Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Posts Tagged ‘ຢາງພາລາ’

ພົບຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫຼາຍລາຍລະເມີດສັນຍາ.

ວງຽຈັນ ທາມ 12 ມີນາ 2015

ຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 50 ຫົວໜ່ວຍໄດ້ລະເມີດສັນຍາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານລາວເຊິ່ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນໃນຄະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການກວດກາໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ການລະເມີດສັນຍາລວມມີຫຼາຍໆໂຄງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນຄະນະດຽວກັນມີໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີສີສຸພັນທອງ ໄດ້ບອກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມມື້ວານນີ້.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າຜູ້ລະເມີດໄດ້ຖືກກ່າວເຕືອນແລະຈະຖືກກ່າວເຕືອນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການກວດກາໄດ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນບາງໂຄງການລວມທັງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຈຳນວນໜຶ່ງ. ນັບແຕ່ປີ 2012, ລັດຖະບານໄດ້ໂຈະການພິຈາລະນາແລະບໍ່ອະນຸມັດໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກແລະໄດ້ດຳເນີນການກວດກາເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນບໍ່ແຮ່ແລະປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບ. ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນວ່າເມື່ອໃດຈະມີການຍົກເລີກການໂຈະດັ່ງກ່າວເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງດຳເນີນການກວດກາຢູ່. ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະສຳເລັດກາກວດກາແລະປະເມີນ“ບັນດາໂຄງການບໍ່ແຮ່ແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ” ໃນປີນີ້ແລະຈະລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ລັດຖະບານ: ທ່ານກ່າວ. ຄາດວ່າລັດຖະບານຈະມີການຕັດສິນໃຈພາຍຫຼັງວ່າຈະເປີດການພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການແຮ່ທາດແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຫຼືບໍ່?.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການພິຈາລະນາແລະການອະນຸມັດຍັງເປີດໃຫ້ໂຄງການບໍ່ແຮ່ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕອບສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກຳພາຍໃນເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ຫີນປູນແລະຫີນກາວ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນກຸມພາຕໍ່ກັບການລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶບຕໍ່ກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ. ໂຄງການໃດທີ່ພົບວ່າດຳເນີນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃຫ້ໂຈະແລະບໍ່ຕໍ່ອາຍຸສຳປະທານ, ຄະນະລັດຖະບານແນະນຳ.

ປະຈຸບັນມີໂຄງການບໍ່ແຮ່ທັງໝົດ 561 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງເຖິງຄະນະລັດຖະບານຊີ້ແຈ້ງວ່າການຄຸ້ມຄອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນລວມສູນເຊິ່ງບາງໂຄງການທີ່ການອະນຸມັດໂຄງການດ້ວຍຫຼາຍໜ່ວຍງານທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນບາງໂຄງການບໍ່ແຮ່ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດກ່ອນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ຄະນະລັດຖະບານຍັງໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາໂດຍສະເພາະລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນຕະຫຼາດໂລກແລະການຂາດເຂີນແຮງງານເພື່ອມາກີດຢາງ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກທັງໝົດ 226 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ທ່ານສາມາດອ່ານຂ່າວນື້ເປັນພາສາອັງກິດ English version of this article

 

ບໍລິສັດຢາງພາລາຍັກໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມຈະແກ້ໄຂທຸກບັນຫາ ທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍົກຂຶ້ນ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ, ສະບັບລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ, 2014

ບໍລິສັດ​ຢາງພາລາ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຫວຽດນາມ​ ( VRG ) ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ທຸກ​ບັນຫາ​ທີ່​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກະທົບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ປູກ​ຢາງພາລາ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ​ແລະກຳປູ​ເຈ້ຍ,ສຳນັກ​ຂ່າວ​ທັນ​ນຽນ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ.

ການ​ລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ສຳນັກ​ຂ່າວ​ທີ່ເປັນ​ສຳນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງຄຳຮ້ອງຂໍ​ຂອງ​ອົງການ​ໂກຼ​ໂບວິດ​ແນັສ (Global Witness), ​ທີ່​ຕ້ອງການໃຫ້​ບໍລິສັດ​ (VRG)ປັບປຸງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ໄດ້ຮັບຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ປູກ​ຢາງພາລາ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ 2 ປະ​ເທດລາວ ​ແລະກຳປູ​ເຈ້ຍ.

ອົງການ​ໂກຼ​​ໂບວິດ​ແນັສ​ເປັນ​ອົງການທີ່​ບໍ່ຂຶ້ນກັບ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດອັງກິດເຮັດໜ້າທີ່​ສຶບສ​ວນ-ສອບສວນ​​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ​ຂຸດ​ຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ. ປະຈຸ​ບັນ​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ໄດ້ຮັບຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ປູກ​ຢາງພາລາ​ຂອງ​ທາງ​ບໍລິສັດ VRG ສາມາດ​ສະ​ເໜີຄຳຮ້ອງທຸກ ​ແລະຄຳ​ຖາມ​ຕໍ່ບໍລິສັດ​ໄດ້​ແລ້ວ.ອົງການ​ໂກຼ​ໂບວິດ​ແນັດ​ກ່າວ​ວ່າ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໃຫ້ມີ​ກົນ​ໄກ​ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ສົ່ງ​ຂ່າວ​ໃຫ້​ທາງ​ບໍລິສັດ.

ການປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ບໍລິສັດ VRG ຕໍ່ກັບ​ບັນຫານີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່​ອົງການ​​ໂກຼ​ໂບວິດ​ແນັສ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວຊື່ວ່າ: “​ເຈົ້າພໍ່ຢາງພາລາ 2013 ທີ່​ອ້າງ​ວ່າ” ​ບໍລິສັດ VRG ​ແລະບໍລິສັດ​ຢາງພາລາ​ໃຫຍ່​ອຶ່ນໆຂອງຫວຽດນາມ​ເຊັນວ່າບໍລິສັດ​ຮວງ​ແອ​ງຢາ​ລາຍ​Hoang AnhGia Lai (HAGL)ໄດ້​ເຮັດສັນຍາ​ຕົກລົງ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ລາວ ​ແລະກຳປູ​ເຈ້ຍ​ເພື່ອ​ສຳ​ປະທານ​ທີ່​ດິນ​ເປັນ​ບໍລິ​ເວນ​ກວ້າງ​ໂດຍ​ບໍ່ມີ​ການ​ທົດ​ແທນ ​ແລະປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ດິນ​ຕອນ​ດັ່ງກ່າວ.

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ບໍລິສັດ VRG ທ່ານ ​ເລມິນ​ຈໍ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ສຳນັກ​ຂ່າວ​ເດັດ​ຫວຽດ “Dat Viet” ວ່າ​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ VRG ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຂັ້ນຕອນ​ເພື່ອ​ປະຕິຮູບການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ລາວ ​ແລະກຳປູ​ເຈ້ຍ ​ແຕ່​ເພີ່ນ​ກ່າ​ວວ່າຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ດັ່ງກ່າວ​ບໍ່​ໄດ້ໝາຍຄວາມ​ວ່າ​ຄຳ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ອົງການ​ໂກຼ​ໂບວິດ​ແນັສຕໍ່ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ VRG ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທັງໝົດ.

ກຸ່ມ​ບໍລິສັ​ດ VRG ​ເປັນ​ນັກ​ລົງທຶນ​ດ້ານ​ການ​ປູກ​ໄມ້​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນປະ​ເທດ​ລາວ ​ແລະກຳປູ​ເຈ້ຍ.ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ທາງ​ບໍລິສັດ​ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບໍລິສັດ​ມີ​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ສຳ​ປະທານເກືອບ 150,000 ​ແຮັກຕາ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ກຳ​ປູ​ເຈ້ຍ ​ເຊຶ່ງ​ເນື້ອທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ພໍໆກັບ​ຂະໜາດຂອງ​ນະຄອນ​ລອນ​ດອນຫຼືມະນີ​ລາ. ສ່ວນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ທາງ​ບໍລິສັດ​ສຳ​ປະທານມີ​ເນື້ອທີ່​ເກືອບ 19,000 ​ແຮັກຕາ.ພາຍຫຼັງອົງການ​ໂກຼ​​ໂບວິດ​ແນັສ​ເຜີຍ​ແຜ່​ບົດ​ລາຍ​ງານທີ່​ວ່າ​:ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເຈົ້າພໍ່ຢາງພາລາ​ແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິ​ສັດ VRG ​ແລະບໍລິສັດ​ໃນ​ເຄືອ​ໄດ້​ດຳ​ເນີ​ນ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ​ເຊຶ່ງ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊົດ​ເຊີ​ຍທີ່​ດິນ ​ແລະຜົນລະປູກ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກະທົບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ປູກ​ໄມ້​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ VRG.

ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ VRG  ​ໄດ້​ໃຫ້ຮູ້ວ່າ​ທາງ​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ​ຕົນ​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງດັ່ງກ່າວ​ຢູ່​ທັງໝົດ 21 ​ໂຄງການ​ປູກ​ໄມ້​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່ກຳ​ປູ​ເຈ້ຍ ​ແລະລາວ.ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງການ​ໂກຼ​ໂບວິດ​​ແນັສທາງ​ບໍລິສັດ​ກ່າ​ວວ່າ​ຕົນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳໝັ້ນສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ແກ້​ໄຂທຸກ​ບັນຫາ​ໂດຍ​ກົງ​ທີ່​ປະຊາຊົນ​ຍົກ​ຂຶ້ນ ​ແລະຕັ້ງຄຳ​ຖາມ​ພາຍ​ໃນ​ເວລາ 30 ວັນພາຍຫຼັງທີ່​ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນ.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes