Working towards greater community control over land, forests and natural resources

ສຳມະນາວຽກງານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ

ຂ່່າວຈາກ: ໜັງສືພິມ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ, ສະບັບວັນທີ 1-4/10/2017

(ສພຊ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານວຽກງານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ  (ສສຂ) ທີ່ ສູນ ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 28-29 ກັນຍາ 2017, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ປານມາໄລທອງ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ນິຕິກຳແຫ່ງຊາດ; ມີບັນດາທ່ານ ສສຊ ແລະ ສສຂ, ປະທານ-ຮອງປະທານກຳມາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສູນ, ພະນັກງານພາຍໃນ ສພຊ, ຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕ່າງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,​ ຫົວໜ້າໂຄງການບ້ານຈຸດສຸມ (VFI), ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການອາຫານ (FAO) ແລະ ຕ່າງໜ້າຈາກ (CAMKID)/OXFAM ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 153 ທ່ານ.

ທັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະກອບສ່ວນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ສສຊ ແລະ ສສຂ ເຂົ້າໃນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ການໃຫ້ສຳປະທານ ແລະ ການໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນ; ພ້ອມນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂື້ນ; ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກຳມາທິການຕ່າງໆ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນການພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ໂດຍນັກວິທະຍາກອນຈາກກົມນິຕິກຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທ້ອງຖິ່ນໃນໝູ່ບ້ານ ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ; ສະເໜີກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ການເວນຄືນທີ່ດິນຈາກ ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການສະເສດ (FAO) ແລະ ສະເໜີບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກັບສະມາຄົມສົ່ງເສີມູວາມຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (CAMKID) ຈາກ ອົງການອ໊ອກຟາມ.

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

IMG_9351

ເພີ່ມເຕີມ (ນອກເໜືອຈາກ ເນື້ອໃນ ໃນຂ່າວ, ໂດຍເເອັດມິນ): ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບາງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ/ສາກົນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການຮ່ວມຈັດໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG).

ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດງານໂດຍ ໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (MRLG), ການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ ແລະ ອົງການ ຮ່ວມມື ລາວ-ເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ (GIZ and GIZ Laos), ອົງການ SDC ປະຈຳລາວ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ອົງການ ອ໋ອກຟາມ (Oxfam) ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ(EU).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes