Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Archive for the ‘Industry and trade / ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ’ Category

Xekong villagers disturbed by gold diggers

Vientiane Times, September 11, 2015.

People in two villages of Xekong province are troubled as gold diggers are using toxic materials to separate the gold from ore deposits. Villagers fear there are serious risks of illness not only to them but also the gold miners because of the unsafe practices. People have posted a letter on social media begging the relevant sectors to take control of the gold diggers in the two villages of Dakpong and Dakchang in Dakcheung district, Xekong province.

Laos intends to use the VPA process for forestry development

Vientiane Times, July 27, 2015.

Laos is enhancing its efforts to implement the Forest Law Enforcement, Governance and Trade, Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VAP) as it seeks to further the development of the forestry sector. With support from Germany´s Agency for International Cooperation (GIZ) and the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO), the Department of Forestry Inspection under the Ministry of Agriculture and Forestry held an introduction workshop on the forestry legal compendium in Vientiane last week.

Smugglers of wood are busy before rainy season

VietNamNet Bridge, 4 June 2015 

More and more wood is being smuggled across the southwestern border. Smuggling prevention agencies said they had discovered many consignments of wood illegally imported from Laos and Cambodia across the border. 

Furniture makers hampered by lack of wood

Vientiane Times, 25th May 2015

Some furniture businesses around the country have given up their operations after being unable to source enough wood to fulfil orders. The Lao Furniture Association has asked for 30 percent of the government’s annual wood quota to sustain their business but this has not been approved yet, association official Mr Bounpheng Phengsisavath told Vientiane Times last week.

Energy, mining output value declines

Vientiane Times, March 16, 2015

A summary report released by the Ministry of Energy and Mines on Friday indicates that the output value of Laos’ energy and mines sector dropped in the first quarter of this fiscal year (2014-15). The ministry’s summary noted that production value in 2014-15 was only 4.22 trillion kip (about US$527.71 million), down 16 percent compared to the same period in the last fiscal year. The report noted that the energy sector generated more than 3.07 billion kWh, about 11 percent down on the same period last fiscal year.“The energy sector has gone down 11 percent while mining has dropped 17 percent,” the ministry reported.

ພົບຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫຼາຍລາຍລະເມີດສັນຍາ.

ວງຽຈັນ ທາມ 12 ມີນາ 2015

ຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 50 ຫົວໜ່ວຍໄດ້ລະເມີດສັນຍາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານລາວເຊິ່ງການລະເມີດດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນໃນຄະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການກວດກາໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ການລະເມີດສັນຍາລວມມີຫຼາຍໆໂຄງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນຄະນະດຽວກັນມີໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີສີສຸພັນທອງ ໄດ້ບອກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມມື້ວານນີ້.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າຜູ້ລະເມີດໄດ້ຖືກກ່າວເຕືອນແລະຈະຖືກກ່າວເຕືອນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການກວດກາໄດ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນບາງໂຄງການລວມທັງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຈຳນວນໜຶ່ງ. ນັບແຕ່ປີ 2012, ລັດຖະບານໄດ້ໂຈະການພິຈາລະນາແລະບໍ່ອະນຸມັດໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກແລະໄດ້ດຳເນີນການກວດກາເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນບໍ່ແຮ່ແລະປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບ. ດຣ. ບຸນທະວີ ກ່າວວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນວ່າເມື່ອໃດຈະມີການຍົກເລີກການໂຈະດັ່ງກ່າວເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງດຳເນີນການກວດກາຢູ່. ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະສຳເລັດກາກວດກາແລະປະເມີນ“ບັນດາໂຄງການບໍ່ແຮ່ແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ” ໃນປີນີ້ແລະຈະລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ລັດຖະບານ: ທ່ານກ່າວ. ຄາດວ່າລັດຖະບານຈະມີການຕັດສິນໃຈພາຍຫຼັງວ່າຈະເປີດການພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການແຮ່ທາດແລະໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກຫຼືບໍ່?.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການພິຈາລະນາແລະການອະນຸມັດຍັງເປີດໃຫ້ໂຄງການບໍ່ແຮ່ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕອບສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກຳພາຍໃນເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ຫີນປູນແລະຫີນກາວ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນກຸມພາຕໍ່ກັບການລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶບຕໍ່ກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່, ຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກ. ໂຄງການໃດທີ່ພົບວ່າດຳເນີນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃຫ້ໂຈະແລະບໍ່ຕໍ່ອາຍຸສຳປະທານ, ຄະນະລັດຖະບານແນະນຳ.

ປະຈຸບັນມີໂຄງການບໍ່ແຮ່ທັງໝົດ 561 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງເຖິງຄະນະລັດຖະບານຊີ້ແຈ້ງວ່າການຄຸ້ມຄອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນລວມສູນເຊິ່ງບາງໂຄງການທີ່ການອະນຸມັດໂຄງການດ້ວຍຫຼາຍໜ່ວຍງານທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນບາງໂຄງການບໍ່ແຮ່ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດກ່ອນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ຄະນະລັດຖະບານຍັງໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາໂດຍສະເພາະລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນຕະຫຼາດໂລກແລະການຂາດເຂີນແຮງງານເພື່ອມາກີດຢາງ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີໂຄງການປູກຢາງພາລາແລະໄມ້ວິກທັງໝົດ 226 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ທ່ານສາມາດອ່ານຂ່າວນື້ເປັນພາສາອັງກິດ English version of this article

 

FLEGT to improve wood processing health and safety

Vientiane Times, March 06, 2015

The work performance and protection of workers will soon be upgraded in the wood processing sector with a one-year project known as “Improving Occupational Safety and Health at Wood Processing Sector and Timber Legality Definition”. The project will be led by the Ministry of Labour and Social Welfare at the end of 2015 in the framework of the FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) initiative it was announced at a recent meeting in Vientiane. The meeting brought together 40 key participants from relevant departments from line ministries, Lao Federation of Trade Unions, Lao National Chamber of Commerce and Industry, Lao Furniture Association, Lao Timber Processing Industry Association, other private sector and relevant agencies to gain an understanding of the contents and objectives of the project.

Illegal timber trade tops 2014 economic police cases

Vientiane Times, February 17, 2015

The illegal trade in timber topped all cases uncovered in 2014 by the economic police or police in charge of economic-case affairs, an official report showed. In 2014, the economic police registered 391 illegal cases nationwide including 169 that involved the illegal trade of timber, which made it top of the list. Fraud in relation to citizens’ assets was the runner up with 124 cases recorded over the year, according to a local newspaper published by the Ministry of Public Security.  The 391 total saw a drop of 36 compared to the total cases registered in 2013, according to the newspaper, citing a report presented at the annual meeting of the economic police held last week.

Public urged to help identify illegal loggers

Vientiane Times, 17 Jan 2015

Accurate information and evidence are essential for bringing to justice illegal loggers and wood traders, and forestry authorities are calling on the public to help in this matter. Deputy Director General of the Ministry of Agriculture and Forestry’s Department of Forest Inspection, Mr Paphakone Vongxay, recently called for public support when responding to questions on illegal logging put to the National Assembly through telephone hotline calls.

ແຂວງຈຳປາສັກເດີນໜ້າ ໂຄງການຕົວແບບ ‘ ທີ່ດິນຄື ຄວາມສະເໜີພາບ’

ວຽງຈັນທາມ, 14 ມັງກອນ 2015

ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກຈະຫັນມາສົ່ງເສີມໂຄງການລົງທຶນໂດຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດແລະປະຊາຊົນຖືກຮຸ້ນຮ່ວມກັນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນທຳແກ່ນັກລົງທຶນແລະປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ຫມາຍວ່າຊາວບ້ານຈະໃຊ້ດິນຂອງຕົນໄປເປັນຮຸ້ນ ໃນຄະນະທີ່ນັກລົງທຶນຈະເປັນທຶນ, ເຕັກນິກແລະການຕະຫລາດ.

ພາຍໃຕ້ການລົງທຶນໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນຊາວບ້ານຍັງມີກຳມະສິດໃນຕອນດິນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືເກົ່າເຖິງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະລົ້ມລະລາຍ. ຫມາຍຄວາມວ່າຊາວບ້ານເອົາດິນຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນ ໂຄງການໃນຮູບແບບໃຫ້ເຊົ່າເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຍັງມີກຳມະສິດໃນດິນຕອນນັ້ນຄືເກົ່າ ແຕ່ການແບ່ງຜົນ ປະໂຫຍດກັນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດແລະຊາວບ້ານແມ່ນແບ່ງຕາມຮຸ້ນສະນັ້ນເມື່ອໂຄງການລົ້ມລະລາຍ, ດິນກໍ່ຈະຕົກເປັນຂອງຊາວບ້ານຄືເກົ່າສາຍເຫດທີ່ທາງການແຂວງຈຳປາສັກຢາກເຮັດໂຄງການ ໃນລັກສະ ນະນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນທີ່ຜ່ານມາປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍພໍປານໃດຈາກໂຄງການສຳປະທານ ຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການປູກຢ່າງພາລາ.

ດຣ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງຈຳປາສັກກ່າວຕໍ່ຫນັງສືພິມວຽງຈັນທາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ບາງ ນັກລົງທຶນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະພັດທະນາໂຄງການຕາມທີ່ລັດອະນຸມັດໃຫ້ຍ້ອນວ່າ ເຂົາມີເປົ້າຫມາຍ ຂາຍສຳປະທານໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດອື່ນຕໍ່. “ພວກເຮົາຢາກເຮັດໂຄງການລັກສະນະນີ້ຢູ່ໃນແຂວງຂອງພວກ ເຮົາເພາະວ່າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໂຄງການລັກສະນະນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບຫລາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.” ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ທາງການແຂວງໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການທຳອິດໃຫ້ແກ່ນັກງລົງທຶນຈີນເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳຢູ່ເມືອງໂພນທອງແຂວງ ຈຳປາສັກເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ 10,000 ເຮັກຕາ. ການວາງສີລາລືກສຳລັບໂຄງການນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເດືອນ 10 ປີກາຍນີ້. ກິດຈະກຳໂຄງການປະກອບມີການປູກເຂົ້າ, ສ້າງຊົນລະປະທານ, ລ້ຽງສັດ, ປູກຫມາກໄມ້ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທັນສະໃຫມເພື່ອສົ່ງອອກໄປບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກລວມທັງໄປຍັງປະເທດ ຈີນ. ນອກນີ້ທາງໂຄງການຍັງຈະສ້າງໂຮງສີເຂົ້າທັນສະໄຫມເຊິ່ງສາມາດສີເຂົ້າໄດ້ 300,000 ໂຕນຕໍ່ປີ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້, ບໍລິສັດຈີນຖືຮຸ້ນ 70% ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ດຣ ບຸນຖອງ ເວົ້າວ່າ: ຖ້າຊາວບ້ານເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນໂຄງການ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ລາຍຮັບຕື່ມອີກບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຈາກ ການປັນຮຸ້ນ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ທາງແຂວງໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນແບບສຳປະທານໃນຮູບແບບ 3 + 2 ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນດິນແລະແຮງງານແລະນັກລົງທຶນເປັນທຶນ, ເຕັກນິກແລະຕະຫລາດ ແລະ ໃນຮູບແບບ 4 + 1 ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນແຮງງານແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອເປັນຂອງນັກລົງທຶນ. ແຕ່ການ ລົງທຶນໃນຮູບແບບເລົ່ານີ້ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດພໍປານໃດ.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes