ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Announcement for International Coordinator Volunteer at LIWG

LIWG, September 11, 2017

The Land Information Working Group is looking for a dynamic and motivated International Coordinator Volunteer, with an interest in land issues and commitment to social justice.

Location: Based in Vientiane
Volunteer Period: October 2017 to March 2018 (from 4 to 6 months duration). This can be a part-time volunteering (replacement of maternity leaves).
Tasks: He/She represents the network at various meetings and events, implements activities in a timely manner and within budget parameters according to the strategy and work plan, and acts as a facilitator that brings members and other stakeholders together.

Applications should include a cover letter and a CV with at least 3 references. Applications are due on Sunday 17th of September 2017. Please send enquiries and applications to LIWG Secretariat at: asc@laolandinfo.org.

Volunteer LIWG

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes