Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Archive for the ‘Food security and NTFP’s / ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ’ Category

Govt seeks funding to accelerate reforestation

Vientiane Times, 28 May 2015

The government is planning to source funding of 4 billion kip a year in the hope of achieving its reforestation goal of 16.6 million hectares by 2020. The money will be used to carry out surveys and allocate forest land, promote tree planting by the public, and encourage people to participate in reforestation and forest fire prevention, Deputy Director General of the Department of Forestry, Mr Boualy Phameuang, told Vientiane Times yesterday.

ນັກ​ສຶກສາ​ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳໂຕ້​ວາທີ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ອານຸລັກ​ປ່າ​ໄມ້

Vientiane Times, April 2, 2015

ນັກ​ສຶກສາ​ຄະນະ​ນິຕິສາດ​ແລະ​ລັດຖະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ​ໄດ້​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມສຳ​ມະ​ນາ ​ແລະກິດຈະກຳການ​ໂຕ້​ວາທີ​, ​ເພື່ອ​ສົນທະນາ​ກັນໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການ​ອານຸລັກ​ຮັກສາ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະການພັດທະ​ນາ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ຂອງ​ປະຊາ​ຊົນ” ກິດຈະກໍາການ​ໂຕ້​ວາທີດັ່ງ​ກ່າວ​ຈັດ​ຂື້ນ​ໂດຍກຸ່ມ​ນັກ​ສຶກສາ​ໂຕ້​ວາທີ​ຂອງ​ຄະນະນິຕິສາດ​ ແລະ​ ລັດຖະສາດ, ​ແລະສະໜັບສະໜູນ​ໂດຍຫຼາຍ​ພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ຄະນະກຳມະການ​ເພື່ອການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບສປປລາວ(CCL),ອົງການ CARE,ກອງ​ທຶນ​ໂລກ​ເພື່ອ​ອານຸລັກທຳ​ມະ​ຊາດ(WWF), ກຸ່ມ​ເຄື່ອຂ່າຍ​ທີ່​ດິນ (LIWG) ​ແລະສະຫະພາບ​ເອີ​ຣົບ(EU).

ການ​ສຳ​ມະ​ນາ​ແລະກິດຈະກຳ​ການໂຕ້​ວາທີ​​​ແມ່ນຈັດ​ຂື້ນ​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​​ແກ່​ນັກ​ສຶກສາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງການ​ອາ​ນຸລັກ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະວິຖີ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ຂອງ​ປະຊາຊົນ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນກິດຈະກຳ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ຖືກ​ຈັດ​ຂື້ນ​ເພື່ອ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ວັນ​ປ່າ​ໄມ້ສາກົນວັນ​ທີ່ 21 ມີນາ​. ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ​ໄດ້​ພ້ອມ​​ກັນໂຕ້​ວາທີ​ເພື່ອຫາ​ເຫດຜົນທີ່ວ່າຈະ​ອະນຸລັກ​ປ່າ​ໄມ້​ແນວ​ໃດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນມີ​ຄວາມ​ສົມ​ສ່ວນ,ມີ​ຄວາມຍຸດຕິ​ທຳ​​ ແລະຄວາມສະ​ເໝີ​ພາບໄປ​ພ້ອມໆກັນ​ກັບ​ການພັດທະນາ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ.​ ​ທ່ານ Anthony Gueguen, ທີ່​ປຶກສາ​​ຂອງໂຄງການຄະນະ ກຳມະການ​ເພື່ອການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບສປປລາວ(CCL) ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ສຳ​ມະ​ນາ​ວ່າ “ອີກ​ຫົວ​ຂໍ້ໜຶ່ງ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​​ເນັ້ນໜັກໃສ່​ເມື່ອ​ເວລາ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ລົງມື​ປະຕິບັດກິດຈະກຳ​ການ​ອານຸລັກ​ປ່າ​ໄມ້ຄືພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອບັນດາ​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ດຳລົງຊີວິດ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ”​.

​“ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ສ້າງ​ໃຫ້​ບັນດາຊຸມ​ຊົນ​ດັ່ງກ່າວເປັນ​ສ່ວນໜຶ່ງ​ໃນ​ຂະ​ບວນການການວາງ​ແຜນ​ເພື່ອການອານຸລັກ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ​ເພື່ອສ້າງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາສາມາດ​ສະ​ແດງຄວາມ​ຄິດ​​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ເພື່ອ​ນຳ​​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່ຖືກຕ້ອງ”​. ຍ້ອນພົນລະເມືອງລາວແມ່ນສ່ວນຫລາຍອາ​ໄສຢູ່ເຂດ ຊົນນະບົດ, ຄົນຫລາຍຄົນອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ເພື່ອດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາ. ເພື່ອຮັກສາຊີວະນານາ ພັນໃນປ່າໄມ້ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງ 3.3 ລ້ານເຮັກຕາເປັນເຂດປ່າໄມ້ສະຫງວນແລະອີກ 3.4 ລ້ານເຮັກຕາເປັນເຂດ ປ່າໄມ້ສຳລັບການຜະລິດ. ນອກຈາກນັ້ນລັດຖະບານມີເປົ້າໝາຍອັນທະເຍີທະຍານວ່າຈົນຮອດປີ 2020, 70% ຂອງເຂດລາວຈະປົກຫຸ້ມດ້ວຍປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍການນຳໃຊ້ແລະຂະຫຍາຍເຂດໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ປະຊາຊົນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ລິ​ເລີ່​ມຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່ານີ້​ແມ່ນ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ທີ່​ສຳຄັນ​​ໃນຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​, ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຕໍ່ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສຳລັບ​ການການ​ພັດທະນາ​ປ່າ​ໄມ້​ແບບ​ຢືນ​ຢົງ ​ແລະການບັນ​ເທົາ​ຄວາມທຸກ​ຍາກພາຍ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ. ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງກອງ​ປະຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ, ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການຝຶກ​ອົບຮົມ​ທັກ​ສະການ​ສົນທະນາ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ວາທີພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງການ​ບັນຍາຍ​ເລື່ອງ​ສັ້ນ​ກ່ຽວກັບ​ປ່າ​ໄມ້, ​ເຊິ່ງບັນຍາຍ​ໂດຍ​ ທ່ານດວງ​ພະຈັນຈຳປາ​ພອນ​ວິ​ໄລ​ ອຳນວຍການ​ໂຄງການສຳພັນ​ທະ​ມິດ​ຊຸມ​ຊົນ​ສີຂຽວ(GCA) ​ແລະທ່ານສົມ​ພອນ​ ບົວ​ສະຫວັນອຳນວຍການປະຈຳ​ພາກ​ພື້ນ​ໂຄງການກອງ​ທຶນ​ໂລກ​ເພື່ອອານຸລັກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ(WWF)​. ກອງ​ປະຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ ​ແລະກິດຈະ​ກຳໂຕ​ວາທີ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ທີ່ຄະນະ​ນິຕິສາດ​ ແລະ​ ລັດຖະສາດມື້ວານ​ນີ້. ທ່ານສົມ​ພອນ​ ບົວ​ສະຫວັນອຳນວຍການປະຈຳ​ພາກ​ພື້ນ​ໂຄງການກອງ​ທຶນ​ໂລກ​ເພື່ອ​ອານຸລັກທຳ​ມະ​ຊາດ(WWF)​ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຈາກ​ປະສົບ​ການທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ​ເມື່ອປະຊາຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໂອກາດ​​ເປັນສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​​​ໃຈເລືອກ ​ແລະດຳ​ເນີນວຽກງານ​ການອານຸລັກ​ຮັກສາ​ປ່າ​ໄມ້. ​ເຊິ່ງວ່າພວກ​ວັດ​ແທກ​ໄດ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຊຸມ​ຊົນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ​ເຊັ່ນ:ຊຸມ​ຊົນ​​ການ​ປະມົງແລະ​ໂຄງການ​ການ​ຜະລິດ​​ຫວາຍ​ແບບ​ຢືນ​ຍົງ”.

Times reporters / Tadam

Students debate forest conservation

Vientiane Times, April 2, 2015

Students of the National University of Laos’ Faculty of Law and Political Science (FLP) took part in a workshop and debate on forest conservation and livelihood development yesterday. The event was organised by the FLP Debate Group and supported by the Committee for Cooperation with Laos (CCL), CARE, World Wide Fund for Nature (WWF), the Land Issues Working Group (LIWG), and the European Union (EU).

Switzerland, Germany pledge US$12m for land governance

Vientiane Times, March 16, 2015

The government of Switzerland, represented by the Swiss Agency for Development (SDC), and the Lao government, represented by the Ministry of Planning and Investment, on Friday launched the Mekong Regional L and Governance Project in Laos.  The project, which is planned for a period of eight years, will received financial support from the Swiss government amounting to US$8 million (65.2 billion kip), and from the German government through the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), amounting to 3.5 million euros (about US$3.7 million or 30 billion kip). Secretary of State for the Swiss Confederation, Mr Manuel Sager, and Lao Deputy Minister of Planning and Investment, Dr Kikeo Chanthaboury, signed a Memorandum of Understanding on the launch of the project. The project is an initiative to support land tenure security for family farmers, especially women and ethnic groups, by assisting the emergence of more favourable policies and practices, according to a press release.

Locals encroach on Bokeo forest conservation area

Vientiane Times, February 09, 2015

The National Forest Conservation Area in Nam Kan, Bokeo province, is suffering from encroachment by local people and business operators who fell trees and hunt wildlife there, with local authorities unable to control these activities. In an article published in the Lao Economic Daily Newspaper on February 6, reporters said they had investigated this problem a few years ago. At that time they had reported on use of the conservation area for slash and burn cultivation, logging and hunting.

ແຂວງຈຳປາສັກເດີນໜ້າ ໂຄງການຕົວແບບ ‘ ທີ່ດິນຄື ຄວາມສະເໜີພາບ’

ວຽງຈັນທາມ, 14 ມັງກອນ 2015

ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກຈະຫັນມາສົ່ງເສີມໂຄງການລົງທຶນໂດຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດແລະປະຊາຊົນຖືກຮຸ້ນຮ່ວມກັນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນທຳແກ່ນັກລົງທຶນແລະປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ຫມາຍວ່າຊາວບ້ານຈະໃຊ້ດິນຂອງຕົນໄປເປັນຮຸ້ນ ໃນຄະນະທີ່ນັກລົງທຶນຈະເປັນທຶນ, ເຕັກນິກແລະການຕະຫລາດ.

ພາຍໃຕ້ການລົງທຶນໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນຊາວບ້ານຍັງມີກຳມະສິດໃນຕອນດິນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືເກົ່າເຖິງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະລົ້ມລະລາຍ. ຫມາຍຄວາມວ່າຊາວບ້ານເອົາດິນຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນ ໂຄງການໃນຮູບແບບໃຫ້ເຊົ່າເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຍັງມີກຳມະສິດໃນດິນຕອນນັ້ນຄືເກົ່າ ແຕ່ການແບ່ງຜົນ ປະໂຫຍດກັນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດແລະຊາວບ້ານແມ່ນແບ່ງຕາມຮຸ້ນສະນັ້ນເມື່ອໂຄງການລົ້ມລະລາຍ, ດິນກໍ່ຈະຕົກເປັນຂອງຊາວບ້ານຄືເກົ່າສາຍເຫດທີ່ທາງການແຂວງຈຳປາສັກຢາກເຮັດໂຄງການ ໃນລັກສະ ນະນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນທີ່ຜ່ານມາປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍພໍປານໃດຈາກໂຄງການສຳປະທານ ຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການປູກຢ່າງພາລາ.

ດຣ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງຈຳປາສັກກ່າວຕໍ່ຫນັງສືພິມວຽງຈັນທາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ບາງ ນັກລົງທຶນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະພັດທະນາໂຄງການຕາມທີ່ລັດອະນຸມັດໃຫ້ຍ້ອນວ່າ ເຂົາມີເປົ້າຫມາຍ ຂາຍສຳປະທານໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດອື່ນຕໍ່. “ພວກເຮົາຢາກເຮັດໂຄງການລັກສະນະນີ້ຢູ່ໃນແຂວງຂອງພວກ ເຮົາເພາະວ່າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໂຄງການລັກສະນະນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບຫລາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.” ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ທາງການແຂວງໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການທຳອິດໃຫ້ແກ່ນັກງລົງທຶນຈີນເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳຢູ່ເມືອງໂພນທອງແຂວງ ຈຳປາສັກເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ 10,000 ເຮັກຕາ. ການວາງສີລາລືກສຳລັບໂຄງການນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເດືອນ 10 ປີກາຍນີ້. ກິດຈະກຳໂຄງການປະກອບມີການປູກເຂົ້າ, ສ້າງຊົນລະປະທານ, ລ້ຽງສັດ, ປູກຫມາກໄມ້ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທັນສະໃຫມເພື່ອສົ່ງອອກໄປບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກລວມທັງໄປຍັງປະເທດ ຈີນ. ນອກນີ້ທາງໂຄງການຍັງຈະສ້າງໂຮງສີເຂົ້າທັນສະໄຫມເຊິ່ງສາມາດສີເຂົ້າໄດ້ 300,000 ໂຕນຕໍ່ປີ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້, ບໍລິສັດຈີນຖືຮຸ້ນ 70% ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ດຣ ບຸນຖອງ ເວົ້າວ່າ: ຖ້າຊາວບ້ານເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນໂຄງການ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ລາຍຮັບຕື່ມອີກບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຈາກ ການປັນຮຸ້ນ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ທາງແຂວງໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນແບບສຳປະທານໃນຮູບແບບ 3 + 2 ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນດິນແລະແຮງງານແລະນັກລົງທຶນເປັນທຶນ, ເຕັກນິກແລະຕະຫລາດ ແລະ ໃນຮູບແບບ 4 + 1 ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນແຮງງານແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອເປັນຂອງນັກລົງທຶນ. ແຕ່ການ ລົງທຶນໃນຮູບແບບເລົ່ານີ້ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດພໍປານໃດ.

Food security project results in improved local livelihoods

Vientiane Times, 9 Jan 2015

A five-year food security development project which recently ended has built up sustainable ways of making a living for local people in the Nhot-ou district of northern Phongsaly province, officials in charge of the project have concluded. Around 10,000 people in 39 villages have benefited directly from the 1.5 million euro project, which introduced activities to help local people make a living in sustainable ways. Linking Agriculture, Natural Resources Management and Nutrition (LANN), community-based trainings had been organised, according to a press release from the project. The LANN trainings combined with health and sanitation awareness raising campaigns to fight against preventable diseases, latrine construction and interventions in nutrition-sensitive agriculture such as home gardens, fruit trees and fish farming have enabled communities, women in particular, to improve their food security and nutrition strategies.

Environmental Group Urges Laos to Support Complaint Mechanism

RFA, 31 Dec 2014

An environmental advocacy group has called on the government of Laos to ensure that a Vietnamese state-owned rubber group operating in the country is adhering to the law and upholding the rights of villagers affected by its plantations. Vietnam Rubber Group (VRG), which is majority owned by the Vietnamese government, agreed in July to set up a system through which it resolves issues raised in citizen’s complaints and inquiries concerning two of its plantations in Champasak and Savannakhet provinces within 30 days.

ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ເລື່ອງ​ໄມ້​ຕ້ອງ​ໃຊ້ ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດໜາຍ

 

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັນທີ 26 ທັນວາ 2014

 

 ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ແຂວງ​ທີ່​ກວ້າງໃຫຍ່​ກວ່າ​ໝູ່ ແລະ ຍັງ​ມີ​ປະ­ກົດ​ການ​ຄ້າໄມ້​ເຖື່ອນ​ຫຼາຍ, ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ຈາກ​ນີ້​ແຂວງ​ຈະ​ເຄັ່ງ​ຄັດປະ­ຕິ­ບັດ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດ­ໝາຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັບພະ­ຍາ­ກອນ​ຂອງ​ຊາດ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ມີປະ​ສິດ­ທິ​ຜົນ, ຮັບ­ປະ­ກັນ​ການ​ເກັບ​ລາຍຮັບ​ເຂົ້າ​ງົບ­ປະ­ມານ​ລັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຕັມ​ເມັດເຕັມ​ໜ່ວຍ.    ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ພິ­ທີ​ເຜີຍ­ແຜ່ເອ­ກະ­ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ສະ­ພາບພົ້ນ​ເດັ່ນ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້ ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ໄມ້ ຢູ່​ແຂວງ​ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ເປັນ​ປະ­ທານ​ຂອງ ທ່ານ ວິ­ໄລ​ສຸກ ເຄນ​ນະ​ວົງ ຫົວ­ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້​ແຂວງ ຊຶ່ງ​ມີ​ຂະ­ແໜງ­ການຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ຈາກ​ກະ­ຊວງ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້, ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະກິດ​ໄມ້​ເຊັ່ນ ໂຮງ­ງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້, ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ໄມ້ໂຮງ​ຊອຍ ແລະ ໂຮງງານ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ້ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເກືອບ 200 ຄົນ.

ໃນ​ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຜີຍ­ແຜ່ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າ­ການ​ລັດ​ຖະບານ​ເລກ​ທີ 1434/ຫລບ.ກລຂ ເລື່ອງຜົນ​ການ​ເຮັດ​ທົດ​ລອງ​ແກ້​ໄຂ​ສະ­ພາບ​ພົ້ນເດັ່ນ​ການ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້​ຢູ່ ແຂວງ​ສະ­ຫວັນນະ​ເຂດ ແລະ ແຂວງ​ສາ­ລະ​ວັນ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ໂດຍ​ໄມ້​ທີ່​ຕັດ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ​ຊຶ່ງ​ມີ​ໂກ​ຕາ​ມີ​ການອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຮັບ​ໃຊ້​ໂຮງ­ງານ​ປຸງ ແຕ່ງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ສົ່ງ​ອອກໄດ້​ມອບພັນ­ທະ​ໃຫ້​ລັດ​ຖືກ­ຕ້ອງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດ­ໝາຍ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ໃຫ້​ສືບ­ຕໍ່​ດຳເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ໃຫ້ສຳ­ເລັດ​ໂດຍ​ໄວ, ສ່ວນ​ໄມ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ອະນຸ​ຍາດ ແລະ ໄມ້​ຜິດ​ກົດ­ໝາຍ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປະຕິ​ບັດ​ຕາມ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 654/ຫລບ.ກລຂ ລົງ​ວັນ​ທີ 16 ພຶດ­ສະ­ພາ ປີ 2014 ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ບໍ່​ປະຕິ​ບັດ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ດຳ­ເນີນການ​ປັບ­​ໃໝ ແລະ ຢຶດ​ເອົາ​ໄມ້​ເປັນ​ຂອງລັດ​ແລ້ວ​ປະ­ມູນ​ຂາຍ​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດໝາຍ ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ກໍ​ໃຫ້​ກວດ­ກາ ແລະ ດຳ­ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ດ້ານ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ ແລະ ພະ­ນັກ­ງານ​ທີ່​ມີ​ບັນ­ຫາ​ພົວ­ພັນ​ບໍ່​ດີ ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້ ແລະ ມີ​ມາດຕະ­ການ​ຕໍ່​ຜູ້​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້​ແບບ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.    ຈາກ​ນີ້ ກໍ​ຫ້າມ​ໃຫ້​ບຸກ­ຄົນ, ນັກ​ທຸ­ລະກິດ​ໄມ້ ແລະ ຕ່າງ­ປະ­ເທດ ແລະ ອົງ­ການຂອງ​ລັດ​ທຸກ​ພາກ­ສ່ວນ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ເດີນສຳ​ຫລວດ, ຕັດ​ໄມ້ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ໄມ້​ຈາກທຳ​ມະ​ຊາດ​ນຳ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ຖ້າ​ກວດ​ເຫັນ​ຍັງ​ມີ​ການ​ລັກ​ຕັດ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ໄມ້​ດັ່ງ­ກ່າວ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຢຶດ​ເອົາ​ໄມ້ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ຂອງ​ລັດພ້ອມ​ປັບ­​ໃໝ ແລະ ດຳ­ເນີນ​ຄະ­ດີ​ລົງ­ໂທດ​ຜູ້​ທີ່​ລະ­ເມີດ​ຢ່າງ ເດັດ­ຂາດ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອອກ​ໂກ​ຕາ ຕັດ​ໄມ້​ຈາກ​ປ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຍົກ­ເວັ້ນ​ບ່ອນທີ່​ມີ​ໂຄງ­ການ​ກໍ່­ສ້າງ​ພື້ນ­ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງຈຳ­ເປັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ຕັດ ໄມ້​ອອກ​ເຊັ່ນ: ຈາກ​ໂຄງ­ການ​ກໍ່­ສ້າງເຂື່ອນ​ໄຟ­ຟ້າ​ນ້ຳ­ຕົກ, ຈາກ​ແລວ​ທາງແມ່ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ກາຍ​ເບື້ອງ​ລະ 5 ແມັດ,  ແລວສາຍ​ໄຟ ຫຼື ເຂດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແຕ່​ຕ້ອງດຳ­ເນີນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ວັດ­ແທກ, ໝາຍຕົ້ນ​ຕັດ ແລະ ຄາດ​ຄະ­ເນ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ໄມ້​ແລ້ວ ຂໍ­ອະ­ນຸ­ຍາດ​ຕັດ​ຈາກ​ລັດ­ຖະ­ບານ.    ສຳ­ລັບ​ໄມ້​ປູກ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຖ້າ​ມີການ​ຢັ້ງ­ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ປູກ ແລະ ຈຳ­ນວນ​ໄມ້ທີ່​ໄດ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ຈາກ​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ທ້ອງ­ຖິ່ນ ແລະ ຂະ­ແໜງ­ການທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ປຸງ​ແຕ່ງກ່ອນ ຫຼື ສົ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ທ່ອນ​ກໍ​ໄດ້ ເພື່ອເປັນ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ສົ່ງ­ເສີມ​ການ​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ໃຫ້​ອົງ­ການ​ປົກ­ຄອງ​ທ້ອງ­ຖິ່ນ ແລະ ຂະ­ແໜງ­ການ​ອຳ­ນວຍ​ຄວາມ​ສະ­ດວກເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ແຂວງ​ເປັນ​ຜູ້ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກວດ­ກາ​ຕິດ­ຕາມ ແລະ ດຳ­ເນີນມາດ​ຕະ­ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ໄມ້​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດ­ໝາຍ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໂດຍ​ໃຫ້​ກະ­ຊວງ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້ ຊີ້​ນຳ​ຕາມ​ຂະ­ແໜງ­ການ ຖ້າ­ວ່າ​ຢູ່​ທ້ອງຖິ່ນ​ໃດ​ມີ​ກໍ­ລະ­ນີ​ລະ­ເມີດ​ກົດ­ໝາຍ​ທາງ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ຈະ​ມອບ​ໃຫ້​ອົງ­ການ​ກວດ­ກາ​ລັດຖະ​ບານ ແລະ ກະ­ຊວງ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ລົງ​ໄປ​ສົມ­ທົບ​ແຂວງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກວດ­ກາ​ແກ້ໄຂ​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດ­ໝາຍ.

ປ່າ​ສະ­ຫງວນ​ນ້ຳ​ແອດ​ພູ​ເລີຍ ຄວ້າ​ລາ­ງວັນ​ດີ­ເດັ່ນ​ການ­ທ່ ອງ­ທ່ຽວ​ໂລກ

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັນທີ 25 ທັນວາ 2014

ປ່າ​ສະ­ຫງວນ​ນ້ຳ​ແອດ​ພູ​ເລີຍ ຄວ້າ​ລາ­ງວັນ​ດີ­ເດັ່ນ​ການ­ທ່ອງ­ທ່ຽວ​ໂລກ

 

ເປັນ​ປີ​ທີ 2 ຕິດ­ຕໍ່​ກັນ​ທີ່​ແຂວງຫົວ­ພັນ ໄດ້​ລາ­ງວັນ​ລະ­ດັບ​ໂລກ​ດ້ານການ­ທ່ອງ­ທ່ຽວ ຍ້ອນ​ສະ­ເໜ​ຄວາມ​ງົດງາມ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ປ່າ​ສະ­ຫງວນ ລຽບ​ນ້ຳ​ເນີນ​ແດນ​ແຫ່ງ​ການ​ຜະ­ຈົນ​ໄພເປັນ​ຕົວ​ຊ່ວຍ.   ສະ­ນັ້ນ ໃນ​ແລງ​ວັນ​ທີ 23 ທັນ­ວາ 2014 ນີ້, ທີ່​ຫໍ​ວັດ­ທະ­ນະ­ທຳ ແຂວງຫົວ­ພັນ ຈິ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ພິ­ທີ​ສະ­ຫຼອງ​ຂັນ​ລາງວັນ​ດີ­ເດັ່ນ​ລະ­ດັບ​ໂລກ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ທຳ ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສັງ­ຄົມ (ແຫຼ່ງ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ນ້ຳ​ເນີນ ເມືອງຫົວ​ເມືອງ) 2 ປີ​ຊ້ອນ​ຄື: ວັນ​ທີ 6 ພະ­ຈິກ 2013 ແລະ ວັນ​ທີ 5 ພະ­ຈິກ 2014 ໃນຫົວ­ຂໍ້: ແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊົມ​ສັດ­ປ່າ​ກາງຄືນ​ລ່ອງ​ນ້ຳ​ເນີນທີ່​ສູນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂລກ​ທີ່ນະ­ຄອນ­ຫຼວງ​ລອນ​ດອນ ປະ­ເທດ​ອັງ­ກິດ.   ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ເຮືອງ​ວົງ​ສີ ເຈົ້າ­ແຂວງໆ​ຫົວ­ພັນ, ມີ​ບັນ­ດາ​ຫົວ­ໜ້າ-ຮອງ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ​ແນກ ການ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ແຂວງ, ຄະນະ​ກອງ​ບັນ­ຊາ​ການ ປກສ, ປກຊ, ເຈົ້າເມືອງ​ທີ່​ມາ​ຈາກ 5 ເມືອງ​ຄື: ເມືອງ​ຮ້ຽມ, ເມືອງ​ຊ່ອນ, ເມືອງ​ຫົວ​ເມືອງ, ເມືອງຊຳ​ເໜືອ ແລະ ເມືອງ​ແອດ ແລະ ມີ​ເຈົ້າເມືອງ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ວຽງ​ຄຳ ເມືອງໂພນ​ໄຊ ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ນາຍບ້ານ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ເຂດ​ປ່າ​ສະ­ຫງວນ​ຈຳນວນ 14 ບ້ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນຳ.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes