in its efforts to protect its natural resources for the future.

Protected areas under threat

Vientiane Times, 28 May, 2013

Phouphanang and Phoukhaokhuay National Protected Areas are under serious threat from deforestation and encroachment by rubber plantations and commercial crops, according to a forestry expert. High demand for timber and land to farm have forced people to intrude into the protected areas despite knowing that it is against the law.

Deputy PM advises Phongsaly to stop deforestation

Vientiane Times, 26 Feb, 2013

Deputy Prime Minister Somsavat Lengsavad has directed Phongsaly provincial authorities to crack down on deforestation and to stop granting large land concessions to foreign investors. Mr Somsavat issued the advice while on a recent visit to Phongsaly province, saying the authorities need to bring an end to the establishment of rubber plantations after it was found the area under cultivation has risen to 17,000 hectares.

Poor management a barrier to forestry targets

Vientiane Time, January 26, 2012

The forestry sector is facing difficult challenges and is unlikely to meet its targets over the next eight years without better cooperation from various ministries. Deforestation as a result of illegal logging, changes in land use and infrastructure development is hindering efforts to increase forest cover to 65 percent of the total land area by 2015 and 70 percent by 2020.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes