ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Agriculture and Forestry Department’

Govt seeks funding to accelerate reforestation

Vientiane Times, 28 May 2015

The government is planning to source funding of 4 billion kip a year in the hope of achieving its reforestation goal of 16.6 million hectares by 2020. The money will be used to carry out surveys and allocate forest land, promote tree planting by the public, and encourage people to participate in reforestation and forest fire prevention, Deputy Director General of the Department of Forestry, Mr Boualy Phameuang, told Vientiane Times yesterday.

Encroaching on conservation is prohibited, officials say

Vientiane Times, 17 Oct 2014

If investors are found encroaching on national conservation forest areas or national protection forest areas they will be ordered to cease all activities immediately, according to agriculture and forestry officials. Forest authorities will call the encroachers to their offices and educate them. In cases where they still fail to discontinue their activities after being informed by the authorities, the invaders who are breaking the regulations will be prosecuted under the country’s laws. Director of the Agriculture and Forestry Department in Vientiane province Mr Sethxay Vilayphay told Vientiane Times on Thursday that some investors and local people have planted trees on a few parcels of land within a conservation forest area. “Hinheup district is one of the places in the province where conservation forest is found to be being encroached upon,” he mentioned.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes