ຈົດໝາຍຂ່າວ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

Welcome to the LIWG Newsletter. Our Newsletter captures the activities that organizes by LIWG Secretariat and different task forces that coordinated by LIWG, and LIWG’s members/Initiative.

By LIWG Secretariat

1. LIWG Newsletter, issue 1. Quarterly Vol. May-September, 2017/ ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 1,  ເດືອນ ພຶດສະພາ – ກັນຍາ 2017 

Read this first issue of LIWG Newsletter in Lao (ພາສາລາວ) and English .

2. LIWG Newsletter, issue 2. Quarterly Vol. October – December, 2017/ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ2, ເດືອນ ຕຸລາ – ທັນວາ 2017 

Read second issue of LIWG Newsletter in Lao (ພາສາລາວ) and English

3. LIWG Newsletter, issue 3. Quarterly Vol. January – March, 2018/ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 3,  ເດືອນ ມັງກອນ-ມີນາ 2018 

Read third issue of LIWG Newsletter in Lao (ພາສາລາວ) and English

4. LIWG Newsletter, issue 4. Quarterly Vol. April – June 2018/ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 3, ເດືອນ ເມສາ – ມິຖຸນາ 2018

ອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນສະບັບທີ 4: ສະບັບພາສາລາວ(Lao)/Read this issue 4 of LIWG Newsletter in English

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes