Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Archive for the ‘Lao Language / ພາສາລາວ’ Category

ມາເລເຊຍ ສໍາເລັດການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຫຼຸດລາຄາໄດ້ເຖິງ 30% ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟກັບຈີນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ສະ ພາວະການກາຍເປັນລູກໜີ້ຂອງຈີນ

ວັນທີ 22 ເມສາ 2019

ການຕັດສິນໃຈ ໃນການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງ ມາເລເຊຍ ແລະ ຈີນ ຂອງລັດຖະບານມາເລເຊຍ ທີ່ມີທ່ານ ດຣ. Mahathir Mohamad ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເກີດຂື້ນ ເນື່ອງຈາກທາງ ຈີນໄດ້ມີການ ສະເໜີ ຫຼຸດລາຄາ ການກໍ່ສ້າງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຫຼັງຈາກທີ່່ມາເລເຊຍປະກາດບອກວ່າຈະຍົກເລີກສັນຍາການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານນີ້ ທາງສໍານັກຂ່າວຂອງ South China Morning Post ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ,  ດຣ. Mahathir Mohamad ຈະພົບປະກັບທ່ານ ຊີ ຈີ້ນຜີ້ງ, ປະທານປະເທດຈີນ ກ່ຽວກັບການຮື້ຄືນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງ ມາເລເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນງານກອງປະຊຸມ ໂຄງການ ເສັ້ນທາງສານໄໝ (Belt and Road Summit) ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ທີ່ ເມືອງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດຈີນ ທີ່ຈະຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງອາທິດນີ້.   

ການຕັດສິນໃຈຮື້ຟື້ນໂຄງການໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ເກີດຂື້ນ ເມື່ອ ຕົນທຶນຫຼຸດລົງ ເຖິງ 30% ຈາກຕົ້ນທຶນຕອນຕົ້ນແມ່ນ 98 ລ້ານ RM (23.52 ລ້ານໂດລາ) ຕໍ່ກິໂລແມັດ ມາເປັນ 68 ລ້ານ RM (16.32 ລ້ານໂດລາ)  ທີ່ເກີດຈາກ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ ຕົ້ນທຶນໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງລັດຖະບານມາເລເຊຍ ແລະ ຝ່າຍະເທດຈີນ.  

ມາເລເຊຍ ສໍາເລັດການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຫຼຸດລາຄາໄດ້ເຖິງ 30% ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟກັບຈີນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ສະພາວະການກາຍເປັນລູກໜີ້ຂອງຈີນ

ການຕັດສິນໃຈ ໃນການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງ ມາເລເຊຍ ແລະ ຈີນ ຂອງລັດຖະບານມາເລເຊຍ ທີ່ມີທ່ານ ດຣ. Mahathir Mohamad ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເກີດຂື້ນ ເນື່ອງຈາກທາງ ຈີນໄດ້ມີການ ສະເໜີ ຫຼຸດລາຄາ ການກໍ່ສ້າງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຫຼັງຈາກທີ່່ມາເລເຊຍປະກາດບອກວ່າຈະຍົກເລີກສັນຍາການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານນີ້ ທາງສໍານັກຂ່າວຂອງ South China Morning Post ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ,  ດຣ. Mahathir Mohamad ຈະພົບປະກັບທ່ານ ຊີ ຈີ້ນຜີ້ງ, ປະທານປະເທດຈີນ ກ່ຽວກັບການຮື້ຄືນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງ ມາເລເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນງານກອງປະຊຸມ ໂຄງການ ເສັ້ນທາງສານໄໝ (Belt and Road Summit) ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ທີ່ ເມືອງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດຈີນ ທີ່ຈະຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງອາທິດນີ້.   

ການຕັດສິນໃຈຮື້ຟື້ນໂຄງການໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ເກີດຂື້ນ ເມື່ອ ຕົນທຶນຫຼຸດລົງ ເຖິງ 30% ຈາກຕົ້ນທຶນຕອນຕົ້ນແມ່ນ 98 ລ້ານ RM (23.52 ລ້ານໂດລາ) ຕໍ່ກິໂລແມັດ ມາເປັນ 68 ລ້ານ RM (16.32 ລ້ານໂດລາ)  ທີ່ເກີດຈາກ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ ຕົ້ນທຶນໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງລັດຖະບານມາເລເຊຍ ແລະ ຝ່າຍະເທດຈີນ.  

ສສຊ ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ຊື້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂ່າວໂດຍ: ລາວພັດທະນາ, ວັນທີ 19 ທັນວາ 2018 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.laophattananews.com/archives/47100

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຄືນ ກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດແບບມີກຳນົດເວລາ ໃນມາດຕາ 96 ຂອງຮ່າງທາບທາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ລະບຸວ່າ: ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສາມາດຊື້ໄດ້ພາຍໃນກຳນົດເວລາບໍ່ເກີນ 50 ປີ ແລະ ສາມາດຊື້ໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນກຳນົດເວລາ 40 ປີ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເໝາະສົມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາຍກຳມະສິດທີ່ດິນ ໃຫ້ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ.

 

ປະມານ 90% ຂອງ ສສຊ ຈໍານວນທັງໝົດ 29 ທ່ານທີ່ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະ ບັບນີ້ ໃນວັນທີ 18 ທັນວານີ້ ແມ່ນບໍ່ເຫັນດີ ທີ່ຈະຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຢາກໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄືນ ໃຫ້ລະອຽດເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍຄື ປະເທດຊາດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍສະເໜີໃຫ້ທົບທວນ, ສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເພາະການທີ່ເຮົາເປີດກວ້າງການຊື້-ຂາຍ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ ແບບມີກຳນົດເວລາ ຈະມີຜົນກະທົບນັບ​ທັງທາງດ້ານລົບ ແລະ ດ້ານບວກຂອງ​ມັນ​ເພາະ ການກໍານົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃນມາຕາດ 16 ເລື່ອງການໃຫ້ນະໂຍບາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງອະນຸຍາດສະເພາະແຕ່ທີ່ດິນທີ່ລັດກຳນົດໄວ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດວ່າ ໃຫ້ມີສິດຊື້ສິດນຳໃຊ້ຈາກພົນລະເມືອງລາວ. ຖ້າຫາກກົດໝາຍສະບັບນີ້, ຈະມີການກຳນົດ ຢາກໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຫລາຍໆກົດໝາຍ ແລະ ຢາກໃຫ້ຈຳກັດເຂົ້າຕື່ມ ວ່າຜູ້ມີສິດຊື້ ແລະ ມີສິດນຳໃຊ້ ຈາກພົນລະເມືອງລາວ ຕ້ອງເປັນນັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດການລົງທຶນຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຜົນກະທົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ

ຂ່າວໂດຍ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ, ວັນທີ 18 ທັນວາ 2018 

ເບິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່: http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=42399

ການ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະຊຸມສະ​ໄໝສາມັນ​ ເທື່ອ​ທີ 6 ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຊຸດ​ທີ VIII ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​​ວັນ​ທີ 18 ທັນວາ 2018, ທ່ານ ສົມ​ມາດ ພົນ​ເສນາ ລັດຖະມົນຕີ​ ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີຮ່າງ​ກົດໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ທີ່​ດິນສະບັບ​ປັບປຸງ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ທາ​ບທາມ ​ແລະ ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ສສຊ) ປະກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ​ແລະ ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ ຕໍ່ຮ່າງ​ກົດໝາຍສະບັບ​ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນ, ທັງສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ໃນຕໍ່ໜ້າຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ, ແຕ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ ຮອງ​ເອົາ​ໃນກອງ​ປະຊຸມ​ເທື່ອ​ນີ້.

6 ປະເດັນເດັ່ນ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຈາກກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6

ສະຫຼຸບຂ່າວໂດຍ: LIWG, 29/11/2018

ອ່ານລາຍລະອຽດທີ່ນີ້: http://www.laolandinfo.org/wp-content/uploads/2011/12/6-Highlight-topics-at-NA-session-2018.pdf

Lao land NA 2018

ວັນທີ່ຢູ່ອາໄສໂລກ (World Habitat Day)

ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2018

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ວັນທີ່ຢູ່ອາໄສໂລກ (World Habitat Day) ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນໃນປີ 1989 ເຊິ່ງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກໍານົດວັນຈັນທີ່ເປັນວັນທໍາອິດຂອງ ເດືອນ ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນ “ວັນທີ່ຢູ່ອາໄສໂລກ (World Habitat Day)” ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ປະເທດຕ່າງໃນໂລກໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບສະຖານະການຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ຕະຫຼວອດຈົນສິດທິພື້ນຖານຂອງການມີທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມຕະໜັກໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການຈັດການໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນມີທີ່ຢູ່ອາໄສໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງນີ້ເປັນການປະຕິບັດກັນທົ່ວໂລກ ພາຍໃຕ້ການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມແຜນ 40/202 ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 1985.

ພາບໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ພາບໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ວັນທີ່ຢູ່ອາໄສໂລກ (World Habitat Day) ເປັນໂອກາດອັນດີໃນການທີ່ຈະນຶກເຖິງຜູ້ທີ່ໄຮ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂາດແຄວນທີ່ພັກພິງ ລວມໄປເຖິງການປັບຕົວຂອງມະນຸດ ຕ້ອງປັບຕົວໃນເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນໄປ.  “ວັນທີ່ຢູ່ອາໄສໂລກ” ເປັນວັນທີ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃຫ້ໂອກາດແກ່ສັງຄົມ ຫຼື ປະເທດ ຈາກຄວາມສໍາເລັດໃນການລິເລີ່ມການກໍ່ຕັ້ງ ອົງການຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຈັດກຽມທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານລະຫວ່າງປີນີ້ທັ້ງໝົດ. ໃນນັ້ນ “ລາງວັນກຽດຕິຍົດຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໂລກ” ເປັນລາງວັນທີ່ມອບແກ່ ບຸກຄົນ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການພັດທະ ນາຂະບວນການ ໃນເລື່ອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ. ຫົວຂໍ້ຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໂລກປີ 1998 ແມ່ນ “ເມືອງທີ່ປອດໄພ” ໃນນັ້ນການສະເໜີໃຫ້ຊາວເມືອງທົ່ວໂລກເກີດການຄິດແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ເອົາຊະນະບັນຫາ ແລະ ສ້າງສັນເມືອງໃຫ້ປອດໄພທຸກປີ ໄດ້ມີການມອບລາງວັນກຽດຕິຍົດຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໂລກ ເຊິ່ງເປັນລາງວັນຄຸນນະພາບໜຶ່ງທີ່ມີການຈັດການມອບຂື້ນໃນທົ່ວໂລກ.

ແປຈາກຂໍ້ມູນຈາກພາສາໄທຈາກ: https://guru.sanook.com/4188/

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ວຽກງານບໍລິຫານທີ່ດິນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ

ຂ່າວໂດຍ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ

ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2018

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (MRLG) ຊຶ່ງລວມມີ ສປປລາວ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາເຂົ້າຮ່ວມ.

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ພາບໂດຍ: LIWG

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ພາບໂດຍ: LIWG

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທີ່ດິນຂອງແຕ່ລະອົງການ ແລະ ປະເທດຂອງຕົນ, ການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຊຸມຊົນມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກນໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ການປ້ອງກັນຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມແມ່ນມຸ້ງເນັ້ນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນດ້ານຍຸດທະສາດໃນການກໍານົດເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນແຕ່ລະປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນກັນ ກ່ຽວກັບກໍລະນີສຶກສາແຜນການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ໂດຍກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາສະເໜີລະບົບການບໍລິຫານຮ່ວມຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 82,000 ເຮັກຕາ, ເປັນເຂດຜາຫີນປູນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ລາວ, ຫວຽດນາມ. ນອກນັ້ນຍັງມີການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຍົງ ແລະ ແຜນການປ້ອງກັນປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນຖໍ້າ.

ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 18 ພຶດສະພາ 2018 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະໄດ້ລົງໄປພື້ນທີ່ເຂດປ່າສະຫງວນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ຮ່ວມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພີນໜາມໜໍ່ ແລະ ພົບປະປະຊາຊົນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ປະກາດຮັບນັກແຕ້ມອອກແບບປະຕິທິິນກົດໝາຍປີ 2019

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ, ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2018 

ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ຕ້ອງການນັກແຕ້ມ ຮູບປະຕິທິນສຳລັບປີ 2019 (Graphic designer),

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຂໍເຊີນນັກແຕ້ມຮູບທີ່ມີຄວາມສາມາດ ມີປະສົບການແລະສົນໃຈທີ່ຈະປະມູນແຕ້ມຮູບໃຫ້ແກ່ປະຕິທິນຂອງພວກເຮົາ ກະລຸນາສົ່ງໃບຊີວະປະຫວັດ ແລະ ແຈ້ງເຈດຈຳນົງມາຫາ ພວກເຮົາ ຜ່ານ ອີແມວ asc@laolandinfo.org, ໂທ 030 9815657 ໃນໂມງລັດຖະການ. ກະລຸນາຊ່ວຍບອກຕໍ່ກັນດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ
ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ກອງເລຂາ LIWG.

……………………………………………………………………………..

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ເບິ່ງປະຕິທິນສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່: http://www.laolandinfo.org/links/legal-calendar/

LIWG

ວິທີການດຳເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG), ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2018

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ທີ່ພັດທະນາຂື້ນມາໂດຍ ບັນດາສະມາຊິກຂອງ LIWG ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ການດຳເນີນງານໂດຍ ກອງເລຂາ LIWG.  ປະຕິທິນສະບັບນີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືສື່ສານໜຶ່ງທີ່ພັດທະນາມາຈາກ ເນື້ອໃນທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ມີລັກສະນະເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຊຶ່ງສາມາດເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຫາ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານຂໍ້ແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

LIWG 2018_P03_11Dec2017

ເຊິ່ງໃນປະຕິທິນ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2018 ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ວິທິການດໍາເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ” ເຊິ່ງແມ່ນນໍາສະເໜີ ເອກະສານ ທາງກົດໝາຍ 2 ສະບັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຄື:

ເອກະສານອ້າງອີງ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 29 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012, ໄດ້ນໍາສະເໜີ ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ກ່ຽວກັບຫຼັກການ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ:

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

  1. ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ;
  2. ເອົາການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍ ແລະ ເອົາ ການບູລະນະ ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເປັນວຽກສຳຄັນ;

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງໄດ້ເພີ່ມເນື້ອໃນເຂົ້າເກືອບຮ້ອຍມາດຕາ

ຂ່າວໂດຍ ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ, ວັນທີ 11 ມີນາ 2018

www.laophattananews.com/archives/29022

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມເນື້ອໃນເຂົ້າຕື່ມເກືອບຮ້ອຍມາດຕາຄື ຈາກເດີມມີພຽງ 6 ພາກ, 14 ໝວດ ແລະ 87 ມາດຕາ ມາເປັນ 14 ພາກ, 32 ໝວດ ແລະ 183 ມາດຕາ ແລະ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກໍ່ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງທາບທາມຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍການເປັນປະທາານຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອທົບທວນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນດ້ານຫຼັກການ, ກ່ອນຈະສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຕື່ນຕົວເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ປົກປັກຮັກສາ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ມີການພັດທະນາທີ່ດິນຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະນຳໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ, ປຸກສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes