ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

The Global Call to Action has now been launched!

unnamed (1)

Newsletter Global Call to Action – 2 March 2016

The Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights around the globe! Right now, hundreds of people like you, activists, organizations and communities are hosting events, sharing tweets, and taking actions to make the Global Call to Action a success — find out what’s happening here. Don’t miss the opportunity and be part of the movement!

Common Ground: Securing land rights and safeguarding the earth
Our flagship report is out! Download it and get more information about why we need to take action now to secure Indigenous and community land rights.

NEW REPORT #Commonground | Why we must act NOW to secure Indigenous & Community #landrights | insert url | #landrightsnow

Share your story
We are curious to hear your story and what Indigenous and community land rights mean to you.Send us your photos and story – you might be featured in the next newsletter!

Help us promote the Call!
Need some inspiration on how to spread the word? Have a look at our social media kit and let your followers on Twitter know you signed up with this tweet:

I stand for #LandRightsNow! Sign up and support the Global Call for Action on Indigenous & Community #LandRights | landrightsnow.org

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes