ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘bauxite’

Foreign companies search for bauxite in southern Laos

Vientiane Times, 24 July 2014

Companies from China, Japan, Vietnam and Laos are in the process of conducting potential studies for bauxite exploration in the Bolaven plateau of southern Laos triggered by the high potential for the mineral in the region. The companies aim to identify the exact amount of bauxite in the plateau and whether the quality of the mining can meet their expectations before other investment processes can take place including feasibility studies and project development.

Companies to explore mining and hydropower possibilities

Vientiane Times, February 9, 2012

The Phouphieng Mineral Export-Import Sole Company is teaming up with the Mekong Mining Company to study the possibilities for bauxite and potassium mining and hydropower in Laos. A Memorandum of Understanding was signed on Tuesday in Vientiane between Phouphieng Company President Mr Vilaysith Liumxayachak and Mekong Mining Company President Mr Andrew Kent. Officials from both sides attended, along with the Vice President of the National Science Council, Dr Maydom Chanthanasinh.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes