Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Story sharing

This is a space to share story related to land issues in Laos which committed by LIWG and another source

1. ບົດຄວາມ: ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນເປັນທຶນ ໂດຍ ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ 

ໂດຍ: ທິດກໍ່າ

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ເທົ່າທີ່ທິດກໍ່າເຫັນ ທັງໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ຟັງຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນນັ້ນ ຍັງມີຫຼາຍທ່ານຫຼາຍສະຫາຍມີການຖົງຖຽງກັນເອົາແຕ່ຜູ້ຈະຄິດ ແລະ ຜູ້ຈະເຮັດ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ?…. ຄລິກ ທີ່ນີ້ ເພື່ອອ່ານຕໍ່.

2. ບົດຄວາມ: ຄວາມໄດ້ໃຫ້ລື່ນຄວາມເສຍ! 

ໂດຍ: ໜັງສືພິມພັດທະນາ

ນອກນັ້ນ ບັນດາ ສັດລ້ຽງ, ໜອງປາ, ພາຫະນະ ແລະຊັບສິນອື່ນໆ ເປັນນວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ຈົນນໍ້າຕາຕົກໃນ!​ ແລ້ວແມ່ນພາກສ່ວນໃດ ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຮັບຜິດຊອບ?”…. ຄລິກ ທີ່ນີ້ ເພື່ອອ່ານຕໍ່

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes