Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Posts Tagged ‘ການສຳປະທານທີ່ດິນ’

ທ່ານນາຍົກປະຕິຍານຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນຄຸມເຄືອ

ຂ່າວແປຈາກ ໜັງສືພີມ ວຽງຈັນທາມ ວັນທີ 6 ກຸມພາ 2017

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດເພື່ອກວດກາຄືນບັນຫາດັ່ງກ່າວເພື່ອແກ້ໄຂ.

ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຈະກວດກາບັນຫາການສຳປະທານທີ່ດິນ, ການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນໃນກໍລະນີ ຕ່າງໆ, ການ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ, ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນຈັບຈອງທີ່ດິນ ແລະ ບັນຫາອຶ່ນໆ ພາຍຫລັງ ທີ່ພົບວ່າບັນຫາເລົ່ານີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ.

ທ່ານນາຍົກໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2016 ຂອງຂະແໜງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ວ່າ: ຜ່ານມາໄດ້ມີການປອມເອກະສານເພື່ອຄອບຄອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ສິດນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນກາຍເປັນຂອງຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້.

ທ່ານນາຍົກໄດ້ກ່າວວ່າບັນຫາເລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນລັດຫລຸດລົງ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນ ການກວດກາເບິ່ງວ່າການສຳປະທານທີ່ດິນແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ່, ການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນໃນກໍລະນີຕ່າງໆ ແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວຫລືບໍ່, ການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນເຮັດເໝາະສົມແລ້ວຫລືບໍ່ແລ້ວມີການສວຍໃຊ້ອຳນາດເພື່ອຜົນ ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ການກວດກາຍັງຈະເບິ່ງວ່າມີການຍຶດຈອງທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຜິດກົດໝາຍຫລືບໍ່ ລວມທັງ ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນຍຶດຈອງທີ່ດິນລັດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຊີ້ນຳໂດຍຜ່ານ ທ່ານ ປອ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ກວດກາ ແລະ ວິໃຈບັນຫາທີ່ດິນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເລົ່ານັ້ນມາລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານພາຍໃນເດືອນຕຸລາ. ຜົນຂອງການກວດກາດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກົມການເມືອງ, ສູນກາງພັກ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ. ພະນັກງານທ່ານໜຶ່ງຂອງອົງການກວດ ສອບແຫ່ງລັດໄດ້ກ່າວວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນຊັບສິນເປັນທຶນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ທາງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກຳລັງດຳເນີນການກວດສອບຢູ່ເພື່ອເບິ່ງວ່ານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່.

ລັດຖະບານໄດ້ອອກນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວເມື່ອຫລາຍປີຜ່ານມາ. ເຊິ່ງຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າຫລາຍ ອົງການລັດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນມາສ້າງສຳນັກງານໃຫ້ໃຫມ່ໃນເຂດນອກຕົວເມືອງເພື່ອແລກປ່ຽນກັບດິນລັດໃນຕົວເມືອງທີ່ ສຳນັກງານເກົ່າຕັ້ງຢູ່. ນີ້ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າອົງການລັດສາມາດມີຫ້ອງການໃຫມ່ໂດຍທີ່ລັດຖະບານບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນ ງົບປະມານມາສ້າງຫ້ອງການໃຫມ່ດັ່ງກ່າວ. ນະໂຍບາຍນີ້ຍັງສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານເພື່ອຍ້າຍ ບັນດາຫ້ອງການລັດຢູ່ໃນຕົວເມືອງອອກໄປຢູ່ເຂດນອກທີ່ບໍ່ແອອັດເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຈາລະຈອນຕິດຂັດ ແຕ່ວ່າມີ ຫລາຍບັນຫາເກີດຂຶ້ນເມື່ອຫລາຍອົງການລັດບໍ່ໄດ້ລາຍງານໂຄງການທີ່ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຮັບຊາບ, ດັ່ງນັ້ນໂຄງການເລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າໂຄງການເລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ.   ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນໂຄງການເລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ຂັ້ນຕອນການປະມູນເຊິ່ງສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າມັນອາດຈະເປັນຊອງວ່າງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຂາດວິໃນຫາຜົນປະ ໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໂຈະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຕາມການ ຮ້ອງຂໍຂອງສະພາເພື່ອທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງມາດຕະການເພີ້ມເຕີ້ມເພື່ອປິດຊອງວ່າງ.

ນັກເສດຖະສາດເຕືອນການປູກຢາງຢູ່ປະເທດລາວ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ໌, 3 ກັນຍາ 2013

ນັກເສດຖະສາດເຕືອນວ່າການປູກຢາງພາລາຫລາຍຂື້ນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽບອາຫານນຳອີກ.

ດັ່ງນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຈາກສະຖາບັນຄົ້ວຄວ້າເສດຖະສາດແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ດຮ. ລີເບີ ລີບົວປາວກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ການສະໜອງຢາງທີ່ລົ້ນເຫລືອໃນຕະຫລາດໂລກໃນປະຈຸບັນເປັນສາເຫດໃຫ້ລາຄາຢາງຕົກຕໍ່າລົງ.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ ພວກເຮົາຄວນຍຸດຕິການປູກຢາງແລ້ວເອົາດິນທີ່ມີຢູ່ໄປປູກພືດຊະນິດອື່ນເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ”. ທ່ານ ລີເບີເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍພາຍຫລັງທີ່ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນຫລາຍຄອບຄົວຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຍັງສຸມໃສ່ການປູກຢາງຢູ່ທັງຯທີ່ລາຄານັນມື້ນັບຫລຸດລົງ.

ທ່ານຍັງຍໍ້າອີກວ່າ ຕະຫລາດຢາງໃນປະຈຸບັນເລີ່ມຫົດຕົວ ແລະ ບອກວ່າ ພືດຊະນິດອື່ນສາມາດນຳເອົາລາຍໄດ້ມາໃຫ້ຊາວບ້ານຫລາຍກວ່າການປູກຢາງ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດພ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອີກ. “ການປູກຢາງບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດທີ່ມີຜົນກຳໄລອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ຊ້ຳບໍ່ໜຳຍັງສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມນຳອີກ. ດັ່ງທີ່ພວກທ່ານຮູ້ບໍ່ມີປາຢູ່ໃນຫ້ວຍ ຫລື ໃນແມ່ນ້ຳໃດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນທີ່ມີການປູກຕົ້ນຢາງ”.

ປີກາຍນີ້ລັດຖະບານໄດ້ອອກຄຳສັງໃຫ້ໂຈະການອານຸມັດໃຫ້ໂຄງການທີ່ສະເໜີລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃນສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນເພື່ອປູກຢາງ ແລະ ໄມ້ວິກ. ການໂຈະດັ່ງກ່າວນີ້ຈະດຳເນີນໄປເຖິງ ວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ ປີ 2015, ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫ້ເວລາກັບລັດຖະບານເພື່ອຈະໄດ້ທົບທວນໂຍບາຍ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຄືນ. ການສັ່ງໂຈະດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກມາຫລັງຈາກມີໂຄງການພັດທະນາຫລາຍໂຄງການໄດ້ໄປບຸກລຸກເຂົ້າເນື້ອທີ່ດິນຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ. ສະນັ້ນລັດຖະບານຈຶ່ງຕ້ອງການເວລາເພື່ອຈະໄດ້ລະບຸໃຫ້ແຈ້ງວ່າ ເຂດໃດທີ່ເໜາະສົມສຳລັບໂຄງການປູກຢາງ ແລະ ເຂດໃດທີ່ສົມຄວນທີ່ຈະຕ້ອງຖືກອານຸລັກໄວ້.  

ທ່ານ ວິໄລວັນ ພົມເຄ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ກະຊວງຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການໜຶ່ງຂຶ້ນເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຍຸດຕິການໃຫ້ສຳປະທານດິນເພື່ອປູກຢາງພາລານັ້ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເຮັດການສໍາຫລວດເພື່ອຕີລາຄາເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຕ່າງຯທີ່ໄດ້ຮັບການອານຸມັດໄປແລ້ວໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.”

“ ການກວດກາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເກືອບສຳເລັດແລ້ວ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເນື້ອດິນຈຳນວນ 371.000ເຮັກຕາທີ່ໄດ້ໃຫ້ສໍາປະທານແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພື່ອປູກຢ່າງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກນັ້ນ ມີເນື່ອທີ່ປູຢາງສູງເຖິງ 280.000 ເຮັກຕາ.” ຕົວເລກດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລວມເອົາເນື້ອທີ່ປູກຢາງຂອງນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຊາວບ້ານ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ ພວກເຮົາໄດ້ຍຸດຕິການໃຫ້ສຳປະທານດິນເພື່ອປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກຢ່າງຊິ້ນເຊີງ.”

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes