Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Archive for the ‘Land use planning and tenure / ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການຄອບຄອງ’ Category

ການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທີ່ດິນມີຄວາມໂປ່ງໃສ

Pathedlao Lao 24-8-2016:
…………………….
ການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງສາມາດ ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທີ່ດິນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ X ຂອງພັກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ “ສູ້ຊົນພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບ ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ກ້າວໄປສູ່ປະເທດ ກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ຕາມທິດການ ພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຮອດປີ 2030”.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວໃນ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຮ່າງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ ນີ້ ວ່າ: ດິນແມ່ນຊັບສົມບັດ ຂອງວົງຄະນະຍາດ ແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດອັນລ້ຳຄ່າ, ເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດ ຂອງພົນລະເມືອງ, ເປັນພາຫະນະ ການຜະລິດ ແລະ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຮັກສາອຳນາດ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ, ພ້ອມທັງ ມີນະໂຍບາຍ ຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າ ໃຫ້ປະຊາຊົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຫັນວ່າສະພາບການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ຍັງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ການກຳນົດ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ ໃຫ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ, ມີການບຸກລຸກ ຈັບຈອງທີ່ດິນຢ່າງຊະຊາຍ, ນຳໃຊ້ດິນຢ່າງບໍ່ປະຢັດ, ໂອນເອົາດິນລັດຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງບໍ່ຖຶກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ. ເນື່ອງຈາກການຈັດສັນ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ ໂດຍສະເພາະທີ່ດິນ ຍັງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ບໍ່ມີລະບຽບການທີ່ຊັດເຈນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ດ້ວຍການຍົກສູງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການຂຸດຄົ້ນ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ຄົບຊຸດຂຶ້ນຕື່ມ.
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ມີການລະດົມ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ຮ່າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເພື່ອສັງລວມ, ຈາກນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈະໄດ້ປັບປຸງ ຮ່າງນະໂຍບາຍຕື່ມ ເພື່ອນຳເຂົ້າຜ່ານ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ນີ້

ຫລາຍໂຄງການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ ຢູ່ ນ.ວ ປະສົບບັນຫາໜີ້ເວນຄືນທີ່ດິນ ຍ້ອນລັດ-ຜູ້ລົງທຶນ ຂາດງົບຈ່າຍຊົດເຊີຍ!

ແຫລ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມລາຍວັນ ລາວພັດທະນາ

ໂດຍ ຈານບົວທອງ –

ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນການເວນຄືນທີ່ດິນຫລາຍໂຄງການ ຫັນຊັບສີນເປັນທຶນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ຍ້ອນຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ລັດຖະບານ ບໍ່ມີທຶນພຽງພໍເພື່ອຈ່າຍຊົດເຊີຍ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກວມລວມໄຊເສດຖາ ຍັງຄ້າງໜີ້ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການທາງ 450 ປີ ຍັງຄ້າງປະມານ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການເສັ້ນທາງບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ຕັດເສັ້ນທາງ 450 ປີ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ກໍຍັງຄ້າງການເວນຄືນ ໃນມູນຄ່າຫລວງຫລາຍເຊັ່ນກັນ, ຊຶ່ງນະໂຍບາຍຫັນຊັບສີນເປັນທຶນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2006 ແລະ ມີຫລາຍໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ໃນຮູບແບບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ການແລກປ່ຽນສໍານັກງານຂອງລັດ ແລະ ການຫັນຊັບສີນຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການອ້ອມຂ້າງຂອງສູນກາງຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ງົບປະມານລັດມີຈໍາກັດ ແລະ ເຖິງວ່າການລົງທຶນໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ແມ່ນຮູບການລົງທຶນທີ່ດີກວ່າການລົງທຶນຂອງລັດ, ແຕ່ມັນແມ່ນການດຶງດູດການລົງທຶນ ທີ່ເປັນກາລະໂອກາດ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ພາກລັດເຮົາ ຂາດເຂີນທຶນຮອນທີ່ຈະມາພັດທະນາ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ ​ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ​ໄດ້​ ຈາກ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຫລາຍ​ໂຄງການ​ ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນ​ບັນຫາການ​ເວນ​ຄືນ​ນັ້ນ​ ກໍ​ຄື​ການ​ຫັນ​ຊັບ​ສີນ​ເປັນ​ທຶນ​ ຖ້າ​ລັດ​​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຄງການ​ເອງ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ ​ແລະ ຖ້າ​ນໍາ​ໃຊ້​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ກໍ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ນັກທຸລະກິດ​ທີ່​ມີ​ທຶນ​ພຽງພໍ​ແທ້.

Land owners notified of compensation for highway project

Vientiane Times, December 23, 2015

The Vientiane Natural Resources and Environment Department has announced that compensation will be awarded to people who have had their land appropriated to enable a 9.5km road to be built through the That Luang marsh. The construction of this road in Vientiane begins in Donnokkhoum village, passes through the marsh to Xiengda village and links to the 450 Year Road.

ເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ທົ່ວປະເທດດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ

02/10/2015

ຂປລກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກຊສ) ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປັບປຸງການ​ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ບໍລິການ​ທີ່​ດິນ​ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທະບຽນ​ທີ່​ດິນ, ອອກ​ໃບ​ຕາດິນ, ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ອ່ືນໆ ​ເຊິ່ງທັງ​ໝົດ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄວ້​ໃນ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ ດ້ວຍ​ລະບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ. ປັດຈຸບັນ ທີ່ດິນໃນທົ່ວປະທດ ມີທັງໝົດ 2,ລ້ານຕອນ, ​ໃນນີ້ໄດ້ເອົາເຂົ້າລະບົບອມພິວເຕີແລ້ວ ຈຳນວນ 1,2 ລ້ານຕອນ ​ແລະ ມີແຜນສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕື່ມອີກໃຫ້ໄດ້ 5 ​ແສນຕອນ ຂອງຈຳນວນຕອນດິນທີຍັງເຫລືອ 1,4 ລ້ານຕອນພ້ອມນັ້ນ ຍັງມີແຜນຂຶ້ນທະບຽນອກໃບຕາດິນ ​ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 4 ​ແສນຕອນ ຂອງຈຳນວນຕອນດິນທັງໝົດ 1,8 ລ້ານຕອນ.

ທ່ານ ສີສະຫວັດ ວິທະໄຊ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ​ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ​ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊສ) ​ໄດ້ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ​: ປັດຈຸບັນ ກຊສກຳລັງເນີນການນຳໃຊ້ໂປຣແກມທັນສະໄໝ ​ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງໍລິຫານທີ່ດິນ ​ໂດຍມີຊື່ຫຍໍ​ “LLMS” ​ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດທົດລອງຢູ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ​ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 4 ​ໂປຣແກມເຊັ່ນ: ​ໂປຣແກມຈຸດຂາເຂົ້າຂາອອກ ​ເພື່ອຕິດຕາມການຮັບເອກະສານ າກຜູ້ມານຳໃຊ້​ບໍລິການກ່ຽວກັບທີ່​ດິນ ​ໂດຍ​ມີ​ລະຫັດ​ບາ​ໂຄດ​ຄວບ​ຄຸມ, ໂປຣ​ແກມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສຳມະໂນ​ທີ່​ດິນ ​ເພື່ອ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ-ອອກ ​ໃບ​ຕາດິນ, ການ​ຈົດ​ທະບຽນມອບ-​ໂອນໝົດຕອນ ​ແລະ ​ແບ່ງ ຫລື ​ແຍກ, ​ໂຮມ​ຕອນ​ດິນ, ພິມ​ໃບ​ຕາດິນ ​ແລະ ​ໃບ​ທະບຽນທີ່​ດິນ, ໂປຣ​ແກມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທະບຽນ​ທີ່​ດິນ ​ເພື່ອ​​ຄິດ​ໄລ່​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບຈາກ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳນຽມທີ່​ດິນ ​ແລະ ຄ່າ​ອາກອນ 5% ຈາກ​ການ​ຊື້-ຂາຍ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ​ເພື່ອ​ພິມ​ອອກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂອງ​ສິດ ນຳ​ເອົາ​ໃບ​ບິນ​ໄປ​ຊຳລະ​ເງິນ​​ເຂົ້າ​ຄັງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເຊິ່ງບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຂຽນດ້ວຍ​ມື ​ແລະ ຫລາຍ​ຂອດ, ໂປຣ​ແກມ​ແຕ້ມ​ຕອນ​ດິນ ປ່ຽນຈາກ​ການ​ແຕ້ມ​ດ້ວຍ​ມື ມາ​ເປັນ​ການ​ແຕ້ມ​ດ້ວຍ ​ລະບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ. ທັງ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ທີ່​ດິນ ມີ​ປະສິດທິພາບ​ດີ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

ສຳລັບ​ບັນຫາ​ ການ​ແລກປ່ຽນສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ແພງ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ ທ່ານ ສີສະ​ຫວັດ ວິທະໄຊ ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ: ບັນຫາ​ນີ້ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ກົນ​ໄກ​ຂອງ​ທ້ອງຕະຫລາດ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ນັກ​ລົງທຶນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລົງທຶນ​​ໃນຫລາຍກິດຈະການ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດິນ​ມີ​ລາຄາ​ສູງ​ຂຶ້ນ. ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມທາງ ກຊສ ກຳລັງ ​ປັບປຸງ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ທີ່​ດິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ການ​ອະນຸຍາດ​ ໃຫ້​ນັກ​ລົງທຶນ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ມີ​ກຳມະສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ ​ແລະ ອັດຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ແນ່ນອນ./.

Govt set to issue 60,000 land titles next fiscal year

VT Times, September 17, 2015

The government has set a target to register 100,000 land plots and issue land titles on 60,000 plots in the next fiscal year 2015-16. The target was approved by the cabinet at the government’s monthly meeting for August held late last month at the Government Office in Vientiane. Since the programme to issue land titles began in 1997, it is expected that more than 900,000 land titles will h ave been issued by this fiscal year which finishes at the end of this month, Deputy Director General of the Land Administration Department under the Ministry of Natural Resources and Environment, Mr. Anothai Chanthalasy said recently.

Rubber prices may decrease in Luang Namtha

Vientiane Times, 23 April 2015

Some 500 to 600 hectares of rubber plantation in Sing district, Luang Namtha province are currently being destroyed by the owners of the plantations due to the slump in prices, according to a trade official. The rubber price on the world market has continuously declined over the past few years and consequently the rubber price in Laos has crashed as well.

Switzerland, Germany pledge US$12m for land governance

Vientiane Times, March 16, 2015

The government of Switzerland, represented by the Swiss Agency for Development (SDC), and the Lao government, represented by the Ministry of Planning and Investment, on Friday launched the Mekong Regional L and Governance Project in Laos.  The project, which is planned for a period of eight years, will received financial support from the Swiss government amounting to US$8 million (65.2 billion kip), and from the German government through the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), amounting to 3.5 million euros (about US$3.7 million or 30 billion kip). Secretary of State for the Swiss Confederation, Mr Manuel Sager, and Lao Deputy Minister of Planning and Investment, Dr Kikeo Chanthaboury, signed a Memorandum of Understanding on the launch of the project. The project is an initiative to support land tenure security for family farmers, especially women and ethnic groups, by assisting the emergence of more favourable policies and practices, according to a press release.

Official clarifies land title charges

Vientiane Times, February 06, 2015

Officials have admitted to possible duplicate charges for the registration of land rights when land owners need the relevant documents urgently. Officials from Savannakhet province clarified the issue when responding to queries raised through the National Assembly’s hotline call during the legislative body’s recent session.

Borikhamxay limits cassava land to preserve forest areas

Vientiane Times, February 14, 2015

The extent of Cassava plantations in Borikhamxay province has shrunk after the provincial authorities stepped in to prevent expansion. The total area in the province devoted to growing cassava during the 2013/14 season of 13,770 hectares has dropped to about 10,860 hectares in 2014/15 according to the provincial agriculture section. Farmers cut back on the amount of cassava planted as the quality of the soil in some areas went down, section head Mr Keosa Saengvong told Vientiane Times this week. Most of the farmers are not familiar with the techniques required to raise the quality of the soil. Many hectares of forest had been taken over by local farmers for growing cassava, he said.

Champassak moves towards ‘land as equity’ project model

Vientiane Times, 14 Jan 2015

Champassak provincial authorities will move to promote investment projects that allow entrepreneurs and villagers to jointly hold shares in the ventures concerned, aiming to promote fairer projects that benefit villagers as well as investors. Importantly, the ‘land-as-equity’ model will see local villagers retain the land ownership rights in the event that the venture falls over.Under this form of the project, local villagers will use their land plots as shares while the investors will provide the funding, technical expertise and marketing.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes