ຈົດໝາຍຂ່າວ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

online news related to LIWG and LIWG member’s activities 

1. LIWG Newsletter, issue 1. Quarterly Vol. May-September, 2017 

The is the first issue of LIWG Newsletter. In this quarterly, it captures the activities that organized by LIWG Secretariat and different task forces that coordinated by LIWG, and LIWG’s members/Initiative.

By: LIWG Secretariat

Read this first issue of LIWG Newsletter in Lao and English .

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes