ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘climate change’

Lao farmers need no ‘magic’ to adapt to climate change

VIENTIANE, Laos (MindaNews/24 September 2013)

The sky is still dark when 48-year old Ms Kham Phanyavong leaves her house at 3:30 AM on Saturday. She has to be at That Luang organic market before the customers arrive. She pays 40,000 kip to transport four baskets of vegetables from Nontae village in Xaythany district here. In her baskets are long beans, onions, morning glory, cucumber, papaya and carrots, all from her garden.

Earning four million kip a month, cash comes in regularly from selling vegetables and not from her two rai (0.32 hectare) of rice farm.

Thematic issue of the FAO Land Tenure Journal: land tenure and climate change

A thematic issue of the Land Tenure Journal brings together theories and practices related to land tenure and climate change both from the mitigation and adaptation perspectives. Articles look at the implications that REDD+ and Payments for Environmental Services pose to land tenure and administration. In addition they propose approaches to deal with the new challenges and analyze the adaptation of local tenure systems and livelihoods to climate change. Land Tenure Journal is a peer-reviewed, open-access flagship journal of the Land Tenure Group within the Natural Resources Management and Environment Department of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The journal can be accessed here.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes