ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Cambodia’

Regional experts mull solutions to land governance challenges

Vientiane Times 24th February 2016

Experts are seeking to design innovative solutions to land-related challenges in Laos, Cambodia, Myanmar and Vietnam by discussing the experiences of the four Mekong countries. More than 80 people representing over 30 organisations from six countries in South East Asia are taking part in a regional stakeholders’ consultation workshop in Vientiane from February 23-24. The meeting is considering coordinated responses and priority areas for joint collaboration on issues of land governance.

Timber smuggling to Vietnam continues

Vientiane Times, 6 June 2015

More and more wood is being smuggled across the border from Laos and Cambodia to the southwestern boundary of Vietnam, according to a Vietnamese media report on Thursday. Vietnamese smuggling prevention agencies were quoted in the VietNamNet online newspaper as saying they had discovered many consignments of wood illegally imported from the two countries.

Smugglers of wood are busy before rainy season

VietNamNet Bridge, 4 June 2015 

More and more wood is being smuggled across the southwestern border. Smuggling prevention agencies said they had discovered many consignments of wood illegally imported from Laos and Cambodia across the border. 

Environmental Group Urges Laos to Support Complaint Mechanism

RFA, 31 Dec 2014

An environmental advocacy group has called on the government of Laos to ensure that a Vietnamese state-owned rubber group operating in the country is adhering to the law and upholding the rights of villagers affected by its plantations. Vietnam Rubber Group (VRG), which is majority owned by the Vietnamese government, agreed in July to set up a system through which it resolves issues raised in citizen’s complaints and inquiries concerning two of its plantations in Champasak and Savannakhet provinces within 30 days.

Laos needs committee to manage rubber pricing

Vientiane Times, 06 Dec 2014

The price of rubber in Laos will continue to suffer as the country has not yet established a national committee for management of the commodity or an association for price negotiation. The major regional markets still depend on Thailand, Malaysia and Indonesia because these countries have large numbers of rubber plantations and so regional pricing is largely based on them, the National Agriculture and Forestry Research Institute Director, Dr. Bounthong Bouahom told Vientiane Times yesterday.

VN’s timber ‘ban’ has a catch

Phnom Penh Post, Thu, 6 November 2014

Vietnam’s announcement that it would temporarily suspend the import and re-export of unprocessed timber from Cambodia and Laos may not benefit the Kingdom’s forests as much as it may seem, experts on the timber trade told the Post yesterday. Vietnam’s Ministry of Industry and Trade, which declined to comment immediately for this article, made the announcement in a circular released Tuesday, which takes effect on December 8.

Vietnam to ban timber imports

Phnom Penh Post, Wed, 5 November 2014

Vietnam will be enacting a “temporary suspension” of timber imports and re-exports sourced from natural forests in Cambodia and Laos, according to a government circular from the country’s Ministry of Industry and Trade. The circular takes full effect on December 8 but does not indicate when the suspension will end. Officials from the Ministry of Industry and Trade did not reply to requests for comment.

Complaint launched after land grabbing Vietnam Rubber Group certified ‘OK’

Global Witness, 10 September 2014

Cambodia suspends land concessions

Mongabay.com, May 07, 2012

Cambodian Prime Minister Hun Sen announced today that Cambodia would be temporarily suspending new economic land concessions and would revoke any concessions from companies involved in illegal logging, the evictions of locals or land-grabbing. The announcement comes two week after the high-profile death of local forest activist, Chut Wutty, who was shot and killed by military police while investigating illegal logging with two journalists.

ASEAN Civil Society Conference of Peoples’ Forum 2012 in Phnom Penh

Phnom Penh, 31 March, 2012

 More than 1,200 delegates representing various civil society organizations and movements  gathered together in Phnom Penh for the 2012 ASEAN Civil Society Conference / Peoples’  Forum (ACSC/APF) on 29-31 March 2012. The conference discussed issues under the  theme “Transforming ASEAN into a People Centered Community”. Major issues were  about land rights, forests, extractive industries, hydropower, as well as freedom of  expression and association.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes