Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Archive for the ‘Food security and NTFP’s / ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ’ Category

Locals encroach on Bokeo forest conservation area

Vientiane Times, February 09, 2015

The National Forest Conservation Area in Nam Kan, Bokeo province, is suffering from encroachment by local people and business operators who fell trees and hunt wildlife there, with local authorities unable to control these activities. In an article published in the Lao Economic Daily Newspaper on February 6, reporters said they had investigated this problem a few years ago. At that time they had reported on use of the conservation area for slash and burn cultivation, logging and hunting.

ແຂວງຈຳປາສັກເດີນໜ້າ ໂຄງການຕົວແບບ ‘ ທີ່ດິນຄື ຄວາມສະເໜີພາບ’

ວຽງຈັນທາມ, 14 ມັງກອນ 2015

ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກຈະຫັນມາສົ່ງເສີມໂຄງການລົງທຶນໂດຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດແລະປະຊາຊົນຖືກຮຸ້ນຮ່ວມກັນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນທຳແກ່ນັກລົງທຶນແລະປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ຫມາຍວ່າຊາວບ້ານຈະໃຊ້ດິນຂອງຕົນໄປເປັນຮຸ້ນ ໃນຄະນະທີ່ນັກລົງທຶນຈະເປັນທຶນ, ເຕັກນິກແລະການຕະຫລາດ.

ພາຍໃຕ້ການລົງທຶນໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນຊາວບ້ານຍັງມີກຳມະສິດໃນຕອນດິນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືເກົ່າເຖິງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະລົ້ມລະລາຍ. ຫມາຍຄວາມວ່າຊາວບ້ານເອົາດິນຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນ ໂຄງການໃນຮູບແບບໃຫ້ເຊົ່າເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຍັງມີກຳມະສິດໃນດິນຕອນນັ້ນຄືເກົ່າ ແຕ່ການແບ່ງຜົນ ປະໂຫຍດກັນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດແລະຊາວບ້ານແມ່ນແບ່ງຕາມຮຸ້ນສະນັ້ນເມື່ອໂຄງການລົ້ມລະລາຍ, ດິນກໍ່ຈະຕົກເປັນຂອງຊາວບ້ານຄືເກົ່າສາຍເຫດທີ່ທາງການແຂວງຈຳປາສັກຢາກເຮັດໂຄງການ ໃນລັກສະ ນະນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນທີ່ຜ່ານມາປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍພໍປານໃດຈາກໂຄງການສຳປະທານ ຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການປູກຢ່າງພາລາ.

ດຣ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງຈຳປາສັກກ່າວຕໍ່ຫນັງສືພິມວຽງຈັນທາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ບາງ ນັກລົງທຶນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະພັດທະນາໂຄງການຕາມທີ່ລັດອະນຸມັດໃຫ້ຍ້ອນວ່າ ເຂົາມີເປົ້າຫມາຍ ຂາຍສຳປະທານໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດອື່ນຕໍ່. “ພວກເຮົາຢາກເຮັດໂຄງການລັກສະນະນີ້ຢູ່ໃນແຂວງຂອງພວກ ເຮົາເພາະວ່າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໂຄງການລັກສະນະນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບຫລາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.” ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ທາງການແຂວງໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການທຳອິດໃຫ້ແກ່ນັກງລົງທຶນຈີນເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳຢູ່ເມືອງໂພນທອງແຂວງ ຈຳປາສັກເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ 10,000 ເຮັກຕາ. ການວາງສີລາລືກສຳລັບໂຄງການນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເດືອນ 10 ປີກາຍນີ້. ກິດຈະກຳໂຄງການປະກອບມີການປູກເຂົ້າ, ສ້າງຊົນລະປະທານ, ລ້ຽງສັດ, ປູກຫມາກໄມ້ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທັນສະໃຫມເພື່ອສົ່ງອອກໄປບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກລວມທັງໄປຍັງປະເທດ ຈີນ. ນອກນີ້ທາງໂຄງການຍັງຈະສ້າງໂຮງສີເຂົ້າທັນສະໄຫມເຊິ່ງສາມາດສີເຂົ້າໄດ້ 300,000 ໂຕນຕໍ່ປີ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້, ບໍລິສັດຈີນຖືຮຸ້ນ 70% ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ດຣ ບຸນຖອງ ເວົ້າວ່າ: ຖ້າຊາວບ້ານເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນໂຄງການ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ລາຍຮັບຕື່ມອີກບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຈາກ ການປັນຮຸ້ນ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ທາງແຂວງໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນແບບສຳປະທານໃນຮູບແບບ 3 + 2 ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນດິນແລະແຮງງານແລະນັກລົງທຶນເປັນທຶນ, ເຕັກນິກແລະຕະຫລາດ ແລະ ໃນຮູບແບບ 4 + 1 ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນແຮງງານແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອເປັນຂອງນັກລົງທຶນ. ແຕ່ການ ລົງທຶນໃນຮູບແບບເລົ່ານີ້ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດພໍປານໃດ.

Food security project results in improved local livelihoods

Vientiane Times, 9 Jan 2015

A five-year food security development project which recently ended has built up sustainable ways of making a living for local people in the Nhot-ou district of northern Phongsaly province, officials in charge of the project have concluded. Around 10,000 people in 39 villages have benefited directly from the 1.5 million euro project, which introduced activities to help local people make a living in sustainable ways. Linking Agriculture, Natural Resources Management and Nutrition (LANN), community-based trainings had been organised, according to a press release from the project. The LANN trainings combined with health and sanitation awareness raising campaigns to fight against preventable diseases, latrine construction and interventions in nutrition-sensitive agriculture such as home gardens, fruit trees and fish farming have enabled communities, women in particular, to improve their food security and nutrition strategies.

Environmental Group Urges Laos to Support Complaint Mechanism

RFA, 31 Dec 2014

An environmental advocacy group has called on the government of Laos to ensure that a Vietnamese state-owned rubber group operating in the country is adhering to the law and upholding the rights of villagers affected by its plantations. Vietnam Rubber Group (VRG), which is majority owned by the Vietnamese government, agreed in July to set up a system through which it resolves issues raised in citizen’s complaints and inquiries concerning two of its plantations in Champasak and Savannakhet provinces within 30 days.

ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ເລື່ອງ​ໄມ້​ຕ້ອງ​ໃຊ້ ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດໜາຍ

 

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັນທີ 26 ທັນວາ 2014

 

 ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ແຂວງ​ທີ່​ກວ້າງໃຫຍ່​ກວ່າ​ໝູ່ ແລະ ຍັງ​ມີ​ປະ­ກົດ​ການ​ຄ້າໄມ້​ເຖື່ອນ​ຫຼາຍ, ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ຈາກ​ນີ້​ແຂວງ​ຈະ​ເຄັ່ງ​ຄັດປະ­ຕິ­ບັດ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດ­ໝາຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັບພະ­ຍາ­ກອນ​ຂອງ​ຊາດ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ມີປະ​ສິດ­ທິ​ຜົນ, ຮັບ­ປະ­ກັນ​ການ​ເກັບ​ລາຍຮັບ​ເຂົ້າ​ງົບ­ປະ­ມານ​ລັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຕັມ​ເມັດເຕັມ​ໜ່ວຍ.    ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ພິ­ທີ​ເຜີຍ­ແຜ່ເອ­ກະ­ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ສະ­ພາບພົ້ນ​ເດັ່ນ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້ ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ໄມ້ ຢູ່​ແຂວງ​ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ເປັນ​ປະ­ທານ​ຂອງ ທ່ານ ວິ­ໄລ​ສຸກ ເຄນ​ນະ​ວົງ ຫົວ­ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້​ແຂວງ ຊຶ່ງ​ມີ​ຂະ­ແໜງ­ການຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ຈາກ​ກະ­ຊວງ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້, ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະກິດ​ໄມ້​ເຊັ່ນ ໂຮງ­ງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້, ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ໄມ້ໂຮງ​ຊອຍ ແລະ ໂຮງງານ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ້ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ສະ­ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເກືອບ 200 ຄົນ.

ໃນ​ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຜີຍ­ແຜ່ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າ­ການ​ລັດ​ຖະບານ​ເລກ​ທີ 1434/ຫລບ.ກລຂ ເລື່ອງຜົນ​ການ​ເຮັດ​ທົດ​ລອງ​ແກ້​ໄຂ​ສະ­ພາບ​ພົ້ນເດັ່ນ​ການ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້​ຢູ່ ແຂວງ​ສະ­ຫວັນນະ​ເຂດ ແລະ ແຂວງ​ສາ­ລະ​ວັນ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ­ການ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ໂດຍ​ໄມ້​ທີ່​ຕັດ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ​ຊຶ່ງ​ມີ​ໂກ​ຕາ​ມີ​ການອະ­ນຸ­ຍາດ​ໃຫ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຮັບ​ໃຊ້​ໂຮງ­ງານ​ປຸງ ແຕ່ງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ສົ່ງ​ອອກໄດ້​ມອບພັນ­ທະ​ໃຫ້​ລັດ​ຖືກ­ຕ້ອງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດ­ໝາຍ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ໃຫ້​ສືບ­ຕໍ່​ດຳເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ໃຫ້ສຳ­ເລັດ​ໂດຍ​ໄວ, ສ່ວນ​ໄມ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ອະນຸ​ຍາດ ແລະ ໄມ້​ຜິດ​ກົດ­ໝາຍ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປະຕິ​ບັດ​ຕາມ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 654/ຫລບ.ກລຂ ລົງ​ວັນ​ທີ 16 ພຶດ­ສະ­ພາ ປີ 2014 ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ບໍ່​ປະຕິ​ບັດ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ດຳ­ເນີນການ​ປັບ­​ໃໝ ແລະ ຢຶດ​ເອົາ​ໄມ້​ເປັນ​ຂອງລັດ​ແລ້ວ​ປະ­ມູນ​ຂາຍ​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດໝາຍ ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ກໍ​ໃຫ້​ກວດ­ກາ ແລະ ດຳ­ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ດ້ານ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ ແລະ ພະ­ນັກ­ງານ​ທີ່​ມີ​ບັນ­ຫາ​ພົວ­ພັນ​ບໍ່​ດີ ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້ ແລະ ມີ​ມາດຕະ­ການ​ຕໍ່​ຜູ້​ເຮັດ​ທຸ­ລະ​ກິດ​ໄມ້​ແບບ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.    ຈາກ​ນີ້ ກໍ​ຫ້າມ​ໃຫ້​ບຸກ­ຄົນ, ນັກ​ທຸ­ລະກິດ​ໄມ້ ແລະ ຕ່າງ­ປະ­ເທດ ແລະ ອົງ­ການຂອງ​ລັດ​ທຸກ​ພາກ­ສ່ວນ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ເດີນສຳ​ຫລວດ, ຕັດ​ໄມ້ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ໄມ້​ຈາກທຳ​ມະ​ຊາດ​ນຳ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ຖ້າ​ກວດ​ເຫັນ​ຍັງ​ມີ​ການ​ລັກ​ຕັດ ແລະ ເກັບ​ຊື້​ໄມ້​ດັ່ງ­ກ່າວ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຢຶດ​ເອົາ​ໄມ້ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ຂອງ​ລັດພ້ອມ​ປັບ­​ໃໝ ແລະ ດຳ­ເນີນ​ຄະ­ດີ​ລົງ­ໂທດ​ຜູ້​ທີ່​ລະ­ເມີດ​ຢ່າງ ເດັດ­ຂາດ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອອກ​ໂກ​ຕາ ຕັດ​ໄມ້​ຈາກ​ປ່າ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຍົກ­ເວັ້ນ​ບ່ອນທີ່​ມີ​ໂຄງ­ການ​ກໍ່­ສ້າງ​ພື້ນ­ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງຈຳ­ເປັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ­ນຸ­ຍາດ​ຕັດ ໄມ້​ອອກ​ເຊັ່ນ: ຈາກ​ໂຄງ­ການ​ກໍ່­ສ້າງເຂື່ອນ​ໄຟ­ຟ້າ​ນ້ຳ­ຕົກ, ຈາກ​ແລວ​ທາງແມ່ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ກາຍ​ເບື້ອງ​ລະ 5 ແມັດ,  ແລວສາຍ​ໄຟ ຫຼື ເຂດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແຕ່​ຕ້ອງດຳ­ເນີນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ວັດ­ແທກ, ໝາຍຕົ້ນ​ຕັດ ແລະ ຄາດ​ຄະ­ເນ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ໄມ້​ແລ້ວ ຂໍ­ອະ­ນຸ­ຍາດ​ຕັດ​ຈາກ​ລັດ­ຖະ­ບານ.    ສຳ­ລັບ​ໄມ້​ປູກ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຖ້າ​ມີການ​ຢັ້ງ­ຢືນ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ປູກ ແລະ ຈຳ­ນວນ​ໄມ້ທີ່​ໄດ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ຈາກ​ອຳ­ນາດ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ທ້ອງ­ຖິ່ນ ແລະ ຂະ­ແໜງ­ການທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ປຸງ​ແຕ່ງກ່ອນ ຫຼື ສົ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ທ່ອນ​ກໍ​ໄດ້ ເພື່ອເປັນ​ການ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ສົ່ງ­ເສີມ​ການ​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ໃຫ້​ອົງ­ການ​ປົກ­ຄອງ​ທ້ອງ­ຖິ່ນ ແລະ ຂະ­ແໜງ­ການ​ອຳ­ນວຍ​ຄວາມ​ສະ­ດວກເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ແຂວງ​ເປັນ​ຜູ້ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກວດ­ກາ​ຕິດ­ຕາມ ແລະ ດຳ­ເນີນມາດ​ຕະ­ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ­ຫາ​ໄມ້​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດ­ໝາຍ​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໂດຍ​ໃຫ້​ກະ­ຊວງ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້ ຊີ້​ນຳ​ຕາມ​ຂະ­ແໜງ­ການ ຖ້າ­ວ່າ​ຢູ່​ທ້ອງຖິ່ນ​ໃດ​ມີ​ກໍ­ລະ­ນີ​ລະ­ເມີດ​ກົດ­ໝາຍ​ທາງ​ລັດ­ຖະ­ບານ​ຈະ​ມອບ​ໃຫ້​ອົງ­ການ​ກວດ­ກາ​ລັດຖະ​ບານ ແລະ ກະ­ຊວງ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ລົງ​ໄປ​ສົມ­ທົບ​ແຂວງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກວດ­ກາ​ແກ້ໄຂ​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ກົດ­ໝາຍ.

ປ່າ​ສະ­ຫງວນ​ນ້ຳ​ແອດ​ພູ​ເລີຍ ຄວ້າ​ລາ­ງວັນ​ດີ­ເດັ່ນ​ການ­ທ່ ອງ­ທ່ຽວ​ໂລກ

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັນທີ 25 ທັນວາ 2014

ປ່າ​ສະ­ຫງວນ​ນ້ຳ​ແອດ​ພູ​ເລີຍ ຄວ້າ​ລາ­ງວັນ​ດີ­ເດັ່ນ​ການ­ທ່ອງ­ທ່ຽວ​ໂລກ

 

ເປັນ​ປີ​ທີ 2 ຕິດ­ຕໍ່​ກັນ​ທີ່​ແຂວງຫົວ­ພັນ ໄດ້​ລາ­ງວັນ​ລະ­ດັບ​ໂລກ​ດ້ານການ­ທ່ອງ­ທ່ຽວ ຍ້ອນ​ສະ­ເໜ​ຄວາມ​ງົດງາມ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ປ່າ​ສະ­ຫງວນ ລຽບ​ນ້ຳ​ເນີນ​ແດນ​ແຫ່ງ​ການ​ຜະ­ຈົນ​ໄພເປັນ​ຕົວ​ຊ່ວຍ.   ສະ­ນັ້ນ ໃນ​ແລງ​ວັນ​ທີ 23 ທັນ­ວາ 2014 ນີ້, ທີ່​ຫໍ​ວັດ­ທະ­ນະ­ທຳ ແຂວງຫົວ­ພັນ ຈິ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ພິ­ທີ​ສະ­ຫຼອງ​ຂັນ​ລາງວັນ​ດີ­ເດັ່ນ​ລະ­ດັບ​ໂລກ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ທຳ ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສັງ­ຄົມ (ແຫຼ່ງ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ນ້ຳ​ເນີນ ເມືອງຫົວ​ເມືອງ) 2 ປີ​ຊ້ອນ​ຄື: ວັນ​ທີ 6 ພະ­ຈິກ 2013 ແລະ ວັນ​ທີ 5 ພະ­ຈິກ 2014 ໃນຫົວ­ຂໍ້: ແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊົມ​ສັດ­ປ່າ​ກາງຄືນ​ລ່ອງ​ນ້ຳ​ເນີນທີ່​ສູນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂລກ​ທີ່ນະ­ຄອນ­ຫຼວງ​ລອນ​ດອນ ປະ­ເທດ​ອັງ­ກິດ.   ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ເຮືອງ​ວົງ​ສີ ເຈົ້າ­ແຂວງໆ​ຫົວ­ພັນ, ມີ​ບັນ­ດາ​ຫົວ­ໜ້າ-ຮອງ​ຫົວ­ໜ້າ​ພະ​ແນກ ການ​ທີ່​ກ່ຽວ­ຂ້ອງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ແຂວງ, ຄະນະ​ກອງ​ບັນ­ຊາ​ການ ປກສ, ປກຊ, ເຈົ້າເມືອງ​ທີ່​ມາ​ຈາກ 5 ເມືອງ​ຄື: ເມືອງ​ຮ້ຽມ, ເມືອງ​ຊ່ອນ, ເມືອງ​ຫົວ​ເມືອງ, ເມືອງຊຳ​ເໜືອ ແລະ ເມືອງ​ແອດ ແລະ ມີ​ເຈົ້າເມືອງ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ວຽງ​ຄຳ ເມືອງໂພນ​ໄຊ ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ນາຍບ້ານ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ເຂດ​ປ່າ​ສະ­ຫງວນ​ຈຳນວນ 14 ບ້ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນຳ.

ລັດຖະບານ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ດ້ານ​ການ​ອະນຸລັກ​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຄ້າ​ໄມ້

Vientiane Times, 24 December 2014

ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີມາດຕະການ​ທີ່​ຮັດກຸມ​ຂຶ້ນກ່ຽວກັບ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້ ​ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປ່າ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ຮັກສາ​ປ່າ​ໄມ້​ຂອງ​ຊາດ. ການ​ຕົກລົງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະບານ​ປະຈຳ​ເດືອນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ທັນວາ​ ​ແລະ ​ຄະນະ​ລັດຖະບານຍັງ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃນ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ.  ໂດຍ​ການ​ເປັນປະທານ​ໂດຍ​ທ່ານ ນາຍ​ຍົກ​ທອງ​ສິງ ທຳ​ມະ​ວົງ, ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ຕົກລົງ​ໃນ​ຫຼັກສຳຄັນ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ປັບປຸງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນາຍ​ຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ໄມ້. ຄຳ​ສັ່ງ​ກຳນົດ​​ໃຫ້​ມີມາດ​ຕະການກ່ຽວກັບ​ຈັດການ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ, ການຕັດ​ປ້ຳ​ຕົ້ນ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ. ຄຳ​ສັ່ງ​ຍັງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ກີດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ.
ຄະນະ​ກອງ​ປະຊຸມ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບປັບປຸງຄຳ​ສັ່ງອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢ່າງ​ເຂັມງວດ ​ໂດຍ​ມີ​ມາດ​ຕະການ​ຜ່ານ​ການ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ.  ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະເໜີວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປູກໄມ້ ເພື່ອ ເພີ່ມການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້. ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງອະນຸມັດບົດລາຍງານໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາເພື່ອປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການລັດສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກງານ​ສະດວກ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ.
ກອງ​ປະຊຸມ​ຍັງ​ອະນຸມັດ​ຫຼັກສຳຄັນ​ຂອງດຳລັດ​ນາຍ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສຶກສາຂັ້ນສູງ, ​ເຊິ່ງ​ໃຫ້​ທິດ​ທາງ​​ແກ່​ການ​ສອນ, ການ​ຮຽນ, ​ແລະ ກິດຈະກຳ​ການຄົ້ນຄວ້າ ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ​ແລະ ລັດ.
ທ່ານ​ນາຍ​ຍົກ​ທອງ​ສິງ ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຄະ​ນະະ​ລັດຖະບານ​ເນັ້ນໜັກຕື່ມ​ກ່ຽກັບ​ບັນຫາ​ສັງຄົມ. ທ່ານ​ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ມາ​ຍັງ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃຫ້​ຮັບປະກັນ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ຄາດໝາຍທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ ​ແລະ ​ແນະນຳ​​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ການ​ນຳ​ໃຫ້​ທິດ​ທາງ​ໃນ​ບັນຫາ​ທີ່​​ເກີດ​ຂຶ້ນ.  ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ກະຊວກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ຖືກ​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກກັບ​ພະ​ແນ​ກການ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄພພິບັດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ ​ໄຟ​ປ່າ, ​ເຊິ່ງ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະດູ​ແລ້ງ.
ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຍັງ​ຖືກ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະສິກຳ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະດູ​ການ​ນີ້. ກ່ຽວກັບ​ບັນຫາ​ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ, ນາຍ​ຍົກ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຍົກ​ສູງ​ມາດຕະຖານ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ລາວ, ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວກັນ​ກໍ​ເນັ້ນໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ​ນັກຮຽນ​ເຂົາ​ໄປ​ມົ້ວສຸມ​ກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ.  ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ​ເພິ່ນ​ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ຕື່ມ​ກ່ຽວກັບ​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກຊາວ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ໃນ​ລາວ. ສຸດ​ທ້າຍ, ທ່ານ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທາງ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຈົ່ງ​ພິຈາລະນາ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ໂດຍ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາມັນສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດທີ່​ພວມ​ຈັດ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກໜ້ານີ້ຄື​ແນວ​ໃດ.

Govt gets tough on forest conservation, timber trade

Vientiane Times, 24 December 2014
The government cabinet has agreed to impose tougher measures on the timber trade and forest protection in a bid to ensure the efficient use of natural resources and preserve the nation’s forests.

The agreement was made at the government’s monthly meeting on December 22 when the cabinet also discussed and made decisions on a number of issues.

Presided over by Prime Minister Thongsing Thammavong, the meeting discussed and agreed in principle to amend the Prime Ministerial Order on forest management and the timber trade.

ລາວ- ສ ເກົາຫລີສົ່ງເສີມການລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ

ໜັງສືພິມຂ່າວສານປະເທດລາວ, 23/12/2014

ຂປລ. ສປປ ລາວ ແລະ ສ ເກົາ ຫລີ ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງປ່າໄມ້ ສ ເກົາຫລີ ນັ້ນ ໄດ້ຍົກບັນຫາຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື ນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍຂອບຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ໄດ້ ເຊັນຮ່ວມກັນຜ່ານມາໃນປີ2013.ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືເຫັນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ຮ່ວມກັນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະລິເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການ ຕ່າງໆໃນຕົ້ນປີ 2015 ໂດຍກວມ ເອົາ 5 ຂົງເຂດຄື: ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ, ວຽກງານ ຄົ້ນ ຄວ້າປ່າໄມ້, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາພັນໄມ້, ການຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ການ ປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນ ຍາກາດ (ແລດ) REDD+ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນຮູບ ແບບຕ່າງໆ.ສ່ວນວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ສະເພາະຂຶ້ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະລົງເລິກລາຍລະອຽດ.

ການພົບປະສອງຝ່າຍທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ຊີນວອງ ຊອບ Dr. Shin Won Sop ລັດຖະມົນ ຕີວ່າການກະຊວງປ່າໄມ້ ສ ເກົາຫລີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສະໄໝພິເສດລັດຖະມົນຕີ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ-ສ ເກົາຫລີ ໃນ ລະ ຫວ່າງວັນທີ 10-11 ທັນວາ2014 ຜ່ານມາ ທີ່ບູຊານ ສ ເກົາຫລີ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະສັກ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະ ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ ປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ ຫລວງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຍັງມີປະຊາຊົນ ສ່ວນຫລາຍທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດ ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ອາ ໄສທຳມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນ ແຫລ່ງທຳມາຫາກິນ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ຈິ່ງເຫັນໄດ້ ວ່າວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມ ສຳຄັນຫລາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ກໍຄືໃນໂລກ. ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ໂດຍ ລວມແລ້ວການຂະຫຍາຍຂອບ ຮ່ວມມືເພື່ອໃຫ້ກ້ວາງອອກນັ້ນ, ແມ່ນເປັນການດີ ສປປ ລາວ ເຫັນ ດີ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຫລັກການ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນ ຕອນຕ່າງໆບົນພື້ນລະບຽບກົດ ໝາຍພາຍໃນຂອງປະເທດ ແລະ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບຂະ ແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມ ອີກ. ນອກນັ້ນ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກຖະແຫລງການຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ-ສເກົາຫລີກ່ຽວ ກັບບັນຫາການສືບຕໍ່ການຮ່ວມ ມືດ້ານປ່າໄມ້, ການປົກປ້ອງສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານດິນ ຟ້າອາກາດ, ການສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຮ່ວມມືດ້ານ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ ກັບວຽກງານປ່າໄມ້ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງ ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງ ລາຍງານຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບຜົນ ສຳເລັດຂອງການຮ່ວມມືດ້ານປ່າ ໄມ້ ລະຫວ່າງ ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ສ ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາ MOU ຮ່ວມກັນ ມາແຕ່ປີ 2012. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍປຶກສາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາ ຮ່ວມກັນໃນປີຕໍ່ໜ້າ. ສະເພາະການ ຮ່ວມມືດ້ານປ່າໄມ້ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເລັ່ງໃສ່ ວຽກງານຟື້ນຟູ ປ່າໄມ້ຮູບແບບການ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ, ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ  ການ ປູກໄມ້ແບບຍືນຍົງ. ການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາ ກອນດ້ານປ່າໄມ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ແຜນການຮ່ວມມືຕໍ່ໜ້ານອກຈາກ ແຜນງານທີ່ມີແລ້ວໄດ້ສະເໜີໂຄງການເພີ່ມເຊັ່ນ: ໂຄງການປົກປັກຮັກ ສາໄຟປ່າ ແລະ ສະເໜີຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ໃນການສ້າງຕ້ັງອົງກອນຮ່ວມມືດ້ານປ່າໄມ້ອາຊີ-ສ ເກົາຫລີ.

Agricultural expansion needed for food security and commerce

Vientiane Times, 12 Dec 2014

Laos plans to produce about 5 million tonnes of rice by 2020 to ensure food security in the country. Throughout the past 39 years, the Ministry of Agriculture and Forestry has spent a lot of its budget investing in the generation of food produce as a means of creating food security in the country.

The government has focused on rice as the priority food of the nation, encouraging farmers to grow different types of cash crops, livestock development and fish breeding according to ministry reports.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes