Story sharing | Land Info Working Group
Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Story sharing

This is a space to share story related to land issues in Laos which committed by LIWG and another source

1. ບົດຄວາມ: ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນເປັນທຶນ ໂດຍ ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ 

ໂດຍ: ທິດກໍ່າ

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ເທົ່າທີ່ທິດກໍ່າເຫັນ ທັງໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ຟັງຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນນັ້ນ ຍັງມີຫຼາຍທ່ານຫຼາຍສະຫາຍມີການຖົງຖຽງກັນເອົາແຕ່ຜູ້ຈະຄິດ ແລະ ຜູ້ຈະເຮັດ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ?…. ຄລິກ ທີ່ນີ້ ເພື່ອອ່ານເພີ່ມເຕີ່ມ.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes