ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘cooperatives’

Farmers can get higher prices by forming groups: study

Vientiane Times, Sept 24, 2012.

Farmers should form groups if they want to gain more power to negotiate the sale price of their products, a case study has revealed. A study on vegetable markets in Khoun district, Xieng Khuang province, undertaken by the National Agriculture and Forestry Institute found that vegetable growers in Nhoun village were able to sell their crops for higher prices after forming groups.

Cooperation between Lao farmers needed to meet market demands for food

CIFOR, February 22, 2012

A recent report by the Center for International Forestry Research (CIFOR) urges farmers in Lao People’s Democratic Republic to form cooperatives to help meet market demands as the country transitions from practicing subsistence to commercial agriculture. “Farmers’ cooperatives are the missing link to enable family-based farming enterprises, which are active but not well organized, to respond to increasing market demand for quality products,” said Jean-Christophe Castella, a scientist with CIFOR and France’s Institute of Research for Development (IRD) and lead author of Managing the transition from farmers’ groups to agricultural cooperatives in Lao PDR.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes