ຫົວບົດແນະນໍາ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ຫົວບົດແນະນໍາ

A list in chronological order of recommended reading in the land sector in Laos.

 

1) Aiding or Abetting? Internal Resettlement and International Aid Agencies in the Lao PDR

By: Ian G. Baird; Bruce Shoemaker

Organisation: Probe International (2005)

 

2) Study on land conflicts and conflict Resolution in Lao PDR: Land policy study No. 9 Under LLTP II

By: Nouphanh Mahaphonh; Pheuiphanh Nyaorivathana; Meena Phimphachanh; Sysaweui chittasupha; Serntai Pasay; Peter Jones

Organisation: GTZ (2007)

 

3) Environmental and Social Impacts of VLRC Rubber Plantation, Bachieng

By: François Obein

Organisation: Earth Systems Lao; Agence Française de Développement (2007)

 

4) Power, Progress and Impoverishment: Plantations, Hydropower, Ecological Change and Rural Transformation in Hinboun District, Lao PDR

By: Keith Barney

Organisation: York University  (2008)

 

5) Rural Land Management and Land Administration (Policy Brief No. 2)

Also available in Lao

Organisation: Sub-Working Group on Upland development, MAF  (2008)

 

6) Land and Forest Allocation in Lao PDR : Comparison of Case Studies from Community-Based NRM Research, Society & Natural Resources

By: Yayoi Fujita; Khamla Phanvilay (2008)

 

7) Study on Women’s Land and Property Rights under Customary or Traditional Tenure Systems in Five Ethnic Groups in Lao PDR

By: Elizabeth Mann; Ny Luangkhot

Organisation: GTZ/Lao-German Land Policy Development Project  (2008)

 

8) Foreign Direct Investment (FDI) in Land in Lao PDR

By: Oliver Schoenweger; Alfons Ullenberg

Organisation: GTZ  (2009)

 

9) Research evaluation of economic, social, and ecological implications of the programme for commercial tree plantations: case study of rubber in the south of Laos PDR

Organisation: TERRA; NLMA; Khon Kaen University  (2009)

 

10)  Manual on Participatory Agriculture and Forest Land Use Planning at Village and Village Cluster Level

By: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF); National Land Management Authority (NLMA)  (2010)

 

11) Land Concessions, Land Tenure, and Livelihood Change: Plantation Development in Attapeu Province, Southern Laos

By: Miles Kenney-Lazar

Organisation: Fulbright Program – Faculty of Forestry, National University of Laos (2010)

 

12) Investment and Access to Land and National Resource: Challenges in Promoting Sustainable Development – A think piece

Organisation: World Bank Team  (2010)

 

13) The socio-geography of mining and hydro in Lao PDR 

By: Nina Fenton; Magnus Lindelow

Organisation: World Bank  (2010)

 

14) Crossroads: The Illicit Timber Trade Between Laos and Vietnam

Also available in Lao

Organisation: Environmental Investigation Agency (EIA) (2011)

 

15) Concessions and Leases in the Lao PDR: Taking Stock of Land Investment

By: Schoenweger; Heinimann; Epprecht; Lu; Thalongsengchanh

Organisation: MoNRE, CDE, SDC (2012)

 

16) Revealing the hidden effects of land grabbing through better understanding of farmers’ strategies in dealing with land loss

By: Diana Suhardiman, Mark Giordanob, Oulavanh Keovilignavonga, Touleelor Sotoukee

Organization: IWMI (2015)

 

17) Rush for cash crops and forest protection: Neither land sparing nor land sharing

By: Thoumthone Vongvisouka, Rikke Brandt Broegaardb, Ole Mertzb, Sithong Thongmanivong

Organization: FoF – NOUL (2016)

 

18) The Voluntary Commitments for Responsible Agribusiness in Lao PDR outline the major standards that enterprises operating in Laos should observe to build responsible agricultural value chains. Read document in English

​ພັນ​ທະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈສຳ​ລັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຫລາຍ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ທີ່ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ພາຍ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຄວນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ອ່ານເອກະສານເປັນພາສາລາວ- read in Lao

19) See the section Publications for pieces of research commissioned and published by the LIWG.

 

 

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes