Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Archive for the ‘Mining and energy / ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານ’ Category

Energy, mining output value declines

Vientiane Times, March 16, 2015

A summary report released by the Ministry of Energy and Mines on Friday indicates that the output value of Laos’ energy and mines sector dropped in the first quarter of this fiscal year (2014-15). The ministry’s summary noted that production value in 2014-15 was only 4.22 trillion kip (about US$527.71 million), down 16 percent compared to the same period in the last fiscal year. The report noted that the energy sector generated more than 3.07 billion kWh, about 11 percent down on the same period last fiscal year.“The energy sector has gone down 11 percent while mining has dropped 17 percent,” the ministry reported.

ພົບຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫຼາຍລາຍລະເມີດສັນຍາ.

ວງຽຈັນ ທາມ 12 ມີນາ 2015

ຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 50 ຫົວໜ່ວຍໄດ້ລະເມີດສັນຍາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານລາວເຊິ່ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນໃນຄະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການກວດກາໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ການລະເມີດສັນຍາລວມມີຫຼາຍໆໂຄງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນຄະນະດຽວກັນມີໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີສີສຸພັນທອງ ໄດ້ບອກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມມື້ວານນີ້.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າຜູ້ລະເມີດໄດ້ຖືກກ່າວເຕືອນແລະຈະຖືກກ່າວເຕືອນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການກວດກາໄດ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນບາງໂຄງການລວມທັງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຈຳນວນໜຶ່ງ. ນັບແຕ່ປີ 2012, ລັດຖະບານໄດ້ໂຈະການພິຈາລະນາແລະບໍ່ອະນຸມັດໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກແລະໄດ້ດຳເນີນການກວດກາເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນບໍ່ແຮ່ແລະປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບ. ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນວ່າເມື່ອໃດຈະມີການຍົກເລີກການໂຈະດັ່ງກ່າວເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງດຳເນີນການກວດກາຢູ່. ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະສຳເລັດກາກວດກາແລະປະເມີນ“ບັນດາໂຄງການບໍ່ແຮ່ແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ” ໃນປີນີ້ແລະຈະລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ລັດຖະບານ: ທ່ານກ່າວ. ຄາດວ່າລັດຖະບານຈະມີການຕັດສິນໃຈພາຍຫຼັງວ່າຈະເປີດການພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການແຮ່ທາດແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຫຼືບໍ່?.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການພິຈາລະນາແລະການອະນຸມັດຍັງເປີດໃຫ້ໂຄງການບໍ່ແຮ່ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕອບສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກຳພາຍໃນເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ຫີນປູນແລະຫີນກາວ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນກຸມພາຕໍ່ກັບການລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶບຕໍ່ກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ. ໂຄງການໃດທີ່ພົບວ່າດຳເນີນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃຫ້ໂຈະແລະບໍ່ຕໍ່ອາຍຸສຳປະທານ, ຄະນະລັດຖະບານແນະນຳ.

ປະຈຸບັນມີໂຄງການບໍ່ແຮ່ທັງໝົດ 561 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງເຖິງຄະນະລັດຖະບານຊີ້ແຈ້ງວ່າການຄຸ້ມຄອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນລວມສູນເຊິ່ງບາງໂຄງການທີ່ການອະນຸມັດໂຄງການດ້ວຍຫຼາຍໜ່ວຍງານທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນບາງໂຄງການບໍ່ແຮ່ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດກ່ອນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ຄະນະລັດຖະບານຍັງໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາໂດຍສະເພາະລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນຕະຫຼາດໂລກແລະການຂາດເຂີນແຮງງານເພື່ອມາກີດຢາງ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກທັງໝົດ 226 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ທ່ານສາມາດອ່ານຂ່າວນື້ເປັນພາສາອັງກິດ English version of this article

 

Many miners found to be in violation of agreements

Vientiane Times, March 12, 2015

More than 50 mining operators have breached agreements they made with the Lao government, it has emerged as officials in charge take action to inspect mine project operations across the country, according to a report. The violations included many mining projects failing to comply with environmental guidelines, while some did not pay obligation fees to the government and local communities, Deputy Minister of Planning and Investment Dr Bounthavy Sisouphanthong told Vientiane Times yesterday.

Income from mining declines despite rising output

Vientiane Times, March 10, 2015

The mining output in Laos continues to rise but the value of mining exports has declined due to the falling prices of mineral products on the world market. According to a report from the Ministry of Energy and Mines recently, the value of mineral products declined by 8.7 percent in 2013-14 due to falling prices on the world market, particularly the prices of gold, potash and copper.

ການຊົດເຊີຍຜູ້ຖືກໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 2 ຍັງ ປະຕິບັດບໍ່ໄປຕາມແຜນ

 

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັນທີ 19 ທັນວາ 2014

ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ­ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນກະ­ທົບ​ຈາກ​ໂຄງ­ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ເປັນໜຶ່ງ​ປະ­ເດັນ​ຮ້ອນ​ທີ່​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢາກ​ໄດ້ຄຳ​ຕອບ ໃນ​ນັ້ນ ລວມ​ທັງ​ໂຄງ­ການ​ສ້າງເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ງື່ມ 2.

ຄຳ​ສະ​ເໜີກ​ຈາກ​ສາຍ​ດ່ວນ​ສະ­ພາຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ­ຍ້າຍ​ຈັດ ສັນ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ໂຄງ­ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ 2 ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ຕອບ​ສະ­ໜອງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ ເທື່ອຕໍ່​ບັນ­ຫາ​ດັ່ງ­ກ່າວ ທ່ານ ຖາ­ວອນ ວົງ ໂພ​ສີ ຮອງ​ຫົວ­ໜ້າ​ກອງ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ ແລະ ສັງ­ຄົມ, ກະຊວງ​ຊັບ­ພະ­ຍາ­ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ ໄດ້​ຊີ້​ແຈງ​ວ່າ: ສຳ­ລັບ ການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ຟື້ນ​ຟູຊີ­ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຈຳ­ນວນ 16 ບ້ານ ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ນ້ຳ​ງື່ມ 2 ຍ້າຍ​ມາ​ຢູ່​ບ້ານ​ໂພນ​ສະຫວາດ ເມືອງ​ເຟືອງ ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ­ທີ່​ຄາດ​ຄະ­ເນໄວ້​ຍ້ອນ​ສະ­ພາບ​ພື້ນ​ທີ່​ຖືກ​ຍົກ­ຍ້າຍ​ໄປມີ​ທີ່​ດິນ​ທຳ​ການ​ຜະ­ລິດ​ບໍ່​ພຽງ­ພໍ ເພາະ​ຂໍ້ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ, ສຶກ​ສາ​ສຳ​ຫຼວດ​ທຳ​ອິດ ແມ່ນ​ມີ​ແຕ່​ໂຄງ­ການ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ງື່ມ 2 ໂຄງ­ການດຽວ ແຕ່​ຍ້ອນ​ມີ​ໂຄງ­ການ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ລີກ 1;2 ເກີດ​ຂຶ້ນ ຈິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້­ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່ດິນ​ເພື່ອ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.

ສະ­ເພາະ​ໂຄງ­ການ​ນ້ຳ​ງື່ມ 2 ແມ່ນໄດ້​ມີ​ການ​ສຶກ​ສາ­ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ­ຄົມ, ມີ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ, ແຜນ​ຈັດ​ສັນ​ຍົກ­ຍ້າຍ, ມີ​ມາດ​ຕະ­ການ​ຫຼຸດ­ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ທາງດ້ານ​ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ-ສັງ­ຄົມ ແລະ ຖືກຮັບ­ຮອງ​ຈາກ​ກະ­ຊວງ​ຊັບ­ພະ­ຍາ­ກອນທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ ນອກນັ້ນ ໃບ​ລາຍ​ງານ (EIA) ການ​ປະເມີນ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ-ສັງ­ຄົມໄດ້​ກຳ­ນົດ​ແຈ້ງ​ມາດ​ຕະ­ການ​ຫຼຸດ­ຜ່ອນ ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນ​ຍົກ­ຍ້າຍ ແລະ ເອ­ກະ­ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ສັນ​ຍາສຳ​ປະ­ທານ.

ແນວ­ໃດ​ກໍ​ດີ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ຍົກ­ຍ້າຍໄປ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ເຮືອນ​ຢູ່​ພ້ອມ​ດິນ​ປຸກສ້າງ 600 ຕາ​ແມັດ ແລະ ດິນ​ປູກ­ຝັງ 0,5 ເຮັກ­ຕາ​ຕໍ່​ຄອບ­ຄົວ ພ້ອມ​ທັງ​ສົ່ງ ເສີມ​ການ​ລ້ຽງ­ສັດ​ນ້ອຍ​ເຊັ່ນ: ລ້ຽງ​ແບ້, ປາ, ໄກ່ ແລະ ລ້ຽງ​ໝູ ແລະ ສົ່ງ­ເສີມ ການ​ຜະ­ລິດ​ເປັນ​ສິນ­ຄ້າ, ການ​ຕ່ຳ­ຫູກທໍ​ໄໝ, ບໍ­ລິ­ການ​ດ້ານ​ອື່ນໆ ສະ­ເພາະບ້ານ​ຈັດ​ສັນ​ໃໝ່​ບ້ານ​ໂພນ​ສະ­ຫວາດ​ມີພົນ­ລະ­ເມືອງ 6.000 ຄົນ ປະ­ຈຸ​ບັນ​ລາຍຮັບ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ມີ​ເຖິງ 15 ລ້ານ​ກີບ​ຕໍ່​ປີ ຍັງ​ເຫຼືອ​ປະ­ມານ 20% ທີ່ ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ຄາດ­ໝາຍ.

Found 25 mining exploration and survey projects being approved after the order No 13

 Socio-Economic Newspaper,  December 18, 2014

The inspection authority found that 25 mining exploration and survey projects, which cost about 6 billion kips are approved after the government order No 13/PM. The approvals for those projects have been affecting the environment and state properties while the relevant ministry confirmed all project approvals are carried out in compliance with the law. In the national assembly meeting on last 12 December, Ms. Viengthong  Syphandone, the chief of government inspection authority reported the result of inspections:  a summary of the implementation of the government budget plan for fiscal year 2012-2013 and the implementation of national assembly session: It is seen that ministry of planning and investment is still continuing approval for 25 mining exploration and survey projects, which cost 6.741,77 billion kips   after the order 13/PM, 11 June 2012.

MONRE: 10 projects to be cancelled

Vientiane Times, 24 Oct 2014

Officials are now considering cancelling contracts on 10 projects due to failure in following national resource and environmental regulations.

The Ministry of National Resources and Environment (MONRE) told the media at a government meeting press conference yesterday that after inspecting various projects relating to their jurisdiction, the department found 10 projects were breaking regulations and the law. As a result, the ministry forwarded this information to the Ministry of Planning and Investment in order to cancel the contracts.
Deputy Minister of the National Resource and Environment Ms Bounkham Vorachit said they cooperated with other involved ministries to investigate various projects in provinces across the country.

Attapeu folk continue to unearth alabaster despite ban

Vientiane Times, 23 Oct 2014

The high sale price of alabaster has brought local people flocking to Phoukanghong Mountain in Attapeu province, where they have been digging up blocks of the mineral to sell, despite a government ban on its removal. Locals told Vientiane Times yesterday that villagers were continuing to remove the rocks illegally and with great enthusiasm, as if celebrating a festival.

ລັດສັ່ງໂຈະການອະນຸມັດສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນຫີນອ່ອນຢູ່ອັດຕະປື

 

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2014

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ປະ­ມານ​ໜຶ່ງ​ເດືອນ​ປະຊາ​ຊົນ​ຈຳ­ນວນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ລັກ­ລອບ​ຂຸດ​ຄົ້ນຫີນ​ອ່ອນ ຂະ­ນະ​ທີ່​ທາງ​ແຂວງ​ໄດ້​ອະ­ນຸມັດ​ໄປ​ແລ້ວ​ເກືອບ 60 ບໍ­ລິ­ສັດ​ໃຫ້​ດຳເນີນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແຕ່​ປະ­ຈຸ​ບັນ​ລັດ​ຖະບານ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໂຈະ​ທຸກ​ໂຄງ­ການ​ທີ່​ເຂົ້າ​ສຳຫຼວດ ແລະ ຫ້າມ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ.

ການ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ລົງ­ທຶນ​ໃນ​ກິດ​ຈະການ​ແຮ່​ທາດ (ບໍ່​ແຮ່) ຜ່ານ​ມາ ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ກໍ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ສັນ­ຍາ​ສຳ​ປະ­ທານ​ໄດ້​ດີມີ​ປະ​ສິດ­ທິ​ຜົນ​ສູງ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ໂຄງ­ການ​ຈຳ­ນວນ​ໜຶ່ງ​ຍັງ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ດີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສ້າງຜົນ​ກະ­ທົບ​ທາງ​ລົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ ແລະ ສັງ­ຄົມ ສະ­ນັ້ນ ອີງ​ຕາມ​ໜັງ­ສື​ຂໍ​ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 952/ຈຂ,ອປ,2014 ລົງ​ວັນ​ທີ 18 ສິງ­ຫາ 2014 ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ລະ­ບຸ​ວ່າ: ໃນ​ໄລ­ຍະ​ໜຶ່ງ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ມີ​ປະ­ຊາ­ຊົນ ແລະ ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ຈຳ­ນວນ​ຫຼາຍ​ສົມ­ຄວນ ໄດ້​ລັກ­ລອບ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຫີນ​ອ່ອນ​ປາ​ໂກ​ໄດ ຢູ່​ເຂດ​ພູ​ກາງ​ໂຮງ ເມືອງ​ພູ​ວົງ ແຂວງ​ອັດຕະ​ປື ໂດຍ​ໄດ້​ລັກ­ລອບ​ເອົາ​ອອກ​ຜ່ານດ່ານ​ສາ­ກົນ​ພູ​ເກືອ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ສະ­ພາບດັ່ງ­ກ່າວ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສະ­ຫງົບ​ທັງ​ຮັບ​ປະກັນ​ຜົນ​ປະ­ໂຫຍດ​ຂອງ​ຊາດ, ຂອງ​ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອ​ຮັບ­ປະ­ກັນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະ­ຍາ­ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ­ທິຜົນ​ສູງ ທັງ​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ­ສາ​ສິ່ງແວດ​ລ້ອມ ໂດຍ​ສອດ­ຄ່ອງ​ກັບ​ແນວ­ທາງນະ­ໂຍ­ບາຍ​ຂອງ​ພັກ, ແຜນ​ພັດ­ທະ­ນາ​ເສດຖະ​ກິດ-ສັງ­ຄົມ​ຂອງ​ຊາດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລຍະ ແລະ ຖືກ­ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ.

ຕໍ່​ບັນ­ຫາ​ນີ້​ນາ­ຍົກ­ລັດ­ຖະ­ມົນ­ຕີ ​ຈິ່ງ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເລກ​ທີ 43/ນຍ ລົງ​ວັນ​ທີ 2 ກັນ­ຍາ 2014 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສັ່ງ​ໂຈະ ການ​ອອກ​ອະ­ນຸ­ຍາດຊອກ​ຄົ້ນ, ສຳ​ຫຼວດ ແລະ ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຫີນອ່ອນ ຫຼື ຫີນ​ປາ​ໂກ​ໄດ​ໂດຍ​ໃຫ້​ແຂວງ​ອັດຕະ​ປື​ໂຈະ​ການ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະ ຂຸດ​ຄົ້ນ, ທັງ​ບໍ­ລິ­ສັດ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ­ເທດ ຖ້າ​ແຂວງ​ໄດ້​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ແລ້ວ​ກໍ​ໃຫ້​ແຂວງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຍົກ­ເລີກ​ສັນ­ຍາ​ດັ່ງກ່າວ.  ພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້​ກະ­ຊວງ​ຊັບ­ພະ­ຍາ­ກອນທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ​ໄປ​ສົມທົບ​ກັບ​ຄະ­ນະ​ວິ­ຊາ​ການ​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ໂຄງ­ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ, ສຳ​ຫຼວດ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້ມູນ​ທາງ​ດ້ານ​ທໍ­ລະ­ນີ​ສາດ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ປະ­ລິ­ມານ​ສະ​ສົມ​ຂອງ​ແຮ່ ຫຼື ຫີນປາ​ໂກ​ໄດ​ດັ່ງ­ກ່າວ​ແລ້ວ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ລັດ­ຖະ­ບານ​ຊາບ ແລະ ຊີ້​ນຳ.   ໃຫ້​ກະ­ຊວງ​ຊັບ­ພະ­ຍາ­ກອນ​ທຳ​ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ­ແວ­ດລ້ອມ​ສົມ­ທົບ​ກັບ​ກະຊວງ​ແຜນ­ການ ແລະ ການ​ລົງ­ທຶນ, ກະຊວງ​ພະ­ລັງ­ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ລົງ​ໄປ​ກວດພື້ນ​ທີ່​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ, ສົ່ງ​ອອກຫີນ​ປາ​ໂກ​ໄດ ແລະ ແຮ່​ອື່ນໆ​ຂອງ​ແຂວງໃຫ້​ລາຍ​ງານ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ມີ​ທິດ​ຊີ້​ນຳ.

Up to ten mine projects could have concessions revoked

Vientiane Times, 8 Oct 2014

Some ten mine projects are likely to have their concessions revoked after investors granted the concessions failed to abide by the agreements they reached with the government, according to an official report. The report was presented at the annual meeting of the government held recently in Vientiane when the cabinet met with the Vientiane Mayor and the provincial governors.
Director General of the Investment Promotion Department under the Ministry of Planning and Investment, Mr Achong Laomao told theVientiane Times the investors failed to take action to implement the projects within an appropriate time after getting approval from the government. Some investors also failed to pay related obligation fees and taxes to the government, he added.
The recent government meeting resolved that those companies which did not meet sufficient conditions or failed to abide by the agreements they made with the government must have their concessions revoked.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes