Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Posts Tagged ‘ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ’

ການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທີ່ດິນມີຄວາມໂປ່ງໃສ

Pathedlao Lao 24-8-2016:
…………………….
ການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງສາມາດ ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທີ່ດິນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ X ຂອງພັກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ “ສູ້ຊົນພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບ ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ກ້າວໄປສູ່ປະເທດ ກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ຕາມທິດການ ພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຮອດປີ 2030”.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວໃນ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຮ່າງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ ນີ້ ວ່າ: ດິນແມ່ນຊັບສົມບັດ ຂອງວົງຄະນະຍາດ ແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດອັນລ້ຳຄ່າ, ເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດ ຂອງພົນລະເມືອງ, ເປັນພາຫະນະ ການຜະລິດ ແລະ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຮັກສາອຳນາດ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ, ພ້ອມທັງ ມີນະໂຍບາຍ ຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າ ໃຫ້ປະຊາຊົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຫັນວ່າສະພາບການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ຍັງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ການກຳນົດ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ ໃຫ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ, ມີການບຸກລຸກ ຈັບຈອງທີ່ດິນຢ່າງຊະຊາຍ, ນຳໃຊ້ດິນຢ່າງບໍ່ປະຢັດ, ໂອນເອົາດິນລັດຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງບໍ່ຖຶກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ. ເນື່ອງຈາກການຈັດສັນ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ ໂດຍສະເພາະທີ່ດິນ ຍັງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ບໍ່ມີລະບຽບການທີ່ຊັດເຈນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ດ້ວຍການຍົກສູງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການຂຸດຄົ້ນ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ຄົບຊຸດຂຶ້ນຕື່ມ.
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ມີການລະດົມ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ຮ່າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເພື່ອສັງລວມ, ຈາກນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈະໄດ້ປັບປຸງ ຮ່າງນະໂຍບາຍຕື່ມ ເພື່ອນຳເຂົ້າຜ່ານ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ນີ້

ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຊອກຫາມາດຕະການ ເພື່ອຈຳກັດການຄອບຄອງທີ່ດິນ

ວຽງຈັນທາມສ໌, 1 ສິງຫາ 2013

ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ  ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂຶ້ນອັດຕາພາສີທີ່ດິນ ແລະ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ເພື່ອຈຳກັດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ.

ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຮ່າງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ເຊິ່ງໄດ້ປິດລົງໃນວັນສຸກນີ້, ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອປັບປຸງ ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລາປືກສາຫາລືກັນນັ້ນ ກໍ່ມີຫຼາຍຂໍ້ສັງເກດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັ່ງມີ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ ໄດ້ມີການຄອບຄອງທີ່ດິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດປະສົມ ລະຫວ່າງນັກລົງທຶນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ຄອບຄອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເກີນຂອບເຂດ ເໝາະສົມ.

ລັດຖະບານຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການກຳນົດມາດຕະການ ເພື່ອລະບຸແຈ້ງກ່ຽວກັບ ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບດິນກະສິກຳ ແລະ ເຂດທີ່ປຸກໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄອບຄອງ ສິດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງ ເກີນຂະ ໜາດທີ່ຖືວ່າເໝາະສົມໄດ້.

ຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈຳກັດການ ຄອບຄອງທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສິດ ໃນການຄອບຄອງ ເນື້ອທີ່ດິນ ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງ ເກີນກວ່າທີ່ລັດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້.

ອີງຕາມຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ໄດ້ສະເໜີ 2 ທາງເລືອກ ເພື່ອຈຳກັດ ການຖືຄອງກຳມະສິດນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ.

ໃນກໍລະນີທີ 1 ລະບຸວ່າ: ຜູ້ໃດທີ່ຖືສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼາຍກວ່າຂະໜາດ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໂອນກຳມະສິດ ທີ່ດິນສ່ວນເກີນ ໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes