ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘ASEAN’

ASEAN Chief Justices Taking Action on Environmental Law and Enforcement

ADB 16 December 2014MANILA, PHILIPPINES – Justices from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) have agreed to measures to strengthen environmental law adjudication and enforcement in the region. During the Fourth ASEAN Chief Justices’ Roundtable on Environment, held in Hanoi, Viet Nam from 12-14 December, justices from Indonesia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam indicated they had established national judicial working groups on environmental law, while most agreed to develop national environmental law bench books for use in courts and tribunals.

“As champions of the rule of law, ASEAN judiciaries’ have a unique and critical role in tackling the region’s key environmental challenges such as the illegal forestry and illegal wildlife trades,” said Kala Mulqueeny, Principal Counsel, in ADB’s Office of General Counsel. “What is exciting is how seriously these judiciaries are taking this role, while also calling for improvements at the police and prosecution levels.”

Laos needs committee to manage rubber pricing

Vientiane Times, 06 Dec 2014

The price of rubber in Laos will continue to suffer as the country has not yet established a national committee for management of the commodity or an association for price negotiation. The major regional markets still depend on Thailand, Malaysia and Indonesia because these countries have large numbers of rubber plantations and so regional pricing is largely based on them, the National Agriculture and Forestry Research Institute Director, Dr. Bounthong Bouahom told Vientiane Times yesterday.

Enormous unlocked rice growing potential

Vientiane Times, 1 July, 2013

Laos could expand its rice cultivation area to 2 million hectares capable of producing 8-10 million tonnes of rice per year, according to the Ministry of Agriculture and Forestry. Under current government targets, farmers are encouraged to plant 960,000 hectares of rice – of which 76 percent are wet season varieties – to produce about 3.4 million tonnes.

Laos officially joins World Trade Organisation

AFP, Feb 2, 2013

Laos has become the last of the 10 member Association of Southeast Asian nations to join the World Trade Organisation. The communist government has implemented a series of market reforms to qualify for membership in the hope of encouraging foreign investment from a wider variety of countries. The economy of Laos is small and almost entirely dependent on trade with its more powerful neighbours, China, Thailand and Vietnam. Fifteen years after it first sought membership of the global trade mediator, Laos finally wrapped up negotiations late last year.

Ministry prepares Lao biodiesel brand for Asean market

Vientiane Times, June 4, 2012

The Ministry of Energy and Mines’ Institute of Renewable Energy Promotion expects to have a Lao brand name biodiesel available soon and envisages exporting to the Asean market by 2025. “We feel sure that this is possible because we are making biodiesel from the fruits of both jatropha and oil palm,” the institute’s Director General, Mr Hatsady Sysoulath, said when addressing a seminar on renewable energy development last week.  “We will have our own standard biodiesel made of jatropha and this standard must be acknowledged in Asean,” Mr Hatsady said. “This will ensure we won’t face any problems when we start supplying the Asean market. This means we have to act in line with Asean regulations.”

ASEAN Civil Society Conference of Peoples’ Forum 2012 in Phnom Penh

Phnom Penh, 31 March, 2012

 More than 1,200 delegates representing various civil society organizations and movements  gathered together in Phnom Penh for the 2012 ASEAN Civil Society Conference / Peoples’  Forum (ACSC/APF) on 29-31 March 2012. The conference discussed issues under the  theme “Transforming ASEAN into a People Centered Community”. Major issues were  about land rights, forests, extractive industries, hydropower, as well as freedom of  expression and association.

Asean waters down human rights draft: leaked document

Mizzima News, February 17, 2012

A leaked draft of the Asean Human Rights Declaration obtained by Mizzima has lifted the veil of secrecy surrounding the centerpiece of the human rights agenda of the Association of Southeast Asian States (Asean). A working draft, written in January at the time of the first meeting of Asean Intergovernmental Commission on Human Rights on the Asean Human Rights Declaration held in Siem Reap, Cambodia, includes detailed comments by officials from Laos, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, the Philippines and Singapore.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes