ຕິດຕໍ່ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ຕິດຕໍ່

LIWG Secretariat

Helvetas Laos

House No. 143, Phonthunneua Village, 15 Unit, Phonthun Road,

Saysettha District, Vientiane, Laos.

Tel: +856 30 981 5657

Email: info@laolandinfo.org

ແຜ່ນທີ່ຫ້ອງການ LIWG Office (c/o Helvetas Laos)

Or Please comment about us below

 

 

ກອງເລຂາ LIWG :

ເຮວວີຕັດ ປະຈຳປະເທດລາວ

ເຮືອນເລກທີ No. 143, ບ້ານ: ໂພນທັນເໜືອ, ໜ່ວຍ 15, ຖະໜົນໂພນທັນ,

ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

ໂທ: +856 30 981 5657

ອີເມລ: info@laolandinfo.org

ແຜ່ນທີ່ຫ້ອງການ LIWG Office (c/o Helvetas Laos)

 

ຫຼື ທ່ານສາມາດສະແດງຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບພວກເຮົາໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

captcha (required)

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes