Working towards greater community control over land, forests and natural resources

ຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ທີ່ ແຂວງເຊກອງ

ສະມາຄົມເຄືອຄ່າຍ ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການແຄຣນາໆ ຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-25/03/2016 ທີ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີຂອງ ທ່ານ ເສີມສີ ສຸລິຕະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ. ມີຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງເປົ້າໝາຍ (ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ) ໄດ້ແກ່: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ມະຫາໄຊ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງມະຫາໄຊ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງມະຫາໄຊ, ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງກະລຶມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງເຊກອງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງກະລຶມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງເຊກອງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງກະລຶມ, ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ, ສະມາຄົມຊຸມຊົນສີຂຽວ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ແລະ ອົງການແຄຣນາໆຊາດປະຈຳແຂວງເຊກອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 21 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ຊາຍ 8 ຄົນ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະນັກງານສະມາຄົມໃນພື້ນທີ່ (ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ) ທາງດ້ານການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການວາງແຜນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການໃນຂົງເຂດວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນອກຈາກນັ້ນ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ກໍໄດ້ໃຫ້ການຝືກຮົມນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2016 ອີກດ້ວຍ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ເບື້ອງ ຕົ້ນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການວາງແຜນໂຄງການທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສະຖິຕິແຍກເພດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ, ການເຊື່ອມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການວາງແຜນວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມສົນທະນາໃນແຕ່ລະ ຫົວຂໍ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ປະຕິທິນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມສຳຄັນຂອງສັນຍາ ແລະ ຂະບວນການເຂົ້າ ເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ດີ, ເນັ້ນໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ສົນທະນາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໂດຍມີການນຳສະເໜີ, ການແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ, ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການລະຫວ່າງວິທະຍາກອນ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຢ່າງສ້າງສັນ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວິທີທາງທີ່ເໝາະສົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes