Working towards greater community control over land, forests and natural resources

ບັນດາຄອບຄົວ ເມືອງຫາດຊາຍຝອງ ໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນຄືນ ສໍາລັບ ຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການສ້າງ ຕາຝັ່ງກັນເຈື່ອນລຽບຕາມແຄມຂອງ

ໜັງສືພີມວຽງຈັນທາມສ ວັນທີ 26/09/2016,

ນັກຂ່າວໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ

ລັດຖະບານ ນໍາໃຊ້ທຶນຫຼາຍກ່ວາ 4.2 ຕື້ກີບ (528,670 ໂດລາອາເມລິກາ) ໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ 97 ຄອບຄົວ ໃນເມືອງຫາດຊາຍຝອງ ທີ່ເສຍດິນ ຫຼື ຊັບສິນໃນເວລາສ້າງ ຕາຝັ່ງກັນເຈື່ອນ ລຽບຕາມແຄມຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ.

ການຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄືນ ແມ່ນຢູ່ ພາຍໄຕ້ໂຄງການ ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ດ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ເຊິ່ງ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ພາຍໄຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຕາຝັ່ງກັນເຈື່ອນ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ໃນຂອບເຂດ 30 ກມ ລຽບແຄມຂອງ. ການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນເລີ່ມຈາກ ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແລະ ຜ່ານ ບ້ານຫ້ວຍໝາກຄາຍ ໄປຫາ ບ້ານ ດົງຜູ້ດີ ແລະ ບ້ານທ່າເມືອງ.

ປະທານ ກໍາມະການໂຄງການ ສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງ, ດຣ ອານຸພາບ ຕູນະລົມ ໄດ້ກ່າວ ເຖິງຜົນ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນລະຫ່ວາງ ພິທີ ມອບຄ່າທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພາຍໄຕ້ ໂຄງການ ການບູລະນະ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພນໍ້າຖ້ວມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

“ພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງການນີ້ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະສະຫຼະ ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອ ມີການສ້າງ ຕາຝັ່ງກັນເຈື່ອນແລ້ວ, ມັນຈະໃຫ້ຜົນມະຫາສານ.”

ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກໆຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະທົບຈາກໂຄງການ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄ່າ ທົດແທນຄືນ ອິງຕາມ ຈໍານວນຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທີ່ດິນ, ບ້ານເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງຕ່າງໆ. ຕາຝັ່ງກັນເຈື່ອນນີ້ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຜ່ານ 15 ບ້ານ, ທ່ານກ່າວເພິ່ມ. ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ຫຼັກເສົາໄຟຟ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກ ຍົກຍ້າຍອອກ. ການຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄືນ ແມ່ນ ຈາກ 15 ລ້ານກີບ ຈົນເຖິງ 1 ຕື້ກີບ, ດຣ ອານຸພາບກ່າວຕຶ່ມ.

ໂຄງການປ້ອງກັນ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງມືຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການປະກັນໄພ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນການເງິນ ດ້ານຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີມ.

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ມີການສ້າງເຂື່ອນກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍເຂດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການປ້ອງກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ.

ໃນປະຈຸບັນ, ຍັງມີຕາຝັ່ງກັນເຈື່ອນໃນຈໍານວນທີ່ຈໍາກັດ ຕາມແຄມຂອງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນແມ່ນການລົງທຶນທີ່ສູງ. ເກີດມີການເຈື່ອນ ຂອງ ຕາຟັ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ເລື່ອຍໆ ໃນລະດູຝົນ ເມື່ອມີນໍ້າໄຫຼແຮງ ແລະ ດິນແຄມນໍ້າໄດ້ເຈື່ອນລົງຢ່າງໄວ.

ສິ່ງນີ້ ສາມາດເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຮ້າຍແຮງ ໃນເຂດໄກ້ແມ່ນໍ້າ, ເຊິ່ງສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ໂຮງຮຽນ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ດິນປູກຝັງຂອງປະຊາຊົນ.

ແຕ່ປີ 1975, ລາວໄດ້ສູນເສຍ ເນື້ອທີ່ດິນ ຫຼາຍກ່ວາ 80 ກິໂລຕາແມັດ ລຽບຕາມແຄມຂອງ, ອິງຕາມສະຖິຕິ ຂອງ ກະຊວງ ໂຍທາ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes