ລິ້ງໄປເວັບໄຊ້ອື່ນ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ລິ້ງໄປເວັບໄຊ້ອື່ນ

iNGO Network Network of international NGOs in Laos

International Land Coalition Information about large scale land-based investments

Lao44 Document repository for Lao language documents

LaoFAB Document repository for English language documents

LaoLink Lao language discussion forum

NAFRI National Agriculture and Forestry Research Institute

National Assembly of the Lao PDR

National Round Table Process Information about the Government-led platform on strategic planning and ODA

NPA Network Network of Lao Non-Profit Associations (NPA)

Rights-LINK Lao Project Legal information dissemination project of the Village Focus International

Water Resources and Environment Administration (WREA/Ministry of Natural Resources and Environment)

 

 

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes