ປະຕິທິນກົດໝາຍ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ

The legal calendar from 2010-present 

 

By LIWG and members 

Language: Lao

Legal Calendar 2010

Legal Calendar 2011

Legal Calendar 2013

Legal Calendar 2014 

Legal Calendar 2015 

Legal Calendar 2016 

Legal Calendar 2017

Legal Calendar 2018

 

By: Rightslink project

Language: Lao

Legal Calendar 2012

 

 

 

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes